Vadžra, Dordže, křišťál

600.00

 • Vadžra – je krátké kovové žezlo, které má symbolickou analogii s diamanty, neboť dokáže
  zničit cokoliv, ale samo odolá, je bleskem s neodolatelnou silou.
 • V hindské mytologii – ozubený disk, Indrův blesk.
 • Vadžra je magické žezlo, iniciátor Adeptů.
 • Vykoval ho pěvec Ušana pro Indru.
 • Vadžra byla ukovaná pro boha Indru Tvaštarem.
 • Je vyrobena z kostry mudrce, odvážného Dadhičiho.
 • Existuje verze, podle které vadžra původně symbolizovala falus býka.
 • Vadžra je spojena se Sluncem.
 • Čtyřná neboli zkřížená vadžra symbolizuje koloběh života.
 • Vadžra představuje pět těl Dhyani Buddhů.
 • Vadžra znamená dovednost nebo schopnost.
 • Vadžra symbolizuje sílu a pevnost ducha.

2 skladem

Kategorie:

Popis

Informace z moderních slovníků a encyklopedií:

 • Vadžra – je krátké kovové žezlo, které má symbolickou analogii s diamanty, neboť dokáže
  zničit cokoliv, ale samo odolá, je bleskem s neodolatelnou silou.
 • V hindské mytologii – ozubený disk, Indrův blesk.
 • Vadžra je magické žezlo, iniciátor Adeptů.
 • Vykoval ho pěvec Ušana pro Indru.
 • Vadžra byla ukovaná pro boha Indru Tvaštarem.
 • Je vyrobena z kostry mudrce, odvážného Dadhičiho.
 • Existuje verze, podle které vadžra původně symbolizovala falus býka.
 • Vadžra je spojena se Sluncem.
 • Čtyřná neboli zkřížená vadžra symbolizuje koloběh života.
 • Vadžra představuje pět těl Dhyani Buddhů.
 • Vadžra znamená dovednost nebo schopnost.
 • Vadžra symbolizuje sílu a pevnost ducha.
 • Vadžra symbolizuje mužský princip, cestu, soucit.
 • Vadžra je interpretována jako znamení plodnosti.
 • Vadžra ztělesňuje absolutní a nezničitelné bytí, oproti iluzorní představě o realitě.
 • Vadžra v kombinaci se zvonem znamená spojení muže a ženy.
 • Vadžra symbolizuje nezničitelný stav.
 • Vadžra je symbolem světelné, nezničitelné povahy mysli.
 • Vadžra je symbolem moci Buddhy nad zlými duchy nebo elementály.
  Různé podoby vadžry:

To znamená, že vadžra je v principu prostý, nezbytný předmět. Chci znovu připomenout ty,
kteří rádi všechno srovnávají s falusem. Je to jedna z uvedených položek, pokud jste pečlivě
četli. Mám tušení, že jeden kritik umění vyšplhal v tibetských horách vysoko se svým
tlumočníkem, kde našel osvíceného lámu, kterého se zeptal: „Nuže, řekněte mi, co je to za
blbost ta Vadžra?“ Láma, který dal slib, že neprozradí toto tajemství, jen ukázal na známý
americký symbol. Tlumočník to překládal, jak uměl, ale umělecký kritik napsal: „Vadžra
symbolizuje falus, zřejmě býka.“ Ačkoli může existovat i pravdivější historka výskytu
takového prohlášení.
Ať už to bylo cokoli, je těžké si představit, jak Indra zabíjí obřího hada Vrítru obyčejným, i
když býčím falusem. Jak jsem řekl v jiném případě, kritici umění mají všeobecně fantazijní
představu o tomto tématu. U nich je to těžko něco jiného, než symbol falusu. A pro větší
pravděpodobnost přidávají spojení reprezentované snad Muldaševem, který vlastně objevil v
Indii pravou vadžru, když to, co vidíte na obrázcích výše, jsou jen připodobnění. Jak se říká,
pojistka je odstraněna, závěrka natažena, ale nestřílí to. I když to může bolestně zasáhnout.
Dovolte mi vzpomenout si na jednu událost, která se stala domorodcům jednoho ostrova,
který Američané obsadili po druhé světové válce. Domorodci zde začali stavět letadla ze
slámy. Letadla byla velmi podobná, ale nelétala. To však nebránilo domorodcům v tom, aby
se modlili za tato letadla a doufali, že se „bohové“ vrátí a přinesou ještě více čokolády a
ohnivé vody. Ve světě se takové případy nazývají kultem kargo.
S vadžrou je to podobné. Poté, co si přečetli různé rukopisy a viděli dostatek starých soch,
snažili se Indiáni ve vší vážnosti použít ji jako zbraně v boji. Jako druh mosazného beranidla.
Dokonce nazývali některé z jejich mosazných beranidel „vadžra mušti“. Ale s největší
pravděpodobností si uvědomili, že za pomoci vadžry nemůže být dosaženo vítězství nad
nepřítelem, Tak ji modifikovali. Objevují se jakési tyče.

Ale ani tyto nebyly příliš dokonalé. Obyčejné železné palcáty jsou mnohem účinnější. Tudíž
se tyto tyče jen ztěží dají nazvat zbraněmi. Spíše je to symbol zbraně s nějakým významem. Například typ
vadžra je symbolem staré zbraně, která
vyzařuje blesky. Šestiboký tvar je
typem používaným vojenskými veliteli. Ale tato starodávná věc nyní měla fungovat nejen jako zvoneček pro meditace, proto z ní byl vyroben nůž.

A nůž je nůž, neslouží jen k zabíjení. Mimochodem, toto je originál z filmu „Shadow“ s
Alecem Baldwinem, kde můžeme vidět létající verzi tohoto nože. „Obsah je sám o sobě
takový, protože obsahuje v sobě vyspělou formu.“ (Hegel) Jednoduše řečeno, pokud něco
štěká a kouše jako pes a vypadá to jako pes – pak je to pes. Ale jestliže to neštěká a nekouše, a
je to nazýváno psem, je to jen model psa, plyšák nebo socha, ale není to pes.
Může být model psa psem? Znamená to, že bude mít stejné funkce? Proč potřebujeme psa?
Aby něco chránil. A proč jsme vytvořili tyto líté bohy, o nichž jasně mluví Písmo svaté?
Někde jsem četl, že samotná podoba má stále vliv na obsah. Článek byl napsán o „kardioidu“,
rotačním tělese, které má ve 3D podobě průřez srdce. Kapalina, která se do něj nalije, získává
zvláštní vlastnosti. Mimochodem, totéž platí pro pyramidy. Lze nalézt hodně informací o tom,
že pokud položíte něco doprostřed pyramidy, pak se stane zázrak. Je znám třeba patent na typ
holicího strojku, který ostří žiletky při umístění do pyramidy. Neověřoval jsem ale skutečnost,
že věže kostelů tvaru kardioidu, jsou vyrobené podle principu vadžry, jak může každý vidět.

Tady to je. Všichni to znají. Koruna je symbolem síly. Nejstarší obraz královské koruny je
Sumerský.

Podívejte se pozorně. Jsou stejné jako vadžra. Co je nejdůležitější bez ohledu na to, zda je to
koruna italská, španělská, rakouská nebo židovská „koruna Tóry“, která je na posledním
obrázku. Základem je stejná konstrukce.
On je ten, který vám předvede blesk (Korán 13:12) Takže, co bylo v rukou bohů?
Severští bohové měli svůj vlastní „blesk“ ve velmi originální podobě „Thórova kladiva“,
které vypadá takto:

Vypadá jako elektrický paralyzér. Toto je nejstarší symbol blesku a nebeského ohně. Je
znám po celé severní Evropě. Toto je božská zbraň – kladivo bohů.
U německého boha Donara bylo Thórovo kladivo nazýváno „Mjolnir“. Původ slova je
považován za neznámý. Etymologové rozlišují islandské slovo milva (rozdrcení), litevské
malti (mlat) a velšské mellt (blesk). Ruský „blesk“ (molnija) je také zmiňován, ale za hlavní
se nepovažuje. S největší pravděpodobností proto, že Perun (ruská verze boha hromovládce),
byl litevský bůh Perkunus. Proto „Mjolnir“ s největší pravděpodobností pochází z litevského
„mlatu“, ne od „blesku“. Je to logické …
Thor byl synem nejvyššího boha Ásů Odina, vládce bouřek a blesků. Vládl dešti a větru.
Jeho úkolem je bojovat proti obrům. Obři jsou nejstarší pozemská rasa, která se objevuje hned
po období Chaosu. Obři jsou nepřátelé bohů a lidí. A v této válce je kladivo bohů „Mjolnir“,
nejmocnější a nejdůležitější zbraní. Tato zbraň byla vyrobena někým z rasy trpaslíků, kteří
byli kdysi vytvořeni z krve Imíra. Brokk z rasy trpaslíků také vyrobil další high-tech inovace.
Například Odinův oštěp Gungnir nebo prsten Draupnir.
V „technických charakteristikách“ této kategorie lze předmět „Mjolnir“ přiřadit zpětně jako
blesk svého držitele. Je jako bumerang, Bůh hodí blesk na cíl, ten dosáhne cíle a vrátí se zpět
k majiteli. Pokud si pamatujeme, tak blesk se pohybuje ve formě ionizovaných částic, a vrací
se jako jiskrový výboj ke zdroji, pak v tomto příběhu není nic, co by bylo v rozporu s fyzikou.
To je v pořádku. Starověcí mudrci nefantazírovali. Na 100% věděli o vlastnostech blesku z
první ruky.

V mýtech se říká, že když na „konci času“ zemře Bůh Thor v bitvě se hadem Midgardem,
tak radost zlých sil nebude trvat navždy. Poslední kladivo najdou děti Thora. Bude to počátek
„Nových časů“ a znovu budou vládnout bohové Světla.
Níže jsou na obrázcích mince z různých zemí Středomoří. Datují se od doby 500 do 200 let
před naším letopočtem. Na všech mincích je jasně vidět blesk – vadžra. Existuje spousta
takových mincí. Takže ve starověkém světě všichni věděli, co to je a chápali význam tohoto
předmětu.

Dejte pozor na předmět na poslední minci. Nevypadá to jako něco známého? Je to „lilie“ –
heraldický symbol moci evropských králů. Proč je všude na heraldických zobrazeních?

Podívejte se na dva znaky z nich:

V levém obrázku je zobrazení „lilie“ o něco starší než vpravo. Vypadá jako lilie? S největší
pravděpodobností je to druh nějakého zařízení. Například toto vyobrazení se mi nikdy nezdálo
vypadat jako květina. Nejen mě samotnému. „Lilie“ se natolik nepodobá květině, takže ji
někteří lidé považují za zvláštní zednářský znak, který je správněji považován za převrácený.
Villiam Vasiljevič Pochlebkin napsal, že lilie evropských dvorů jsou východního původu
jako „trvalý, nepostradatelný prvek ornamentu, který se často vyskytuje na tkaninách.“ Právě
tyto textilie a potom drahé oblečení z nich, které procházelo z Byzance z východní Evropy, již
v raném středověku užívali evropští feudální páni, hlavní spotřebitelé luxusních tkanin, se
zobrazením lilií. Pravý obrázek tkaniny je stylizovaný. Od roku 1179, za vlády Ludvíka, byl
zařazen do erbu francouzských králů a tato verze lilie se stala hlavním znakem francouzské
monarchie. Oficiální název této lilie na francouzském znaku je Bourbonská lilie.
Jaký dekor byl na tkaninách, které se vozily do Evropy? Takovýto:

Mezi nejběžnější středověké ornamenty na orientálních tkaninách patřila vadžra, kterou
Evropané mylně nazývali lilií. To znamená, že Evropané zapomněli na jejich „blesk“ a přijali
východní vadžru jako symbol moci. Navíc, chybně považovali zbraně bohů za lilie. Ale
historici říkají pravdu, že Evropané se mýlí. Proč by král Ludvík, který osobně vedl vojáky na
křížové výpravy a rozhodně neoplýval sentimentalitou, kreslil na svém štítu květiny?

Citace: V rámci buddhismu slovo „Vadžra“ začalo být na jedné straně spojováno s původně
perfektní charakteristikou probuzeného vědomí, nezničitelného jako diamant, a na druhé
straně jako samotné probuzení či osvícení, stejně jako okamžitý záblesk nebo blesk. Rituální
buddhistická vadžra, stejně jako starověká vadžra zobrazená jako žezlo, symbolizuje
probuzené vědomí a osvícení podobně jako bleskem. Prázdno a pusto jsou symbolizovány
rituálním zvonem. Spojení vadžry a zvonu, jako rituální zkřížení duchovních zbraní
symbolizuje probuzení v důsledku integrace moudrosti a způsob prázdnoty a soucitu. Proto
může být slovo „vadžrajana“ přeloženo jako „diamantový kočár“.
Nebudeme však měnit původní význam slova vadžra, jako zbraně. Proč někteří lidé neustále
odbíhají od tohoto tématu není zcela jasné. Koruny králů existovaly paralelně v celé historii.
Zde jsou například ty sumerského původu. Židé přijali tento vzor koruny od Sumerů a
křesťané ho přejali od Židů. To je přirozené.

Ale barbaři měli další koruny. Zde jsou:

Další informace

Hmotnost 9.3 g
Rozměry 45 × 15 mm

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.