Publikováno

Runy a mantry

Existuje velmi mnoho cvičení, které nám různě pomáhají na naší duchovní cestě. Zde se můžeme setkat hlavně s vokalizaci různých manter a specifickými polohami těla, které zaujímáme při napodobení runové abecedy.

Cvičení je opravdu hodně, protože každému z nás vyhovuje něco jiného. Takže účelem není provádět všechna cvičení na které narazíme, ale ty, které potřebujeme pro svůj osobní rozvoj a ke kterým se cítíme být duchovně nakloněni.

Pokračování textu Runy a mantry

Publikováno

Co je Gnóze

Všechny znalosti/poznání pocházejí z jednoho zdroje. Lidstvo má pro tento zdroj mnoho jmen, my to mu říkáme Gnóze.

Gnóze: z řeckého γνῶσις. Znalosti/poznání.

  1. Vyšší význam slova gnóze, je poznání ze zkušenosti, zejména zkušenosti z božství nebo toho, co je za hranicemi pěti smyslů. Slovo gnóze se nevztahuje na znalosti, které nám byly řečeny nebo kterým věříme. Gnóze je vědomé, zkušenostní poznání, nikoli pouze intelektuální nebo konceptuální znalosti, přesvědčení nebo teorie. Tento termín je synonymem hebrejského דעת „da’ath ,“ arabského ma’rifah, tibetského rigpä a sanskrtského „jna.“
  2. Gnóze může také odkazovat na tradici, která ztělesňuje základní moudrost nebo poznání lidstva. Ve fyzickém světě pod tímto jménem nebyla známa, protože vždy přijala různá vzhledy v závislosti na kultuře, čase a místě.

Pokračování textu Co je Gnóze

Publikováno

Mystická Věda

Gnóze: Mystická Věda

filomenaAmen, amen pravím tobě: Že což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte. – Ján 3:11

Během celé historie lidstva existovaly jednotlivci, jejichž mise byla vystupovat jako vodící světla v temnotě nevědomosti a nenávisti lidstva. Tito jednotlivci byli nazýváni Spasitelé, proroci, mistři, mágové, bódhisattvové, Buddhové, arhatové a synové člověka… S moudrými slovy, zázraky a ezoterickými psanými texty, tito muži a ženy zapříčinily změny k pokroku lidské duchovnosti.

Pokračování textu Mystická Věda

Publikováno

Avatar Vodnáře

Uvědomte si, že ve světě gnostické církve (Církev Krista), existují nikoliv dva nebo tři patriarchové, ale pouze jeden a on je pátým ze sedmi, jehož já jsem instrumentem-pravděpodobně příliš nedokonalý, ale jsem jeho instrumentem.

Ano, moje bezvýznamná osoba je bezcenná, nemá žádnou cenu, nemá cenu ničeho. Přesto, naštěstí pro pár a naneštěstí pro mnohé, v mém nitru je (Aun) někdo, kdo je Pán Moci a pro kteroukoli organizaci je nemožné, že kvetla bez pomoci moci. Z tohoto důvodu moje bezvýznamná osoba není hodna pět centů (já osobně nedám za svou osobu nikl), přesto opakuji, naštěstí pro pár a naneštěstí pro mnohé, v mém nitru je pátý ze sedmi, Pán Moci.      

Pokračování textu Avatar Vodnáře

Publikováno

Síla přírody a vody

1. Existuje velká bohyně, která je Pannou moří.
2. Panna moří je Isis, Adonia, Astarte, Marie.
3. Příroda není nevědomá.
4. Příroda je štědrá a strohá matka.
5. Když ve vnitřních světech vzýváme velkou matku, tak
příroda nám odpovídá s děsivým kovovým zvukem, který
způsobuje, že se celý vesmír třese.
6. Opravdu, Příroda je tělem Guru-Déva.
7. Guru-Déva je uctívána ve všech náboženstvích.
8. Guru-Déva dostala různá jména: Isis, Adonia, Isoberta,
Maria, Maya, Persephone, atd.
9. Když se Kristus potřeboval reinkarnovat, aby zachránili
svět, tato Guru-Déva, se narodila na hoře Karmel a byla pokřtěna jménem Marie, Panna z
Karmelu.
10. To je Panna moře, požehnaná Bohyně Matka světa.
11. Každý, kdo chce být mágem a mít magickou moc, se musí stát učedníkem Panny moře.
12. Chátrající sfinga, kterou vidíme v poušti Egypta, je obrazem inteligentního tvora, který
existuje ve vnitřních světech.
13. Toto stvoření je elementál Sfingy přírody.
14. Elementál Sfingy přírody oplývá vší moudrostí elementální magie přírody.
15. Sfinga je elementální zástupcem požehnané bohyně Matky světa.
16. Sfinga poslouchá všechny příkazy Panny moří.
17. Veškerá moc země pochází od moře.
18. Každý, kdo chce být mágem, se musí stát učedníkem Panny moře.
19. Ten, kdo se chce stát učedníkem Panny moří, se musí nejprve naučit astrální projekci.
20. Ten, kdo ve vnitřních světech vyvolá Pannu moře, dostane od ní všechno její učení.
21. Člověk musí osobně požádat Pannu moře pro všechny druhy magických sil.
22. Existují mágové, kteří mají na své hrudi v místě srdce vytetovaný obraz Panny z
Karmelu, aby se vyhnuli jakémukoliv zranění, které by jim mohlo být způsobeno
nepřátelskými kulkami.
23. Musíme se naučit astrální projekci, abychom si mohli popovídat s Pannou moří.

24. Kámen podporující sílu moří je Akvamarín, Larimar

Publikováno

Okultní tajemství mohyly Mamajeva a Ahnenerbe

Mamajevova mohyla je vyvýšenina v centru Volgogradu. Na tomto holém místě probíhaly nepochopitelně urputné boje stalingradské bitvy, jejichž obětí se během několika měsíců jen na svazích tohoto kopce stalo téměř 35 000 lidí. Dnes zde stojí monumentální pomník. Foto

Zvěsti o tom, že to nebyly jen strategické a politické zájmy, co hnalo fašisty v roce 1942 do Stalingradu, kolují už dávno a populární byly i v tisku. Mezi výzkumníky existuje i verze, že jednou z příčin stalingradské bitvy byla i mystika, kterou byli nacisté jak známo posedlí.

Pokračování textu Okultní tajemství mohyly Mamajeva a Ahnenerbe

Publikováno

Modlitba skřítků

Ó, ty neviditelný Král, kdo, si vzal zem jako podporu, zeslabil strukturu propastí, aby si je mohl vyplnit svou všemohoucností. Ty, jehož jméno otřásá nebesy světa. Ty, díky komu v žilách skály proudí sedm kovů. Vládce Sedmi světel, ty, který odměňuješ podzemních dělníků, vynes nás do výšin vábivého vzduchu a do Říše čistoty. Jsme na stráži a bez oddechu pracujeme. Hledáme a doufáme, že najdeme dvanáct kamenů Svatého města a talismany,
které se v nich ukrývají, a pól magnetitu, který prochází středem světa!

Pokračování textu Modlitba skřítků

Publikováno

PETER RUNZEL, kapitola 8.

Helfaistos se v pyramidě nenudil. Se zalíbením se zahleděl na krásnou Maru, kterou kdysi dávno vroucně miloval a byl odmítnut. Probuzené city jej na chvíli vyvedly z rovnováhy a Mara něco ucítila. Podívala se směrem k Perunovi, který zřejmě taky disponoval rozvinutější intuicí, protože se pátravě rozhlédl kolem sebe. Helfaistos raději rychle z místnosti zmizel. Prohlédl si nudné okolí a pak se vydal prozkoumat dolní část pyramidy.
 

Pokračování textu PETER RUNZEL, kapitola 8.

Publikováno

Byl jsem u Iluminátů a povím vám VŠECHNO (o Obamovi, letech do vesmíru, ET…)

 

ze SimpleCapacity.com (původně vyšlo na Anonymousmags.com)

Tento příspěvek bude o tom, jak mě naverbovali Ilumináti a čím přesně jsem musel projít.

Když mi bylo devatenáct, dělal jsem trochu do peněz – díky nějakým kontaktům se známými a několika úspěšným investicím, které se mi podařily už dříve. Podílel jsem se na nějakých zákulisních obchodech a pomalu jsem začínal vidět, jak můj majetek roste. V roce 1964 jsem studoval na Harvardu a už jsem byl víceméně bohatý. V kampusu jsem měl díky členství v různých klubech a organizacích stále větší vliv. S několika kamarády jsme ještě za studií byli něco jako brokeři. Toho roku jsem vydělal tuny peněz.

Pokračování textu Byl jsem u Iluminátů a povím vám VŠECHNO (o Obamovi, letech do vesmíru, ET…)

Publikováno

Zánik Minojské civilizace

V sérii článků Z historie Evropy jsem letmo zmínila významnou starověkou civilizaci, která ve 2. – 3. tisíciletí př. n. l. ovládla nejen oblast Egejského moře, ale celé Středomoří. Její centrum se nacházelo na nepříliš velkém ostrově Kréta, ale protože leželo mezi třemi kontinenty, a tedy na křižovatce významných obchodních cest, její dosah byl daleko větší. Bylo by proto škoda se jí dotknout jen jedinou větou. Navíc je to moje srdeční záležitost; od chvíle, kdy jsem si ještě jako teeneger přečetla Sinuheta a později pak Fulghuma, mě to tam táhlo, a tak následující text berte nejen jako malé rozšíření série Z historie Evropy, ale také jako pár drobných „zápisků z cest“.

Pokračování textu Zánik Minojské civilizace