Publikováno Napsat komentář

Aktivace Saffordit-Čintamání v bráně srdce

 

Tohoto místo je bránou míru, bránou srdce a bránou transformace.
Chtěl bych, abyste věděli, že toto není můj obřad, ale je to obřad nás všech. Já pouze naplňuji pokyny Stvořitele. Nyní je čas soustředit se tak, abychom každý
z nás byli součástí tohoto obřadu. Portálů, jako
je tento, je vytvořeno po celém světě velmi mnoho
včetně Stonehenge či pyramid. Je to vesmírná brána.
Souvisí a je přímo propojena s naším srdcem.
Hlavní důvod, proč byl vytvořen tento portál jednoho
srdce, je naplnění vize, kterou měla kněžna
Libuše. Ona v době, kdy žila, nahlížela do
budoucnosti a viděla Prahu. Praha znamená
„práh“. Znamená to možnost vstoupit do portálu.
Ona viděla ve své vizi město Světla. Viděla
tedy bránu, portál Světla. A toto Světlo je Světlo
Stvořitele. Kněžna Libuše také řekla: „Vidím město, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“ A tyto hvězdy
máme my každý z nás v sobě. Jednou z hvězd je naše srdce.
           

Při zatažené obloze je až podivuhodné, že chvíle pro tento okamžik byla prosluněna a naplněna světlem pro nás všechny. Opět byli přítomni všichni naši patroni, kteří patří do naší kotliny včetně matky Země. Vše bylo v barvách živlu Vodního, Vzduchu, Země a síly Ohně a Lásky. 

                

Osiky(mystický strom), které rostou kolem kruhu, jsou také v tvaru kruhu, jako kdyby zde bylo místo pro tento Medicene Wheel vždy, jen v jemnohmotném světě 🙂

Tok světla a lásky je nekonečný pro všechny

           

This slideshow requires JavaScript.

Publikováno Napsat komentář

Čintámaní, který se nachází na Kailasu

Neustále jsme blíž a blíž Važení….
Tehdy jsem Němcům vyprávěl historku o legendárním kameni Čintámaní (tibetský Norbu Rinpočhe), kterou popsal Nikolaj Rerich. Když žil Rerich v Indii, viděl nejedenou za temných nocí záblesky a sloupy světla po celém nebi. Nemohla to být ani polární záře, ani elektrické výboje. Lámové vysvětlili, že toto světlo vychází z divotvorného kamene Čintámaní, který se nachází na Věži Šambaly. Když tento kámen svítí, Věž Šambaly vyzařuje svítivé paprsky.Říká se, že divotvorný kámen Cintámaní přinesl na Zem okřídlený kůň Lung-ta. Tento kámen má vnitřní žár, ale tato radiace působí na lidi blahodárně a směruje jejich myšlenky na něco vznešeného.Kromě hlavního kamene existuje ještě několik jeho fragmentů, které jsou v neviditelném spojení s hlavním kamenem. Jeden z nich popsal podrobněji. Je lesklý a podobá se burskému oříšku. Na kameni jsou vyryty čtyři hieroglyfy, které se nikomu nepodařilo rozluštit. Pověsti říkají, že mnozí vůdci Asie a Evropy vlastnili část kamene Cintámaní, který jim pomáhal řídit lid. Dokonceříkají, že měl Rerich úkol od vládců Šambaly přivézt fragment tohoto kamene z Evropy do Šambaly.Vyprávění udělalo na Němce veliký dojem, tím spíš, že německy znějící příjmení Rerich jim bylo blízké.„V souvislosti s touto legendou,“ poznamenal jsem,„můžeme najít dost podkladů k tomu, abychom mohli předpokládat, že Kailás je Věží Šambaly. Pokud to vezmeme v úvahu, pak se na vrcholu Kailásu nebo poblíž něho musí nacházet hlavní kámen Čintámaní, ze kterého vycházelo tajemné záření, které jste viděli na západní straně. Východní část záření možná vycházela z fragmentu kamene Čintámaní, který se může nacházet orientačně 80 kilometrů východně od tohoto místa.Němci s tím předpokladem souhlasili a začali mluvit o tom, že chtějí na vlastní oči vidět divotvorný kámen a diskutovali o způsobu, jak vystoupit na Kailás nebo aspoň, jak se přemístit na východ od tohoto místa a najít fragment kamene. Brzy však duchovní počátek, přítomný i v těchto poutnících z bohaté a slušné země, nabyl převahy a nějak lehce a důstojně souhlasili s tím, že i možnost uvidět posvátnou horu, na jejímž vrcholu se zřejmě nachází divotvorný kámen Čintámaní, je už obrovské štěstí, jaké je dopřáno pouze vyvoleným. Tito Němci s ošlehanými tvářemi a oloupanými nosy měli dostatečný stupeň šlechetnosti, aby odhodili evropský patos a z celého srdce přijali pro ně cizí svatyně Tibetu. V jejich očích bylo vidět, že už Tibet milují

 
Publikováno Napsat komentář

Aktivace kamenů Čintámaní

Je Čintámaní snad křemíkovou formou života?

Aktivace kamenů Cintamani v bráně míru, bráně srdce a bráně transformace. Jsou napněny světlem a pokyny od Otce – Stvořitele. Je vytvořeno více podobných portálů, kde může probíhat také nabíjení kamenů , jako jsou např. Stonehenge nebo pyramidy v Gíze atd.

Pokračování textu Aktivace kamenů Čintámaní