Publikováno Napsat komentář

Tepafon

Již kolen 30tych let, se používal na přenos myšlenek přístroj, zvaný tepafon, dokazal vyvolat do nekolika dní smrt a používali ho tajná lóže. Nasměrovali na někoho tok zlych myšlenek a hotovo.

Byl objeven teleportační přenos informace o poškození lidského spermatu vlivem působení speciálního přístroje.
Projevilo se to tak, že majiteli spermatu a celému jeho genetickému příbuzenstvu, žijícímu na území Ruska a Ukrajiny, se okamžitě zvýšila teplota do 41 °C.“ Petr GarJajeV 9 Georgij TertyŠnyj

Pokračování textu Tepafon

Publikováno Napsat komentář

Co znamená posvátné čislo 108

V literatuře jsem o číslu 108 našel hodně zajímavých věcí. Vypadá to, že se používá v některých oblastech vědy jako konstanta. Ruský vědec Sergej Bo- risovič Proskurjakov popsal záhadu čísla 108 velmi podrobně ve své monografii. Tak třeba o matematických zákonitostech stavby egyptských pyramid říká tohle: strana základny Menkowréo- vy pyramidy měří 108 metrů, Che- frénovy- 108><1,08U) metrů.11- rychlost světla ve vakuu – 108xl0l0m/h -hmotnost Slunce – 108xl09t- objem Země – 108xl0l0km3- rychlost pohybu Země kolem Slunce – lOSxlďkm/h- vzdálenost Venuše od Slunce – 108xl0’’km- doba obletu kolem Země po nejstabilnější orbitě – 108 min.“vztah delky lidskeho trupu k delce lebky je 108×10 10 cm.”Je znamo, že počet zrn v buddhistickych nahrdelnicich ma byt 108 a zvony v buddhistickych klašterech maji bit 108 krat,Oba jsme mlčeli a civěli do okna, na němž se zase objevily můry .„Hele,“ přerušil mlčeni Selivěrstov, „vydělime 360, což je kružnice, čislem 108, co vyjde? Tak, tak… Vychazi čislo 3,33. Co by to mohlo znamenat?”„V ruske vladě existovalo před několika lety odděleni jasnovidectvi, ktere vedla jedna žena,” zavzpominal jsem. „Řikala mi, že zna pradavne n, ktere bylo jine a nerovnalo se 3,14. Neni nakonec 3,33 starobyle ji?“

Publikováno Napsat komentář

Evoluce, involuce a tvorba z ničeho

Bylo poukázáno na podstatný rozdíl mezi vývojem zvířete a člověka v tom smyslu, že ze všech tvorů na zemi jest člověk schopen výchovy, která se uskutečňuje v jeho duševně – duchovní části, což jest jeho výsadní vlastností naproti zvířeti.

Připomeňme si znovu, jak se jeví rozdíl mezi vývojem zvířete a člověka již po zevní stránce. Víme, že zvíře jest přístupno jen jakémusi zevnímu výcviku, vycepování, drezuře, ale nikoli výchově ve vyšším smyslu.

Naproti tomu se vyvíjí člověk neustále po duševní stránce velmi složitým způsobem. Jeho vývoj postupuje v různých oddělených etapách, které se význačně od sebe liší, zvláště v mládí. Jiné vývojové podněty přijímá v prvních sedmi létech až do výměny zubů, jiné od sedmého do čtrnáctého roku až do pohlavní dospělosti a jiné v dalších sedmi létech od čtrnáctého do 21. roku, kdy teprve nastává jaksi osamostatnění člověka. Tento věk uznává se i běžné životní praxi v některých státech jako věk zletilosti.

Pokračování textu Evoluce, involuce a tvorba z ničeho

Publikováno Napsat komentář

JEŽÍŠOVÝCH ČTYŘICET DNŮ V POUŠTI A VÍTĚZSTVÍ NAD EGEM

Číslo čtyřicet se v Bibli opakuje v mnoha souvislostech, často ve spojení s nepříjemnými procesy vedoucími ke konečné změně situace. O potopě světa pršelo 40 dnů a nocí, Mojžíš se svými Židy putoval 40 let pouští. I Ježíše čekala taková zkouška: 40 dnů strávil v poušti zcela sám. Ačkoli ne tak docela – na konci se k němu přidal sám Satan. Jaká symbolika se skrývá v tomto biblickém příběhu?

Pokračování textu JEŽÍŠOVÝCH ČTYŘICET DNŮ V POUŠTI A VÍTĚZSTVÍ NAD EGEM