Publikováno Napsat komentář

Medaile sv. Benedikta

HISTORIE MEDAILE SV. BENEDIKTA

Mimořádně silný ochranný předmět proti démonům z 11. století
Medaile svatého Benedikta (benediktinský kříž, Benediktův kříž, benediktinská medaile, benediktinský medailon, medailka svatého Benedikta), jedna ze svátostin svaté Církve, spatřila světlo světa poprvé zřejmě již v dobách středověku v prostředí Benediktinského řádu. Svatý Benedikt velmi ctil a miloval Ukřižovaného Ježíše, Spasitele světa, Jeho mocí vykonal velké množství zázraků a vyhnal množství zlých duchů. Kříž byl od počátku v benediktínské řeholi předmětem osobité lásky a úcty. Zobrazení sv. Benedikta s Křížem v ruce se pravděpodobně rozšířilo po zázračném uzdravení sv. Lva IX., který byl ještě jako mladík uštknut jedovatým hadem. Po téměř dvou měsících choroby, když mu už hrozila smrt, zjevil se mu stařec v mnišském rouše, který se ho dotkl a uzdravil ho. Později během svého života často vzpomínal na tento zážitek, pričemž v starci poznal sv. Benedikta. S medailemi s vyobrazením postavy sv. Benedikta na jedné straně a kříže s vepsanými literami na druhé straně se setkáváme od 17. století.

LEGENDA
Dle legendy se ho několikrát pokusili zabít mladí mniši řádu, kteří byli do kláštera posláni nuceně. Tito ovšem neuspěli, a proto vymysleli tuto lest: dají mu do mešního vína ty nejnebezpečnější jedy – arzén a oměj, a když se při mši napije Ježíšovy “krve”, zemře. Když ovšem zvedl kalich s vínem, jed se díky jeho svatosti proměnil v hada, který vylezl ven. Proto je rozbitý kalich jedním z jeho symbolů.

První Medaile svatého Benedikta byla vyražena dle historických pramenů v Německu, odkud se rozšířila po celé Evropě. K většímu rozšíření medaile poté došlo díky sv. Vincenci z Pauly. Význam písmen na medailce vysvětluje starý rukopis z roku 1415, kde je sv. Benedikt vyobrazený v jedné ruce s palicí zakončenou křížem a v druhé se svitkem. Na obou předmětech jsou napsána slova začínající písmeny na medailce. Tato slova byla totiž časem zapomenuta, takže v jednom dokumentu ze 17. století se opisují tyto symboly namalované na stěnách jistého Bavorského opatství, ale s poznámkou, že nikdo neumí vysvětlit jejich význam. Od 18. století je však Kříž sv. Benedikta obvyklý již na všech stavbách českých benediktinů a jeho uctívání a schválení oficiální ražby povolil papež Benedikt XIV. na žádost opata Benna II. Löbla roku 1741.

POPIS MEDAILE SV. BENEDIKTA. 
LÍC
*Sv. Benedikt, držící v pravé ruce kříž a v levé Řeholi sv. Benedikta (patriarcha západního mnišství (6. stol.).)
*Napravo rozbitý pohár s hadem
*Nalevo havran, odnášajícího otrávený chléb. 
(Tyto obrazy se vztahují k příběhům z Dialogů sv. Řehoře Velikého, při nichž byl sv. Benedikt zachráněn před nepřátelskými úklady mocí znaku sv. Kříže.)
*Nápis: Crux sancti patris Benedicti = Kříž svatého otce Benedikta. 
*Nápis na okraji: Eius in obitu nostro prasentia muniamur = Nechť nás jeho přítomnost chrání v hodině smrti.

RUB
*Uprostřed kříž s 9-ti písmeny
*Horizontálně:  N-D-S-M-D = Non Draco Sit Mihi Dux = Drak (ve smyslu ďábel) nechť není mým vůdcem.
*Vertikálně: C-S-S-M-L = Crux Sacra Sit Mihi Lux = Svatý Kříž nechť je mým světlem
*Mezi rameny: C-S-P-B = Crux sancti patris Benedicti = Kříž svatého otce Benedikta. 
*Nad křížem je nápis: PAX = mír (což je heslo řádu sv. Benedikta. Některé medaily mají místo textu Pax písmena IHS, tedy zkratku pro: Iesus Hominum Salvator = Ježíš Spasitel lidí)
*Písmena na okraji: V-R-S – N-S-M-V – S-M-Q-L – I-V-B: Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana, Sunt Mala Qua Libas, Ipse Venena Bibas = Odstup satane, nikdy mě nesváděj k marnostem; to, co mi nabízíš je zlé, sám si vypij svůj jed !
(jde o exorcismus „apotropaion“ – zažehnávání ďábla, velmi starého původu)

POUŽÍVÁNÍ MEDAILE SV. BENEDIKTA. 
Podle tradice je tato medaile mimořádně mocným ochranným předmětem proti démonům a úkladům ďáblovým, její moc je připisována především výkupné hodnotě Kristovy oběti na kříži, účinku modliteb sv. Benedikta a jeho přímluvám v nebi, požehnání Církve a v neposlední řadě i víře a stavu milosti toho, kdo ji nosí a používá.

V tradici spíše lidové se medailce připisoval také ochranný a léčivý účinek proti uštknutí lidí i dobytka a byla též nošena jako ochrana proti živelním pohromám.
Sv. Benedikt byl ctěn i jako patron dobré smrti; v některých provedeních je obraz sv. Benedikta na rubu medaile doprovázen textem „Eius in obitu nostro praesentia muniamur! — Jeho (tj. Benediktova) přítomnost ať nás chrání při našem umírání“.

Medaile bývá obvykle nošena na krku, škapulíři či růženci. Často bývá také umísťována v polích, v základech budov či v automobilech, kde ve spojení s pevnou vírou a modlitbou slouží k Božímu požehnání, přímluvě sv. Benedikta a umenšení moci zlých duchů. Zbožné nošení této medaile lze, stejně jako nošení Zázračné medailky, považovat za neustálou tichou modlitbu. Jednou týdně se doporučuje pomodliti se modlitbu k sv. Benediktovi, patronovi Evropy, či modlitbu za dobrou smrt. Podle některých pramenů se moc Boží skrze tuto medaili vztahuje i na její další zázračné působení. 

Nošením medaile dává člověk najevo, že se staví pod ochranu sv. Benedikta. Exorcismus je znakem odmítnutí ďábla a jeho pokušení, jak to učinil sv. Benedikt a znak sv. Kříže je vyznáním víry křesťana. Zvláštní formou medaile je tzv. benediktínský kříž, což je vlastně krucifix, který má uprostřed vloženou medailku sv. Benedikta. 

ZDROJE
http://www.poutnik-jan.cz/lidova-zboznost–c/kriz-sv-benedikta/
http://www.vira.cz/otazky/Kriz-sv-Benedikta.html
https://www.lovecpokladu.cz/home/historie-medaile-a-krize-sv-benedikta-5289
http://www.brevnov.cz/CS/dalsi-informace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..