Publikováno Komentáře: 2

Opět borax….. jak užívat

Kyselina Bórová

Bezbarvé krystalky nebo bílý prášek (H3BO3) rozpustný ve vodě. Lze připravit reakcí boraxu s HCl. Na2B4O7·10H2O + 2 HCl ? 4 B(OH)3 [or H3BO3] + 2 NaCl + 5 H2O.

Rozpustnost ve vodě při 20 °C je  4.72 g/100 ml [Wikipedie]

Příznaky nedostatku

Závažný nedostatek bóru způsobuje nenormální metabolismus vápníku a magnesia, hyperthyroiditis, nevyrovnané hladiny sexuálních hormonů, osteoporosis, zubní kazy a odstupující dásně, revmatismus, selhávání funkce mozku, zapomětlivost, deprese, podrážděnost, syndrom karpálního tunelu, kloubní onemocnění, slabost a bolesti svalů,

 

Prospěšnost

Bór je životně důležitý element nutný pro normální růst a zdraví. Jeví se dost nezbytným pro udržení vápníku a hořčíku v kostech. 95% případů revmatismu dozná výrazného zlepšení díky integraci vápníku a hořčíku do chrupavky a kosti kloubů doplňováním bóru. Denní dávka 9-10 mg je asi schopná vymýtit běžný revmatismus. Tomu nasvědčuje už to, že oblasti v Austrálii s 4.3 mg/l ve vodě neznají revmatismus jak u lidí, tak i u zvířat. Stejné platí pro oblasti bohaté na boron na severu Nového Zélandu, v Israeli a v Africe. [Journal Applied Nutrition 46: 81-85, 1994]. V oblastech chudých na bóru, s příjmem menším než 1 mg denně, se výskyt revmatismu pohybuje mezi 20% – 70%, zatímco v oblastech s příjmem  3-10 mg denně je výskyt 0–10%. [Environmental Health Perspectives 102: 83-85S, 1994]

 

Bór nějakým způsobem podporuje produkci estrogenu a testosteronu. Má pozitivní vliv na ženy v přechodu a dokáže jim vrátit libido během několika dní . Také pomáhá s nárůstem svaloviny a je pro tento účel využíván sportovci. [Environmental Health Perspectives 102: 59-63S, 1994] Tato regulace take nesmírně ovlivňuje zdraví kostí a zubů svou schopností regulovat hořčík, vápník, měd’ a fosfor a udržuje je při zdraví. Tento efekt je nejvíce patrný při nedostatcích těchto elementů pokud je dostatek boronu . Jeho dodávání zabraňuje osteoporóze po přechodu u žen a v mnoha případech také ulehčuje mnoho příznaků přechodu.

 

Bór je nesmírně důležitý pro reprodukci a zdraví plodu, i když na tento vliv není moc informací. Dále má velký vliv na funkci mozku a tím na fyzickou pohybovou koordinaci, paměť a soustředění. [Biological Trace Element Research 66: 299-317, 1998] Boron silně ovlivňuje membránovou látkovou výměnu a stabilizuje hormonální výměnu. Také má vliv na srážlivost krve, redukuje nánosy tuků a cholesterol a ulevuje potížím při srdečních nemocech. Také velmi pozitivně ovlivňuje infekce plísněmi jako je candida albicanis.

 

Prostata

Nedávná studie porovnala dietu se zaměřením na bór u 76 mužů s rakovinou prostaty a 7651 relativně zdravých mužů. Studie prokázala, že dostatečný příjem bóru snižuje riziko rakoviny prostaty o 64%. V tomto případě je bór nejenom prevencí, ale také může být významný při léčení. Dodávání bóru myším zmenšilo nádory z implantované rakovinné kultury o 25% až 38% a snížilo PSA indicator o cca 87%.

 

 Mozek

 Série studií opakovaně ukazují, že nedostatek boronu u zvířat, stejně jako u člověka vede k neblahým důsledkům patologických změn elektrických signálů v mozku, které se projevují omezenou koordinací, sostředěností a neblaze ovlivňují krátkodobou pamět. (Penland 1998)

 

 

Jedovatos

Je třeba si uvědomit, že dávky nad 100 mg denně mohou být jedovaté.

 

Akutními příznaky jsou: nevolnost a zvracení, slabost, bolesti hlavy, průjem, poškození ledvin, momentální stimulace nervového systému s následovnou depresí, vyrážky, křeče a eventuelně smrt na selhání krevního oběhu.

 

Údaje z náhodných otrav lidí ukazují, že smrtelná dávka bóru je u dospělých mezi 15000-20000 mg/kg váhy boronu. Merck index č.13 udává, že 5000-20000 mg/kg (= 0.35 kg – 1.4 kg na 70 kg člověka) kyseliny bórové je smrtelnou dávkou pro člověka. Kyselina bórová tedy není o moc jedovatější než kuchyňská sůl (při 0.259 kg na 70 kg váhy). Nicméně, evropská Diagnostics Manufacturing Association (EDMA) nedávno překlasifikovala (CAS 10043-35-3 / 11113-50-1) kyselinu bórovou na prudce jedovatou sloučeninu.

 

Chronická otrava bórem se projevuje vyrážkami, podvýživou z nechutenství a ztrátou vlasů a chlupů.

Studie u zvířat  prokazují menší váhu plodu s deformacemi kostí, poškozením centrálního nervového systému včetně mozku, vodnatelnost mozku a vyplavování minerálů z těla. Tyto projevy jsou pozorovatelné při dodávání 10 mg/kg denně (700 mg na 70 kg zvíře )

 

Hranice jedovatosti nebyla u člověka stanovena. Obsah bóru ve vodě v některých malých lokalitách Turecka je až 29 mg/l. Nicméně se nenašly důkazy, že by tento vysoký obsah měl jakýkoliv patologický vliv na obyvatele. Zdraví lidé boron absorbují a vylučují močí velmi lehce. Lidi s nemocnými ledvinami však mohou bór akumulovat v srdci, ledvinách a v mozku.

 

Boron byl také používán k léčení a kontrole epilepsie v dávkách 2.5-24.8 mg/kg denně (max 1736 mg/day) po mnoho let. Příznaky otravy se projevily u některých pacientů už při příjmu 5 mg/kg denně (350 mg/denně). Zastavení tohoto léčení však zastavilo i příznaky bez trvalých následků. (Culver and Hubbard 1996).

 

Oficiální dávkování doplňků

(veličiny elementárního boronu)

 

Kanada – Health Canada kdysi stanovila maximální dávky dietních doplňků boronu na 0.7 mg denně s použitím násobení bezpečnostních faktorů až 1 : 1000.

Takže zatímco 29 mg/l v pitné vodě není definitivně jedovatých, 700 mg/70kg savce je hranicí chronické jedovatosti u zvířat a zatímco 100 mg denně je ještě definitivně bezpečná dávka pro lidi, Kanada se tehdy rozhodla, že 0.7 mg denně je maximální dospělácká dávka doplňků.

 

Poté, co Austrálie povolila 3 mg denně, následovala Kanada a přepočítala čísla na maximum 3.36 mg denně v doplňcích a to přes svůj vlastní údaj: “víno obsahuje až 8.5 mg/l.” (Health Canada 1991)

 

USA –  20 mg denně v doplňcích (IOM 2001).

EU – 10 mg denně v doplňcích (European Food Safety Authority 2004)

UK – Denní životní celková dávka 9.6 mg na 60 kg váhy

WHO –  Denní životní celková dávka 28 mg/day na 70 kg váhy

 

Všechna tato čísla byla odvozena z jedné a té samé studie krys na kterou poukazují.

 

Vstřebávání a vylučování

 

 • Ústně podávaný bór se lehce a kompletně vstřebává (>90%) v zažívacím ústrojí v podobě kyseliny bórové. (Hunt 1996; Murray 1998).
 • Kyselina bórová se rychle, pasivně rozšíří s tělesnými tekutinami (Hamilton and Minski 1973; Murray 1998)
 • Boron se neukládá v měkkých tkáních (Samman et al. 1998; Nielsen 1986; Murray 1998)
 • Boron se nevstřebává přes nepoškozenou pokožku, ale pouze přes otevřené rány, ústně a vdechnutím. (USEPA-IRIS 2004)
 • Kyselina bórová je okamžitě vylučována močí (94% ze 100%, Samman et al. 1998) a 92% je ho vyloučeno během 96 hodin (Schou et al. 1984). Poločas vylučování je 21 hodin bez ohledu na způsob administrace, zda ústní, či injekcí (Jansen et al. 1984b).
 • Kyselina bórová v mastech a obkladech na otevřených ranách a v očních roztocích je velice jedovatá pro batolata, především při opakované aplikaci, díky jejímu pomalému vylučování. Ringdahl, EN (2000)
  Tak se snad podívejte na předešlý bod.
 • Lidé s těžce nemocnými ledvinami mohou mít zvýšený obsah bóru v krvi před dialýzou (laboratorní nemocniční čištění krve), což napovídá, že silně nemocné a poškozené ledviny vylučují boron s potížemi.

 

 

Výňatky z článku  Seema Adnani

 

Experimenty s doplňováním a omezováním dietního bóru ukazují, že bór souvisí s metabolismem vápníku a kostí vůbec, a že projevy jsou o dost výraznější, pokud je ho nedostatek. Sloučeniny bóru ukázaly, že mají silný vliv na prevenci osteoporozy, prevenci ukládání lipidů , tedy tuků a cholesterolu, na omezení srážlivosti krve v krevním systému a že je vlivným factorem v léčení rakovin, což bylo potvrzeno jak ve zkumavce, tak ve zvířecích a lidských studiích. Bór má schopnost tvořit mnoho organických sloučenin s karbohydráty, vitamíny, enzymy a kyslíkem, což ho staví do pozice velkého vlivu na náš biologický systém.

 

Bór se koncentruje především v kostech zdravých lidí, což napovídá, že je důležitý ve fyziologii zdravých kostí. Vypadá to, že bór koordinuje naše hlavní živiny, vitamin D, vápník, hořčík a fosfor. Dostatek boronu zmenšuje problémy s nedostatkem těchto živin, což lze vydedukovat z toho, že omezuje jejich vylučování z těla močí. Proto je nasnadě, že dieta bohatá na bór je důležitá pro udržení těchto živin v těle a navíc tam, kde je jich zapotřebí. Bór je v těle všudypřítomný a jeho dostatek kladně ovlivňuje mnoho funkcí a podporuje anti-oxidační procesy v těle a imunitu. Studie také naznačují, že bór modifikuje nárůst insulinu a cukru v krvi po pozření jídla a snižuje projevy auto-imunních chorob.  

 

Bór je široce zastoupen především v zelenině, ořechách a luštěninách. Nejbohatšími zdroji jsou sušené ovoce jako jsou hrozinky a křížaly. Je daleko méně zastoupen v masných produktech a v obilninách.

 

Bór a jeho vliv na zdraví nebyl v minulosti moc zkoumán a výzkum se jím začal poněkud zabývat až kolem roku 1980. Nicméně, velice léčivé vlastnosti bóru a jeho sloučenin byly historicky využívány léčitely.   

 

Několik statistik obsahu boronu

 [Biological Trace Element Research 66: 87-100, 1998]

 

Půměrný obsah vody v oceánech = 4.6 mg/litr.

Půměrný obsah městské pitné vody v USA < 1 mg/ liter).

Půměrný obsah městské pitné vody v Kanadě < 2 mg/ liter.

Maximální obsah městské pitné vody na severu Chile = 15.2 mg/ liter.

Maximální obsah lokální pitné vody v Turecku = 29 mg/ liter.

Rozsah obsahu lahvované vody v USA a Evropě = 0 – 4.35 mg/ liter.

2 komentáře u „Opět borax….. jak užívat

 1. Tyto informace byly pro mne doposud neznámé a jsou velice zajímavé.Lze BOR uakoupit v lékárně?

  1. Boron

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..