Posted on Napsat komentář

Amerika známá, neznámá…..aneb jako to bývalo díl 6.

 

Původ amerického člověka

Vše začalo s Kryštofem Kolumbem. Poté, co na konci patnáctého století objevil italský mořeplavec Nový svět, navázal spojení s doposud naprosto neznámými lidmi. Jelikož Kolumbus a jeho společníci hledali novou cestu do Indie, byli přesvědčeni, že narazili na indické domorodce a nazvali je “Indios” (ve skutečnosti “En dios”, ve špaňalštině doslova ”V bohu” a tudíž “Boží”. S Indií neměl výraz nic společného.). 

Pokračování textu Amerika známá, neznámá…..aneb jako to bývalo díl 6.

Posted on Napsat komentář

Ještě před Noem: 3 legendy o potopě, které předcházejí bibli

Někteří jsou přesvědčeni o tom, že se kdysi dávno potopa skutečně odehrála, nicméně ne v globálním měřítku ale zhruba v oblasti dnešního Černého moře, která je dnes označována jako „kolébka civilizace“.

A i když je příběh o Neomovi jedním z nejznámějších, zdaleka to není jediný příběh o potopě, který se dochoval.

Pokračování textu Ještě před Noem: 3 legendy o potopě, které předcházejí bibli

Posted on Napsat komentář

Hyperborea – soupeř Atlantidy, země na severu a domov bohů

Historie je plná legend a mýtů o vzdálených zemích, kde sídlili bohové. Hyperborea je jedním z takových míst, které svojí mocí soupeřilo i s bájnou Atlantidou.

Mezi bájná místa, která se objevují v pověstech a legendách patřila například Atlantida, Lemurie, Mu nebo Šambala. Mezi těmito místy je však i jedno, které je obzvlášť zajímavé už proto, že se o něj zajímali už staří Řekové.

Pokračování textu Hyperborea – soupeř Atlantidy, země na severu a domov bohů

Posted on Napsat komentář

Archontové a Nový světový řád

„ ‚Nový světový řád‘?!“ podivil se Voloďa. „Ale vždyť Archóntové…“
„Přesně tak. Veškerá iniciativa a plány Nového světového řádu pochází právě od Archóntů.
Jejich úkolem je rozdělit v procesu válek celý svět na dva velké státy. A pak je sjednotit do
jednoho s jedinou Celosvětovou vládou pod jejich vedením a s novým typem jim zcela
poslušných lidí (s naprostou dominancí kvalit materiální podstaty), kteří bezohledně likvidují
všechny, kdo bude odporovat této vládě. Pro dosažení těchto cílů vedou podobnou práci
prostřednictvím svých podřízených společenství, tajných i veřejných. Přičemž povšimněte si, že
za nepřátele Východního bloku jsou fakticky prohlášeny národy USA a Anglie, nikoli ta žalostná
skupinka židovských kněží, která zneužívá vlády těchto zemí ve vlastní prospěch a sama
mezitím proti nim štve jiné státy.“

Pokračování textu Archontové a Nový světový řád

Posted on Napsat komentář

Příčiny vlády Archóntů a Ahrimana (Nejvyššího Archónty) nad lidmi

„…A to o Archóntech, to je pravda?“ zeptal se Stas.
„Ano,“ odpověděl Sensei.
„Takže to jsou vlastně šamani, čarodějové, kněží?“
„Ale ne, kdysi dříve, v dávné minulosti jimi byli, a to jen někteří. Dnes jsou to lidé, kteří ve
svých tajných lóžích a spolcích důmyslně proplétají světový kapitál, politiku a náboženství.“
„Takže to jsou světoví bankéři?“ podivil se své domněnce Voloďa.
„Jsou to ti, kteří je ovládají,“ upřesnil Sensei.

Pokračování textu Příčiny vlády Archóntů a Ahrimana (Nejvyššího Archónty) nad lidmi

Posted on Napsat komentář

Kdo jsou Archóntové?

„…Pokud jde o samotnou elitu, domněnka, že ji můžete zničit prostřednictvím vichřice revoluce
je zcela mylná,“ pousmál se Ahriman shovívavě. „Často je právě ona objednatelem takové
revoluce, jejíž vlna smete pouze loutky nepohodlné pro elitu, aby bylo možné dosadit na jejich
místa loutky nové. Abyste lépe pochopili problematiku elity tohoto světa, budu vám vyprávět
příběh, který tomu předcházel.

Pokračování textu Kdo jsou Archóntové?

Posted on Napsat komentář

Ztracená Sfinga z Gízy – odborníci tvrdí, že poblíž pyramid existovala druhá Sfinga

Pečlivá analýza historie starověkého Egypta a studium archeologických důkazů naznačuje, že na planině v Gíze poblíž pyramid stála druhá Sfinga, tvrdí výzkumník který strávil desetiletí jejím hledáním.

Pokračování textu Ztracená Sfinga z Gízy – odborníci tvrdí, že poblíž pyramid existovala druhá Sfinga

Posted on Napsat komentář

Kebra Nagast – král Šalamoun a záhada létajících koberců

Létající koberce jsou zmiňovány napříč historií v mnoha legendách. Král Šalamoun měl údajně k dispozici létající koberec schopný přepravit 40 000 mužů. Parthský král Fraatés II. měl údajně zase koberec schopný metat oheň a blesky.

Pokračování textu Kebra Nagast – král Šalamoun a záhada létajících koberců

Posted on Napsat komentář

Jak vyléčit čakry pomocí bylinek?

Energetické vlastnosti rostlin vám mohou pomoci při vyvážení, uvolnění a posílení aury a čaker. Každý člen království rostlin může nabídnout jedinečný dar a podpořit vás při hledání vyšší cesty na Zemi. Pokud dovolíte rostlinné energii podpořit vás v osobním růstu, může vám pomoci propojit se s krásou přírody uvnitř a kolem vás. Pití bylinných čajů a elixírů, používání přírodních kosmetických výrobků a uvědomování si rostlin, které kolem vás běžně rostou, jsou jen některé ze snadných způsobů, jak ve svém životě přivítat dary rostlinné říše.

Pokračování textu Jak vyléčit čakry pomocí bylinek?

Posted on Napsat komentář

Americký patent č. 6506148 B2 potvrzuje možnost manipulace lidské nervové soustavy prostřednictvím obrazovek počítačů a televizorů

Arjun Walia

O jistém Hendricovi G. Loosovi je velmi těžké najít nějaké informace navzdory tomu, že si úspěšně podal řadu žádostí o patent na aparáty, které mají působit na lidskou nervovou soustavu prostřednictvím obrazovek počítačů a televizí. Ve shrnutí jedné žádosti vysvětluje svůj systém takto:

 

Pokračování textu Americký patent č. 6506148 B2 potvrzuje možnost manipulace lidské nervové soustavy prostřednictvím obrazovek počítačů a televizorů