Publikováno

Achát růžový

Modrý krajkový, Větévkový, Ohnivý, Mechový/

Barva: Průzračný nebo mléčně bílý, šedý, modrý, zelený,  růžový, hnědý, často uměle barevný.

Vzhled: Na omak voskově měkký, většinou spojený ve vrstvách, někdy malé průsvitné krystalky různých velikostí. Často se prodává v podobě uměle dobarvených plátků, které nemají žádné dodatečné léčivé schopnosti.

Vlastnosti: Jedná se o velice stálý kámen tvořený mikroskopickými krystalky křemene ukládaného ve vzájemně spojených proužcích. Acháty slouží jako uzemňovací kameny, které nám dodávají citovou, tělesnou a rozumovou rovnováhu.

Pokračování textu Achát růžový

Publikováno

Za co byl Lomonosov odsouzen k smrti?

Málokdo ví, že Michail Lomonosov byl odsouzen k trestu smrti oběšením a rok čekal ve vězení na vykonání rozsudku, dokud nepřišla carská milosti. Kdo měl zájem na štvanici na velkého Rusa, zabavení jeho vědecké knihovny a jejím ukrytí a především na zničení jeho mnohých rukopisů, na nichž pracoval v průběhu celého svého života?
 
 

Pokračování textu Za co byl Lomonosov odsouzen k smrti?

Publikováno

VOLIČ/POLITIK…..TYPICKÉ PROJEVY ZMANIPULOVANÝCH JEDINCŮ

 
 
 
 
Pan Prezident Zeman má kvality, kterých si nejsou vědomi zmanipulovaní jedinci.
UKAZATEL VNITŘNÍHO NASTAVENÍ: SPONTÁNNOST, SPONTÁNNÍ PROJEV
Nejvyšší kvalita (našeho pana prezidenta) je doposud nedoceněná a přitom obdivuhodná, nevídaná PŘEHLED promítnutý do jeho slovního projevu, přednes s vysokou mírou spontánnosti a pravdomluvnosti.
 
 

Pokračování textu VOLIČ/POLITIK…..TYPICKÉ PROJEVY ZMANIPULOVANÝCH JEDINCŮ

Publikováno

Sací spirála

Pokud například čerpáme vzduch běžnou vakuovou pumpou, dostane
se ke slovu pouze ten základní stav, který je přesycen kyslíkem
Pokud zahřejeme bipolární směs vzduchu, pak se dostanou ke slovu
především odpařované uhlíkaté sloučeniny. Sací spirála vyvíjí tah i tlak
a s její pomocí tedy lze získat 100 % biologicky správnou vakuovou
sílu, která je nezbytná například při strojním odpařování při technice
studeného proudění, abychom co nejiychleji odpařili mořskou vodu,
přičemž nečistoty všeho druhu zůstávají v roztoku a vzniká nám pouze
čistá mlha, taková, jakou můžeme občas pozorovat za chladných
zimních dnů nad tekoucí řekou.

Pokračování textu Sací spirála

Publikováno

BLÍŽÍ SE ARMAGEDON?

 

…..aby jste se tentokráte hodně nedivili. Proslýchá se z tajných „datových kanálů“, že USA nezaplatí dluh a pravděpodobně dojde k postupnému zhroucení systému.

V jameríce byly použity zatím neznámou vojenskou silou laserové zbraně a hlavně ničily domy. Veškeré domy začínají hořet zevnitř, nikoliv z venku. Co se to vlastně odehrává?????

Mnoho let hovořím o „těch z povrchu“ s technologií zbraní nám neznámou  a o možné záchraně obyvatel planety země. Oproti tomu co má zájem způsobit ILLUMINÁTSKÁ vláda v americe. Právě vyvolat WWIII. Podívejte se sami na obrázky a videofilm. Ne není to vážení čtenáři Kamenova SCI-FI, je to tvrdá realita. Tak už to kenečně začalo. Nikdo neumí vysvětlit.

 

Pokračování textu BLÍŽÍ SE ARMAGEDON?

Publikováno

Čtyři lidská těla se spojují v čakrách

  
 

První formující céva-proudpod názvem «uma» je spojena s prvotním prvkem Vítr (ústřední céva éterického těla )… Druhá formující céva-proud pod názvem «roma»je spojena s prvotním prvkem Oheň (ústřední céva ohnivého těla )… Třetí formující céva-proud pod názvem «kyanma» je spojena s prvotním elementem Voda (ústřední céva vodního těla)… Tři formující cévy se trojitě proplétají v oblasti hlavy, krku, srdce, pupku a pohlavních orgánů a v místě každého propleteni vytvářejí něco jako kolo s jehlicemi neboli čakru. Každá čakra je tvořena tímto způsobem: v místě propletení z cévy «uma» vychází do čtyř stran jedna takzvaná céva s lupínky a z cévy «roma» a «ky- anma» nahoru a dolů vychází deset cév s lupínky. Tak vzniká centrum, které se skládá z dvaceti čtyř cév. Dále z každé lupínkové cévy «uma» vychází dvacet pět a z každé lupínkové cévy «roma» a «kyana» dvacet drobných cév. Těchto pět cévek ohraničuje prvotní komplex složený z dvaceti čtyř lupínkových cév podobající se vládci, který se zabývá záležitostmi vlády… Pět druhů čaker:

 

 

1. Čakra hlavy…
2. Krční čakra…
3. Srdeční čakra…
4. Pupeční čakra…
5. Čakra pohlavních orgánů…
Jakmile jsem si to přečetl, spokojeně jsem zamlaskal rty, ale když jsem si uvědomil nepatřičnost tohoto zvyku, zavřel jsem ústa.
„Hleďme‘ …pomyslel jsem si s nadšením. Tady se skutečně popisuje, že se cévy tří těl – těla Času, těla Éteru li těla Vody – spojují v čakrách a vytvářejí tam propletence, jejichž role se vyjadřuje slovy ,podobná vládci, který se zabývá záležitostmi vlády‘. Není to náhoda, že akupunkturisté pomocí jehly dosahují léčebného účinku. Jehla podle všeho probudí vládce a vyzve ho, aby donutil lidská těla pomáhat si navzájem ve prospěch organismu složeného z těchto čtyř těl.

Opět jsem otevřel Atlas tibetské medicíny a tu jsem na obrázku čakry mezi čakrou pohlavních orgánů a pupeční čakrou uviděl žlutý pruh.
„Žlutá barva představuje hmotné tělo!“ vykřikl jsem.
Zadíval jsem se na obrázek a pochopil jsem, že ve všech pěti čakrách’ jsou přítomna (podle barev) tři lidská těla: tělo Času, tělo Éteru a tělo Vody. A jen tenoučký žlutý pruh, který představuje hmotné tělo, spojuje dvě spodní čakry. Bylo mi líto hmotného těla! Proč je to tak?
Přemýšlel jsem a dospěl jsem k závěru, že příčinou může být to, že se v hmotném těle ještě nezformoval Jednotný Genom Hmotného těla, zatímco Vodní tělo, Éterické tělo a tělo Času zřejmě jednotný genom mají… například Mozek Vody ve Vodním těle. Těla se navzájem léčí: tělo Času pomáhá Éterickému tělu, Éterické tělo Vodnímu tělu, ale nejvíce se dostává tělu Vody, které. .. zatím… téměř zcela léčí Hmotné tčlo tím, že opravuje jeho chyby… pomocí Vody. Jen tenounký žlutý proužek mezi dvěma spodními čakrami napovídá, že už byl zahájen proces vstupu Hmotného těla do čaker, což znamená počátek formování Jednotného Genomu Hmotného těla. Ale… uběhnou stovky, možná tisíce let, než se tento Jednotný Genom Hmotného těla zformuje, načež se zdraví hmotných lidí hodně zlepší a také… Vodní tělo si svobodně oddychne… má to těžké, to Vodní tělo, když musí neustále pečovat o tělo hmotné.