Publikováno

Proč je budova Evropského parlamentu modelovaná po vzoru prokletého města Babylónu?

Parlamentní budova Evropské unie je prvním monumentem reprezentujícím superstát a odhaluje, prostřednictvím intenzivního symbolismu, nenávist náboženství, plány pro Nový světový pořádek a podobné podloudnosti. Stavba Evropského parlamentu podle obrazu babylónské věže vysílá poselství, že Nimrod měl tu správnou filozofii a jeho babylónská věž byla dobrým nápadem.

 „A oni řekli, Pojďme, postavme město a věž, jejíž špička může dosáhnout do oblak; a udělejme si jméno, abychom nebyli rozptýleni v zahraničí po tváři celé země. A HOSPODIN sestoupil, aby viděl město a věž, kterou děti lidí postavili. Proto její jméno zní Babel; neboť HOSPODIN zde zmátl jazyk celé země; a od té doby je HOSPODIN  rozptýlil do zahraničí po tváři země.“ Genesis 11:4,5,6 (KJV)

Pokračování textu Proč je budova Evropského parlamentu modelovaná po vzoru prokletého města Babylónu?

Publikováno

Staroindické Védy popisují neznámý fenomén chladných sil

V českém překladu knihy Vimaanika Shaastra, který je dílem manželů Wiesnerových, jsem na straně 187 narazil na velmi zajímavou pasáž o vzniku tzv. chladných sil. To mne velice zaujalo, neboť jsem se do té doby s žádným podobným termínem ve fyzice nesetkal.
 

Pokračování textu Staroindické Védy popisují neznámý fenomén chladných sil

Publikováno

Lidé s „klipovým myšlením“ se elitou nestanou

Hlavním ukazatelem v dnešním světě je – rychlost. O tom, jak se mění myšlení v epoše špičkových technologií, hovoří profesorka, doktorka psychologických věd Rada Granovská, vedoucí vědecká pracovnice oddělení organizace výzkumné práce Všeruského centra tísňové a radiační medicíny.
 

Pokračování textu Lidé s „klipovým myšlením“ se elitou nestanou

Publikováno

Nachází se v Grand Canyonu v Americe egyptská hrobka?

V roce 1909 otiskly noviny Arizona Gazette neuvěřitelný příběh, který je dodnes předmětem debat a zdrojem konspiračních teorií.

Článek popisoval, jak jistý muž jménem G.E. Kincaid z Lewistonu v Idahu cestoval podél řeky Colorado, kde učinil neuvěřitelný objev.

V mnoha verzích tohoto příběhu je G. E. Kincaid popisován jako celoživotní dobrodruh a lovec a muž, který více než 30 let pracoval pro Smithsonův institut.

Cestoval sám v dřevěné lodi podél břehu řeky Colorado a hledal na březích známky nerostů. Místo toho však spatřil v sedimentu tvořícím východní stěnu rokle kaňonu podivné skvrny.

 

Pokračování textu Nachází se v Grand Canyonu v Americe egyptská hrobka?

Publikováno

Angkor: starodávná megapole ukrytá hluboko v džungli

Angkor, starodávná metropole ukrytá hluboko v džungli Kambodže, je město jako žádné jiné. Tvoří jej tisíce starodávných chrámů a jde o vůbec největší předindustriální město na světě s rozlohou více než 1 000 kilometrů čtverečních.
Odborníci považují Angkor na příklad hydraulického města, protože bylo protkáno složitým systémem vodních kanálů zajišťujících stabilizaci, ukládání a rozdělování vody v celé oblasti.

Pokračování textu Angkor: starodávná megapole ukrytá hluboko v džungli

Publikováno

V kopci u Litoměřic má být ukryt rozsáhlý archiv gestapa, zlato a obrazy

V houštině mezi stromy se objevuje zchátralý vstupní portál. Drolící se beton, mohutná vrata, ocelové pláty, za nimi zeď, na straně otvor. „Tudy vedla dvoukolejná trať, touto bránou chodilo denně osm tisíc vězňů do práce,“ říká nám badatel a náš průvodce Tomáš Rotbauer. Protahujeme se úzkým otvorem do tmy, ticha a chladu. Cítit je vlhko. Kužely čelovek odhalují obrovské hromady odlámaného vápence, zbytky kolejí, nápisů a nasprejovaný hákový kříž.

 

Pokračování textu V kopci u Litoměřic má být ukryt rozsáhlý archiv gestapa, zlato a obrazy

Publikováno

Rízení dnešního světa – Hegeliánská dialektika

… aneb Řízení opozice
14 metod ovládání mysli, kterým je potřeba rozumět, protože mají největší vliv na masové vědomí
Mlžení: Jednoduše záměna jedné věci za druhou – hra kouře a zrcadel.
Otrávení světonázoru: Formování toho, jak lidé nahlížejí lidskou povahu a svou vlastní hodnotu.
Udržování prvotních strachů: Zneužívání prvotních strachů.

Pokračování textu Rízení dnešního světa – Hegeliánská dialektika

Publikováno

Kebra Nagast – král Šalamoun a záhada létajících koberců

Létající koberce jsou zmiňovány napříč historií v mnoha legendách. Král Šalamoun měl údajně k dispozici létající koberec schopný přepravit 40 000 mužů. Parthský král Fraatés II. měl údajně zase koberec schopný metat oheň a blesky.

Pokračování textu Kebra Nagast – král Šalamoun a záhada létajících koberců

Publikováno

Americký patent č. 6506148 B2 potvrzuje možnost manipulace lidské nervové soustavy prostřednictvím obrazovek počítačů a televizorů

Arjun Walia

O jistém Hendricovi G. Loosovi je velmi těžké najít nějaké informace navzdory tomu, že si úspěšně podal řadu žádostí o patent na aparáty, které mají působit na lidskou nervovou soustavu prostřednictvím obrazovek počítačů a televizí. Ve shrnutí jedné žádosti vysvětluje svůj systém takto:

 

Pokračování textu Americký patent č. 6506148 B2 potvrzuje možnost manipulace lidské nervové soustavy prostřednictvím obrazovek počítačů a televizorů