Publikováno

Runy a mantry

Existuje velmi mnoho cvičení, které nám různě pomáhají na naší duchovní cestě. Zde se můžeme setkat hlavně s vokalizaci různých manter a specifickými polohami těla, které zaujímáme při napodobení runové abecedy.

Cvičení je opravdu hodně, protože každému z nás vyhovuje něco jiného. Takže účelem není provádět všechna cvičení na které narazíme, ale ty, které potřebujeme pro svůj osobní rozvoj a ke kterým se cítíme být duchovně nakloněni.

Pokračování textu Runy a mantry

Publikováno

Co je Gnóze

Všechny znalosti/poznání pocházejí z jednoho zdroje. Lidstvo má pro tento zdroj mnoho jmen, my to mu říkáme Gnóze.

Gnóze: z řeckého γνῶσις. Znalosti/poznání.

  1. Vyšší význam slova gnóze, je poznání ze zkušenosti, zejména zkušenosti z božství nebo toho, co je za hranicemi pěti smyslů. Slovo gnóze se nevztahuje na znalosti, které nám byly řečeny nebo kterým věříme. Gnóze je vědomé, zkušenostní poznání, nikoli pouze intelektuální nebo konceptuální znalosti, přesvědčení nebo teorie. Tento termín je synonymem hebrejského דעת „da’ath ,“ arabského ma’rifah, tibetského rigpä a sanskrtského „jna.“
  2. Gnóze může také odkazovat na tradici, která ztělesňuje základní moudrost nebo poznání lidstva. Ve fyzickém světě pod tímto jménem nebyla známa, protože vždy přijala různá vzhledy v závislosti na kultuře, čase a místě.

Pokračování textu Co je Gnóze

Publikováno

Mystická Věda

Gnóze: Mystická Věda

filomenaAmen, amen pravím tobě: Že což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte. – Ján 3:11

Během celé historie lidstva existovaly jednotlivci, jejichž mise byla vystupovat jako vodící světla v temnotě nevědomosti a nenávisti lidstva. Tito jednotlivci byli nazýváni Spasitelé, proroci, mistři, mágové, bódhisattvové, Buddhové, arhatové a synové člověka… S moudrými slovy, zázraky a ezoterickými psanými texty, tito muži a ženy zapříčinily změny k pokroku lidské duchovnosti.

Pokračování textu Mystická Věda

Publikováno

Avatar Vodnáře

Uvědomte si, že ve světě gnostické církve (Církev Krista), existují nikoliv dva nebo tři patriarchové, ale pouze jeden a on je pátým ze sedmi, jehož já jsem instrumentem-pravděpodobně příliš nedokonalý, ale jsem jeho instrumentem.

Ano, moje bezvýznamná osoba je bezcenná, nemá žádnou cenu, nemá cenu ničeho. Přesto, naštěstí pro pár a naneštěstí pro mnohé, v mém nitru je (Aun) někdo, kdo je Pán Moci a pro kteroukoli organizaci je nemožné, že kvetla bez pomoci moci. Z tohoto důvodu moje bezvýznamná osoba není hodna pět centů (já osobně nedám za svou osobu nikl), přesto opakuji, naštěstí pro pár a naneštěstí pro mnohé, v mém nitru je pátý ze sedmi, Pán Moci.      

Pokračování textu Avatar Vodnáře

Publikováno

Síla přírody a vody

1. Existuje velká bohyně, která je Pannou moří.
2. Panna moří je Isis, Adonia, Astarte, Marie.
3. Příroda není nevědomá.
4. Příroda je štědrá a strohá matka.
5. Když ve vnitřních světech vzýváme velkou matku, tak
příroda nám odpovídá s děsivým kovovým zvukem, který
způsobuje, že se celý vesmír třese.
6. Opravdu, Příroda je tělem Guru-Déva.
7. Guru-Déva je uctívána ve všech náboženstvích.
8. Guru-Déva dostala různá jména: Isis, Adonia, Isoberta,
Maria, Maya, Persephone, atd.
9. Když se Kristus potřeboval reinkarnovat, aby zachránili
svět, tato Guru-Déva, se narodila na hoře Karmel a byla pokřtěna jménem Marie, Panna z
Karmelu.
10. To je Panna moře, požehnaná Bohyně Matka světa.
11. Každý, kdo chce být mágem a mít magickou moc, se musí stát učedníkem Panny moře.
12. Chátrající sfinga, kterou vidíme v poušti Egypta, je obrazem inteligentního tvora, který
existuje ve vnitřních světech.
13. Toto stvoření je elementál Sfingy přírody.
14. Elementál Sfingy přírody oplývá vší moudrostí elementální magie přírody.
15. Sfinga je elementální zástupcem požehnané bohyně Matky světa.
16. Sfinga poslouchá všechny příkazy Panny moří.
17. Veškerá moc země pochází od moře.
18. Každý, kdo chce být mágem, se musí stát učedníkem Panny moře.
19. Ten, kdo se chce stát učedníkem Panny moří, se musí nejprve naučit astrální projekci.
20. Ten, kdo ve vnitřních světech vyvolá Pannu moře, dostane od ní všechno její učení.
21. Člověk musí osobně požádat Pannu moře pro všechny druhy magických sil.
22. Existují mágové, kteří mají na své hrudi v místě srdce vytetovaný obraz Panny z
Karmelu, aby se vyhnuli jakémukoliv zranění, které by jim mohlo být způsobeno
nepřátelskými kulkami.
23. Musíme se naučit astrální projekci, abychom si mohli popovídat s Pannou moří.

24. Kámen podporující sílu moří je Akvamarín, Larimar

Publikováno

Modlitba skřítků

Ó, ty neviditelný Král, kdo, si vzal zem jako podporu, zeslabil strukturu propastí, aby si je mohl vyplnit svou všemohoucností. Ty, jehož jméno otřásá nebesy světa. Ty, díky komu v žilách skály proudí sedm kovů. Vládce Sedmi světel, ty, který odměňuješ podzemních dělníků, vynes nás do výšin vábivého vzduchu a do Říše čistoty. Jsme na stráži a bez oddechu pracujeme. Hledáme a doufáme, že najdeme dvanáct kamenů Svatého města a talismany,
které se v nich ukrývají, a pól magnetitu, který prochází středem světa!

Pokračování textu Modlitba skřítků

Publikováno

PETER RUNZEL 7. kapitola

V obrovské posteli s nebesy spí hlubokým spánkem osamělý muž. Pokojně a pravidelně dýchá, nepronásledují jej žádné zlé sny. Najednou se prudce vzpřímí a začne vyvíjet horečnou aktivitu. Rychlému probuzení nepředcházel nějaký podezřelý zvuk či zvonění budíku. A přesto se muž začíná rychle oblékat, aby mohl co nejrychleji odejít. Příčinou takové aktivity byl velmi zřetelný autoritativní hlas uvnitř mužovy hlavy. Ale v žádném případě se nejedná o nějakého pomatence zralého na psychiatrickou léčebnu. Jeho disciplinované, úsporné a promyšlené pohyby prozrazují spíše vojenský výcvik. A zdá se, že nepůjde ani do koupelny, což u Hefaista, jak se muž jmenuje, je normálně nemyslitelné. Ranní rituály miluje. Ale v uších mu stále zní Elův hlas: „Helfaiste! Musíš okamžitě do Mongolska. Právě jsme tam přišli o elitní jednotku a dva vycvičené mágy. Zahynuli při pronásledování dvou uprchlých nedávno probuzených bohů. Jediný, kdo to mohl dokázat, jsou ti zatracení slovanští šašci, kterým tam říkají bohové. Ihned se tam vydáš, zjistíš, co se stalo i co se chystá. Zabij si tam kohokoliv, jen Peruna chci živého. Jejich pokus o navrácení starých pořádků musí být překažen.“
 

Pokračování textu PETER RUNZEL 7. kapitola

Publikováno

Paracelsus (1493-1541)

 

Paracelsus, vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, (1493 Einsiedeln – 24. září 1541 Salcburk) byl alchymista, astrolog a lékař, který učinil několik důležitých objevů a předznamenal vznik novodobého lékařství. 

Jméno Paracelsus přijal během života, aby vyjádřil své přesvědčení, že má větší (PARA) schopnosti než uznávaný dávný římský lékař Celsus. Pro své reformy medicíny bývá nazývaný Lutherem lékařství.

Pokračování textu Paracelsus (1493-1541)

Publikováno

Angkor: starodávná megapole ukrytá hluboko v džungli

Angkor, starodávná metropole ukrytá hluboko v džungli Kambodže, je město jako žádné jiné. Tvoří jej tisíce starodávných chrámů a jde o vůbec největší předindustriální město na světě s rozlohou více než 1 000 kilometrů čtverečních.
Odborníci považují Angkor na příklad hydraulického města, protože bylo protkáno složitým systémem vodních kanálů zajišťujících stabilizaci, ukládání a rozdělování vody v celé oblasti.

Pokračování textu Angkor: starodávná megapole ukrytá hluboko v džungli