Publikováno Napsat komentář

Fenacit

 

Fenacit/Phenacite

Barva: Bezbarvý, někdy zakalený žlutě, žlutočerveně, červené, růžově či hnědě

Vzhled: Skelný, podobný křemenu. S malými krystalky

Vlastnosti: Fenacit je obdařen jedněmi z nejvyšších vibrací, jaké byly dosud u krystalů objeveny. Spojuje osobní vědomí s vyšší frekvencí, čímž umožňuje převedení informací pocházejících z vesmíru na tuto Zemi. Navazuje kontakt s andělskou říší a s nejvyššími Mistry.

Pokračování textu Fenacit

Publikováno Napsat komentář

Hladina jednej z indických riek poklesla prvýkrát v histórii a neuveríte, aké tajomstvo ukrývala

 

Hladina rieky v Karnatake odhalila nezvyčajné kamenné útvary. Mnohí sa rozhodli prebrodiť až k nim, pričom ustrnuli v nevídanom úžase. Dôvodom je totiž fakt, že sú historicky významné pre celý hinduistický svet. Všeobecne sú, už pomerne viditeľné symboly a súvrstvia kameňov, známe ako Šiva Ling. Hovorí sa, že sú dôkazom pradávneho mimozemského spolunažívania s našim pokolením.

Doposiaľ sa vytvorilo už mnoho konšpirácií o pôvode a pravom význame týchto symbolov.

 

Pokračování textu Hladina jednej z indických riek poklesla prvýkrát v histórii a neuveríte, aké tajomstvo ukrývala

Publikováno Napsat komentář

Aktivace Saffordit-Čintamání v bráně srdce

 

Tohoto místo je bránou míru, bránou srdce a bránou transformace.
Chtěl bych, abyste věděli, že toto není můj obřad, ale je to obřad nás všech. Já pouze naplňuji pokyny Stvořitele. Nyní je čas soustředit se tak, abychom každý
z nás byli součástí tohoto obřadu. Portálů, jako
je tento, je vytvořeno po celém světě velmi mnoho
včetně Stonehenge či pyramid. Je to vesmírná brána.
Souvisí a je přímo propojena s naším srdcem.
Hlavní důvod, proč byl vytvořen tento portál jednoho
srdce, je naplnění vize, kterou měla kněžna
Libuše. Ona v době, kdy žila, nahlížela do
budoucnosti a viděla Prahu. Praha znamená
„práh“. Znamená to možnost vstoupit do portálu.
Ona viděla ve své vizi město Světla. Viděla
tedy bránu, portál Světla. A toto Světlo je Světlo
Stvořitele. Kněžna Libuše také řekla: „Vidím město, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“ A tyto hvězdy
máme my každý z nás v sobě. Jednou z hvězd je naše srdce.
           

Při zatažené obloze je až podivuhodné, že chvíle pro tento okamžik byla prosluněna a naplněna světlem pro nás všechny. Opět byli přítomni všichni naši patroni, kteří patří do naší kotliny včetně matky Země. Vše bylo v barvách živlu Vodního, Vzduchu, Země a síly Ohně a Lásky. 

                

Osiky(mystický strom), které rostou kolem kruhu, jsou také v tvaru kruhu, jako kdyby zde bylo místo pro tento Medicene Wheel vždy, jen v jemnohmotném světě 🙂

Tok světla a lásky je nekonečný pro všechny

           

This slideshow requires JavaScript.

Publikováno Napsat komentář

Charoit

 

Charoit/Charoite

Barva: Fialový

Vzhled: Skvrnitý nebo žilkovaný. Často malé kousky

Vlastnosti: Charoit je kámen proměny. Jedná se o krystal ovládající duši, který napomáhá překonávat strach. Podněcuje vnitřní vidění a duchovní vhled a napomáhá vyrovnat se s mimořádnými změnami na duchovní úrovni. Aby to dokázal, probouzí k životu srdeční a korunní čakru, pročišťuje auru a probouzí v lidech bezvýhradnou lásku. Charoit napomáhá změnám vibrací a spojuje svého nositele s vyšší realitou. Současně má obrovskou hojivou moc na tělesnou i citovou rovinu osobnosti. Pomůže svému majiteli, aby právě přítomnou chvíli přijal jako tu nejlepší možnou.

Pokračování textu Charoit

Publikováno Napsat komentář

Tugtupit

Tugtupit
Je kámen integrace, propojuje soucitné srdce s osvícenou myslí a ukotvuje ve světě bezpodmínečnou lásku. Učí síle sebelásky – bez níž si nelze vážit sebe ani ostatních, dávat či přijímat lásku. Je nesmírně mírumilovný kámen spojený s růžovým plamenem čisté lásky. Na slunci při dopadu fotonů nebo při kontaktu s pokožkou jeho bílá nebo bledě růžová barva ztmavne až na karmínovou. Pod UV světlem zářivě červeně světélkuje.

Pokračování textu Tugtupit

Publikováno Napsat komentář

Čintámaní, který se nachází na Kailasu

Neustále jsme blíž a blíž Važení….
Tehdy jsem Němcům vyprávěl historku o legendárním kameni Čintámaní (tibetský Norbu Rinpočhe), kterou popsal Nikolaj Rerich. Když žil Rerich v Indii, viděl nejedenou za temných nocí záblesky a sloupy světla po celém nebi. Nemohla to být ani polární záře, ani elektrické výboje. Lámové vysvětlili, že toto světlo vychází z divotvorného kamene Čintámaní, který se nachází na Věži Šambaly. Když tento kámen svítí, Věž Šambaly vyzařuje svítivé paprsky.Říká se, že divotvorný kámen Cintámaní přinesl na Zem okřídlený kůň Lung-ta. Tento kámen má vnitřní žár, ale tato radiace působí na lidi blahodárně a směruje jejich myšlenky na něco vznešeného.Kromě hlavního kamene existuje ještě několik jeho fragmentů, které jsou v neviditelném spojení s hlavním kamenem. Jeden z nich popsal podrobněji. Je lesklý a podobá se burskému oříšku. Na kameni jsou vyryty čtyři hieroglyfy, které se nikomu nepodařilo rozluštit. Pověsti říkají, že mnozí vůdci Asie a Evropy vlastnili část kamene Cintámaní, který jim pomáhal řídit lid. Dokonceříkají, že měl Rerich úkol od vládců Šambaly přivézt fragment tohoto kamene z Evropy do Šambaly.Vyprávění udělalo na Němce veliký dojem, tím spíš, že německy znějící příjmení Rerich jim bylo blízké.„V souvislosti s touto legendou,“ poznamenal jsem,„můžeme najít dost podkladů k tomu, abychom mohli předpokládat, že Kailás je Věží Šambaly. Pokud to vezmeme v úvahu, pak se na vrcholu Kailásu nebo poblíž něho musí nacházet hlavní kámen Čintámaní, ze kterého vycházelo tajemné záření, které jste viděli na západní straně. Východní část záření možná vycházela z fragmentu kamene Čintámaní, který se může nacházet orientačně 80 kilometrů východně od tohoto místa.Němci s tím předpokladem souhlasili a začali mluvit o tom, že chtějí na vlastní oči vidět divotvorný kámen a diskutovali o způsobu, jak vystoupit na Kailás nebo aspoň, jak se přemístit na východ od tohoto místa a najít fragment kamene. Brzy však duchovní počátek, přítomný i v těchto poutnících z bohaté a slušné země, nabyl převahy a nějak lehce a důstojně souhlasili s tím, že i možnost uvidět posvátnou horu, na jejímž vrcholu se zřejmě nachází divotvorný kámen Čintámaní, je už obrovské štěstí, jaké je dopřáno pouze vyvoleným. Tito Němci s ošlehanými tvářemi a oloupanými nosy měli dostatečný stupeň šlechetnosti, aby odhodili evropský patos a z celého srdce přijali pro ně cizí svatyně Tibetu. V jejich očích bylo vidět, že už Tibet milují

 
Publikováno Napsat komentář

Černé shiva lingams

Černé Shiva Lingams jsou v nejvyšší kvalitě k dispozici lesklé a oslňující v hluboké černé barvě. Pochází z jediného, velmi vzácného zdroje na světě od řeky Narmada v západní Indii. Jedná se o kryokřemen, který vznikl po dopadu meteoritu. Mohou je upravovat jen zasvěcené a velmi vážené rody, které jim dávají finální zaoblenou podobu.

Pokračování textu Černé shiva lingams

Publikováno Napsat komentář

Aktivace kamenů Čintámaní

Je Čintámaní snad křemíkovou formou života?

Aktivace kamenů Cintamani v bráně míru, bráně srdce a bráně transformace. Jsou napněny světlem a pokyny od Otce – Stvořitele. Je vytvořeno více podobných portálů, kde může probíhat také nabíjení kamenů , jako jsou např. Stonehenge nebo pyramidy v Gíze atd.

Pokračování textu Aktivace kamenů Čintámaní