Publikováno Napsat komentář

Nevysvětlená tajemství Nikoly Tesly

Dnes – 10. července – uplynulo 162 let od chvíle, kdy se v malé chorvatské vesnici Smiljan narodil jeden z nejvýznamnějších vynálezců moderní doby – Nikola Tesla.
 
Historie zná mnoho talentovaných vědců, jejichž příspěvek k vědě je neocenitelný. O mnoha z nich se stále mluví jak ve vědeckém světě, tak i mezi obyčejnými lidmi, protože s jejich prací a odhaleními je spojeno mnoho tajemství. Nikola Tesla (1856 – 1943), vynikající fyzik, strojní inženýr a elektrotechnik, patří mezi ně. Během svých 87 let vytvořil okolo tisíce vynálezů a objevů a získal více než 800 patentů.
 
 

Pokračování textu Nevysvětlená tajemství Nikoly Tesly

Publikováno Napsat komentář

Quantum quattro

Quantum quattro je kombinace Shattuckitu, Dioptasu, Malachitu a Chryzokolu.
Quantum quattro je kamenem, který účinně odstraňuje všechny negativní energie, absorbuje znečištění a přináší ochranu. Kámen přeměny, výrazného účinku na energetické pole, posiluje imunitu a aktivuje léčení DNA (její pozvedávání na původní dvanáctivláknovou úroveň). Uzemňuje duchovní energii na planetě Zemi. Obnovuje rovnováhu, vyrovnává fyzické tělo, mysl a emoce.

Pokračování textu Quantum quattro

Publikováno Napsat komentář

Citrín

Barva: Žlutý s nahnědlými místy nebo kouřově šedohnědý

Vzhled: Průhledné krystaly všech velikostí. Často v podobě geod nebo trsů

Vlastnosti: Citrín funguje jako účinný čistič a regenerátor. Jako kámen, jenž v sobě uchovává sluneční energii, představuje mimořádně blahodárně působící krystal. Svému majiteli předává teplo, energii a velice zvyšuje jeho tvůrčí schopnosti. Jedná se o jeden z krystalů, které nikdy nepotřebují čištění. Pohlcuje, proměňuje, rozptyluje a uzemňuje negativní energii, díky čemuž má mimořádný ochranný účinek na životní prostředí, ve kterém se jeho majitel pohybuje. Citrín přináší energii do všech úrovní života. Jakožto ochránce aury funguje jako systém včasného varování, čímž poskytuje svému nositeli vždy dostatek času k akci na vlastní obranu. Dokáže rovněž čistit čakry – zejména čakru solar plexu a pupeční. Aktivuje k činnosti korunní čakru a zesiluje intuici. Citrín také pročišťuje vyšší úrovně osobnosti a uvádí je do rovnováhy s nižším fyzickým tělem.

Pokračování textu Citrín

Publikováno Napsat komentář

Opál

Barva: Bílý, růžový, černý, béžový, modrý, žlutý, hnědý, oranžový, červený, zelený, fialový 

Vzhled: Čirý, nebo mléčný, duhový a ohnivý, nebo skelný bez ohně. Malé a leštěné kousky

Vlastnosti: Opál je citlivý kámen s jemnými vibracemi. Zpřístupňuje kosmické vědomí a probouzí duševní a mystické vize. Napomáhá k objevení a projevení skutečného já svého majitele. Opál dokáže pohlcovat i vysílat. Přijímá myšlenky a pocity z okolí, zesiluje je a vrací k jejich zdroji. Jedná se o karmický kámen, který nás učí, že vše, co vyšleme ven, se nám zase vrátí. Opál působí jako ochranný kámen – pokud je správně naprogramován, učiní vás nepostřehnutelnými či neviditelnými. Lze jej použít, pokud se chcete odvážit na nebezpečné místo. Svou úlohu splní i při šamanských cestách, kde je třeba být neviditelný.

Pokračování textu Opál

Publikováno Napsat komentář

Jak prosazovali lži Einsteina

V první části jsme se zabývali tématem éteru ve studiích Nikoly Tesly. Nyní se zaměříme na to, pro koho bylo výhodné podporovat vědomě lživé myšlenky Alberta Einsteina a jeho Teorie relativity.

Je třeba poznamenat, že v poslední době nabývají kritické postoje k Einsteinově Teorii relativity na síle. Pokud světoví četníci zmeškají chvíli a nepodniknou žádné kroky k tomu, aby to zastavili, pak budou muset buď přijít s novými, adekvátními a naší informační éře odpovídajícími způsoby „zatloukání“, anebo budou muset přijít s novou fyzikální teorií, která by opět existenci éteru skrývala, ale zároveň byla lépe propracovaná a zbavena starých chyb.
Ale i v oněch dávných dnech, kdy se teorie „Velkého E“ teprve probíjela mezi fyziky, už mnozí hovořili o tom, že obsahuje teoretický výzkum dalších vědců, na které však Einstein ve své práci neodkazuje, a tím si prakticky připisuje její autorství. Navíc jeho teorie odporuje Maxwellově elektrodynamice, experimentům Faradaye a Ampéra, stejně jako závěrům Heavisida, který zveřejnil své formule (později byly nazvány relativistickými, to je souvisejícími s Teorií relativity) už v závěru XIX. století.
Heaviside významně předběhl Lorentze i Poincarého; přitom jeho práce se podle mnoha současných vědců ukázala být dokonalejší a přesnější v této oblasti fyziky a zároveň odporovala hlavním bodům Einsteinovy Teorie relativity.
V průběhu času díky výsledkům nových experimentů a výpočtů stále více a více fyziků začínalo vnímat nesrovnalosti v postulátech Einsteinovy teorie, ale kdykoli vystoupili se svými odhaleními, stali se cílem nečekané štvanice v tisku i ve vědeckém prostředí, či dokonce obětí podezřelých předčasných úmrtí.
Historií propagandy teorie E = mc2 se dlouho zabýval doktor fyzikálních a matematických věd, Sergej Saal:
 
Prakticky veškeré informace o skutečných Maxwellových rovnicích a teorii éteru byly odstraněny z učebnic fyziky již v 20. – 30. letech XX. století a všechny nové pokusy, které byly v rozporu s Teorii relativity, tam prostě být nesměly,“- říká Saal. “V těch letech se tvořila zcela nová fyzikální elita mladých, ambiciózních lidí. Zpočátku jen kolem Einsteina, později začaly vznikat celé školy nepřipouštějící jakýkoli nesouhlas. Jejich hlavním mottem bylo “Kdo není s námi, je proti nám”. Stačí připomenout Einsteinovy ​​výzvy ke sjednocení všech svých příznivců, jeho odmítnutí brát v úvahu jiné teorie, které nesplňují (jeho) postuláty.
 
Sergej Saal si je jist, že to, co se dělo na Olympu fyzikální vědy, bylo v té době silně ovlivněno principy politické účelnosti. Když byla vytvářena sláva Einsteina a jeho kontroverzní teorie, hlavním mezinárodním jazykem vědy byla němčina. Z tohoto důvodu „základní díla Maxwella, Heavisida, Josepha Thompsona a dalších klasiků britské školy byla nové generaci klasiků neznámá. Teorie relativity přijala za jazyk elektrodynamiky rovnice Hertze,“ říká Sergej Saal a ihned upozorňuje na skutečnost, že Hertz sám později na konci života ovlivněný pracemi Heavisida se těchto rovnic zřekl a snažil se zdokonalit svou teorii elektrodynamiky.
 
Revoluce fyziky proběhla v předvečer a během první světové války, kdy byly v německy mluvícím prostředí velmi silné protibritské nálady.
 
Původně Einstein žil ve Švýcarsku, kde byla v roce 1898 založena Světová sionistická organizace; časem se pro mladého židovského vědce stala jakýmsi odrazovým můstkem v jeho vědecké kariéře. Přitom je třeba upozornit, že za své “objevy” ve skutečnosti vděčil své první manželce, srbské matematičce a fyzičce Milevě Marič.
 
 
O tom, jak a od koho si Einstein „půjčil“ vědecké myšlenky, si můžete přečíst v článku “Einstein byl plagiátor? Je to stejná židovská hvězda jako Kazimír Malevič, autor obrazu “Černý čtverec”
Už ve svých studentských letech se Albert dostal pod vedení aktivistů radikální židovské organizace.
Brzy po příchodu do Prahy se Einstein setkal s hlavními vůdci sionismu. Bylo rozhodnuto uvést ho na místo národního vůdce všech Židů a Einstein se této role ujal jako nikdo druhý. Byl mladý, a proto měl všechny možnosti dožít se založení židovského státu, což bylo stanoveno v pracích zakladatele sionistického hnutí Theodora Herzla na rok 1947 nebo 48. Einstein se nepřipojil k žádnému křídlu sionistického hnutí, mezi nimiž vznikly vážné neshody. Tak se mohl stát sjednocující silou. Ještě bylo třeba zařídit jediné: bylo nutné, aby se stal světově proslulým.
A tak byla v tisku zahájena bezprecedentní propaganda osobnosti i teorie tohoto židovského učence, což nebylo složité, protože pozice jeho krajanů byly v publikačním a žurnalistickém prostředí poměrně silné. Již v časných dvacátých letech minulého století k mladému Einsteinovi, který přitom nezaujímal žádné oficiální postavení, přijížděli vůdci největších států světa a jak je snadné uhodnout – nehovořili spolu o fyzice. Nediskutovalo se totiž nic menšího než otázka přemístění Židů do zaslíbené země, do Palestiny. Avšak ani po několika letech se od tohoto “vůdce sionismu” nedočkali žádoucí politické činnosti a z ní vyplývajících požadovaných výsledků, proto byl na počátku třicátých let z pozice národního vůdce odstraněn.
A teď malá poznámka o tom, proč osobnost a díla Einsteina aktivně propagovalo i sovětské vedení. Faktem je, že před revolucí v roce 1917 byla Palestina, kam se Židé chystali přestěhovat, pod tureckou vládou a jednání s vládnoucí elitou Turků se nesetkala s pochopením. Sionisté tedy naplánovali vojenskou expedici do Palestiny, pro kterou bylo třeba v rozbouřeném Rusku vytvořit prosionistickou vládu a s její pomocí židovskou dobrovolnickou armádu. Sionisté proto začali poskytovat veškerou pomoc ve Švýcarsku usazeným ruským revolucionářům v šíření myšlenek komunismu. Tato zvláštní operace pak vyvrcholila vjezdem vůdců budoucí revoluce na ruské území – s hromadou peněz v obrněných vagónech.
Nicméně v roce 1917 v důsledku porážky Turecka v první světové válce Palestina přešla k Velké Británii a sionisté přestěhovali svůj hlavní stan do Londýna. Hlas propagandy Einsteinovy teorie se začal ozývat dokonce i z tribuny anglického parlamentu, ve kterém se již tehdy vytvořila vlivná sionistická lobby.
 
“Bylo to právě v Londýně v roce 1919, kdy se uskutečnil zcela bezprecedentní akt kanonizace Einsteinovy teorie, který byl široce komentován světovým tiskem,” dodává Sergej Saal.
 
Pro-sionistické kruhy pomohly Einsteinovi nejen propagandou, ale podporovaly ho také všemi možnými způsoby ve vědeckou činností. Při tvorbě Obecné teorie relativity na něj pracoval celý tým německých matematiků, včetně Kleina a Noethera.
 
„Sionisté financovali klíčové experimenty s cílem potvrdit Teorii relativity, včetně velmi nákladných expedice Eddingtona… Následně sionisté uspořádali neuvěřitelný tlak na Nobelův výboru kvůli udělení ceny Einsteinovi. Tlak byl vyvíjen také na významné fyziky. Tak například Hendrik Anton Lorentz (nizozemský teoretický fyzik) veřejně odmítl být za této situace finančně závislý na sionistech. Za peníze sionistického hnutí však byl založen Institut pokročilých studií v Princetonu, a to speciálně pro Einsteina,“ vysvětluje ruský badatel podrobnosti zázračného kariérního růstu “Velkého E”.
 
Ve světle výše uvedeného je jasné, proč je téma spojení Einsteina se sionisty v sovětském Rusku tabu, jakož i téma vztahů židovských radikálů s veliteli ruské rudé revoluce. Tak například i významný ruský fyzik, profesor Ťapkin, který se jen letmo dotkl této okolnosti, byl okamžitě obviněn z antisemitismu. Zde je důležité si uvědomit, že v komunistickém Rusku, zejména v prvních desetiletích jeho existence, se do tohoto seznamu dostalo mnoho zástupců ruské inteligence. Ne nadarmo Lenin v prvních letech své vlády podepsal zákon o zákazu antisemitismu, který se později stal nástrojem proti těm, kdo propagovali názory na politiku, ekonomiku, vědu a umění užitečné pro gojimy.
O tom, jak po dlouhé roky záměrně vedli vědu do slepé uličky, se píše v článku Spiknutí ve vědě 
Někteří vědci, kteří odmítli mlčet nebo ve svých studiích byli v rozporu se zásadami Teorie relativity, byli fyzicky odstraněni. “Začištěni” byli i ti, jejichž zjištění Einsteina vyvracela na stránkách vědeckých prací. Jedná se o úmrtí: švýcarského teoretického fyzika Walthera Ritze (1878 – 1909), matematika Hermanna Minkowského (1864 – 1909), francouzského matematika, fyzika, astronoma a filosofa Henriho Poincaré (1854 – 1912), polského fyzika Mariana Smoluchowského (1872 – 1917), Abrahama (1872 – 1922), finského teoretického fyzika Gunnara Nordströma (1881 – 1923), ruského matematika, geofyzika a meteorologa Alexandra Fridmana (1888 – 1923) a řadu dalších vědců, kteří opustili svět příliš předčasně, stále velmi mladí pro svou oblast činnosti.
 
“Těmto zdaleka ne starým lidem lékaři navrhli pobyt v nemocnici kvůli vyšetření nebo léčbě. Z nemocnice se však už nevrátili. A přitom to byly klíčové postavy, které stály v cestě Einsteinovi. Kdyby Ritz nezemřel, ve známost by se dostal jeho důkladný výzkum matematických základů elektrodynamiky. Ritz nejen poukázal na rozpor elektrodynamiky Lorentze, ale také vyjádřil údiv nad tím, jak fyzici a matematici mohli uvěřit tomu, že pouze přeměna Lorentze splňuje Einsteinovy ​​postuláty. Ve skutečnosti Ritz udělal nad logikou konstrukce Teorie relativity kříž,“ říká Saal.
 
Totéž platí pro německého matematika Hermanna Minkowského, který rozpracoval geometrickou teorii čísel a geometrický čtyřrozměrný model teorie relativity. Právě tento vědec by se stal vůdčí osobností v rozpracování Einsteinovy teorie, když energicky propagoval svůj formalismus v Německu. Minkowski byl tehdy v Německu mnohem slavnější než Einstein.
Kdyby Poincaré v předvečer schůze Nobelovy komise v roce 1912 náhle nezemřel, tento matematik, mechanik, fyzik, astronom a filozof měl velmi velké šance získat cenu za rozvoj elektrodynamiky a nové mechaniky, tedy ve skutečnosti teorii relativity. Pak by se on, a ne Einstein, stal “otcem” této teorie. Kromě toho Poincaré aktivně kritizoval její einsteinovskou verzi ve vědeckých kruzích, což značně ohrozilo pověst židovského učence.
I Abraham vystoupil s vražednou kritikou Einsteinovy teorie. Fridman zase sionistického fyzika předběhl v řešení otázek kosmologie.
Jaký byl vztah sovětského vedení, které mělo sionistické kořeny, k relativistické koncepci? Abychom to pochopili, musíme vědět, že za účelem získání podpory sovětských vědců Albert Einstein v roce 1919 vstoupil do Komunistické strany Německa, ale pak, o šest měsíců později, organizaci opustil (komunistická strana v Německu totiž nedosáhla potřebných politických výsledků). Aktivní reklama Teorie relativity v komunistickém Rusku začala ve dvacátém roce. V roce 1922 se Einstein stal členem-korespondentem Ruské akademie věd, v roce 1926 čestným zahraničním členem Akademie věd SSSR. A pak se události v sovětské vědě začaly rozvíjet podle scénáře napsaného sionistickým vedením. Ve skutečnosti není pro židovské a zednářské lobby nic nemožné.
 
Místo doslovu
Tehdy, ale i v naší době, se vedou tvrdé spory mezi příznivci a oponenty Einsteinovy Teorie relativity. Objevili se totiž vědci, kteří, používajíce rozličné postuláty Einsteina, se dostali až do kvantové mechaniky, objevili udivující, nereálné zvláštnosti bytí a tím na sebe přivolali hněv samotného „zakladatele“ relativistické koncepce. Tito vědci například objevili „kvantové provázání“, dvojí povahu vesmíru (v případě, že částice se současně chová i jako materie i jako vlna), objevili i další pro konvenční fyziky nemyslitelné chování částic.
Někteří výzkumníci v kvantové fyzice prohlásili, že lidské vědomí může podle jakéhosi nepochopitelného zákona ovlivnit realitu. Uznali za možné, že soustředění člověka mění hypotetické událostní varianty v realitu přeměnou energie bytí v měřitelnou hmotu. To vše se jaksi stává „nebezpečným“ trendem v moderní vědě, stejně jako teorie éteru. A tak bylo třeba, aby tu své disertační práce obhájili za podobných podmínek jako Einstein i jiní prosionističtí vědci – za příklad může sloužit Freud, který ve svých spisech změnil člověka v slabošské, hloupé zvíře, „dvounohý dobytek“ řízený téměř výhradně instinkty. Závěry kvantové fyziky a teorie éteru totiž vedou lidi k opačné myšlence, že člověk je bůh zahnaný do staletého vězení nevědomosti. A to je velmi nebezpečná situace…
Čím více vědci experimentují, tím více se blíží k pravdě. A kdo ví, kolik fyziků, matematiků a dalších představitelů vědecké inteligence bude ještě přehlušeno útlakem propagandistů „Výboru 300“, kolik vědců bude zbaveno příležitosti normálně pracovat, kolik z nich bude zesměšněno nebo fyzicky a informačně zničeno. Je to věčný neviditelný boj za naši lepší budoucnost.
 

 

Zdroj:1

Publikováno Napsat komentář

Achát růžový

Modrý krajkový, Větévkový, Ohnivý, Mechový/

Barva: Průzračný nebo mléčně bílý, šedý, modrý, zelený,  růžový, hnědý, často uměle barevný.

Vzhled: Na omak voskově měkký, většinou spojený ve vrstvách, někdy malé průsvitné krystalky různých velikostí. Často se prodává v podobě uměle dobarvených plátků, které nemají žádné dodatečné léčivé schopnosti.

Vlastnosti: Jedná se o velice stálý kámen tvořený mikroskopickými krystalky křemene ukládaného ve vzájemně spojených proužcích. Acháty slouží jako uzemňovací kameny, které nám dodávají citovou, tělesnou a rozumovou rovnováhu.

Pokračování textu Achát růžový

Publikováno Napsat komentář

Tyrkys

Barva: Tyrkysový, zelený nebo modrý

Vzhled: Matný, mnohdy žilkovaný. Všechny velikostí

Vlastnosti: Tyrkys je nejúčinnější léčivý krystal. Přináší zotavení ducha i pohodu těla. Jedná se o ochranný kámen používaný odnepaměti na amulety. Údajně dokáže změnit i barvu, aby svého majitele varoval před nebezpečím nevěry. Umožňuje duchovní naladění a zlepšuje komunikaci mezi hmotným a duchovním světem. Položený na třetí oko zvyšuje schopnost intuice a usnadňuje meditaci. Umístěný na krční čakře zprošťuje starých přísah, slibů, zákazů a omezení. Umožňuje duši, aby se opětovně projevila ve své skutečné podobě. Zkoumá minulé životy a ukazuje, jak se stále dál a dál odvíjí vytváření vašeho „osudu” a nakolik je tento osud závislý na všem, čeho se v kterémkoli okamžiku dopustíte.

Pokračování textu Tyrkys

Publikováno Napsat komentář

Apatit

Barva: Žlutý, zelený, šedý, modrý, bílý, hnědý, rezavý

Vzhled: Matný, někdy průsvitný, podobný sklu, šestistěnné krystaly, různých velikostí

Vlastnosti: Apatit má podnětné vlastnosti. Představuje styčný bod mezi vědomím a hmotou. Apatit je naladěný na budoucnost, ale přesto dokáže spojovat člověka s jeho minulými životy. Je zdrojem psychických darů a duchovního naladění. Prohlubuje meditaci a zvyšuje tzv. hadí sílu neboli kundalini. Napomáhá komunikaci a sebevyjádření ve všech rovinách.

Pokračování textu Apatit

Publikováno Napsat komentář

Jaspis

Barva: Červený, hnědý, žlutý, zelený, modrý, fialový

Vzhled: Matný se vzorem. Často omletý vodou, nebo jinak vyhlazený

Vlastnosti: Jaspis proslul jako „nejlepší živitel”. Nabízí oporu a pomoc ve stresu, přináší klid a uvědomění celku. Používá se při léčbě, sjednocuje všechny aspekty života. Srovnává čakry a lze jej použít k jejich správnému nastavení. Každá barva jaspisu přísluší jedné čakře. Tento kámen pomáhá při šamanských cestách a vybavování snů. Zajišťuje ochranu a uzemňuje energie těla. Pohlcuje negativní energii a současně pročišťuje a uvádí do rovnováhy čakry a auru. Jaspis udržuje vyvážený poměr mezi složkami jin a jang a současně zajišťuje rovnováhu duševní, citové a tělesné roviny s éterickou říší.

Pokračování textu Jaspis

Publikováno Napsat komentář

Měsíční kámen

Barva: Bílý, krémový, žlutý, modrý, zelený

Vzhled: Mléčný, průsvitný, všechny velikosti

Vlastnosti: Měsíční kámen je kamenem nových počátků. Jak napovídá jeho jméno, je silně spjat s Měsícem a s intuicí. Podobně jako Měsíc je i kámen spojen s přemítáním a vzpomínáním, neboť i Měsíc neustále dorůstá a ubývá, čímž připomíná, že vše je součástí cyklu změn. Nejsilněji tento kámen působí na utišení rozbouřených citů.

Pokračování textu Měsíční kámen