Publikováno Napsat komentář

Velká pyramida, nebo velká elektrárna? Staří Egypťané možná znali elektrický proud!

Kdesi v Gíze, v poušti, kde je země tak vyprahlá, že doslova slyšíte, jak skomíravým hlasem podobným Meluzíně prosí o kapičku vody, svítí obrovským žárem jedna z největších pyramid světa a prosvěcuje nekonečnou tmu vesmírné prázdnoty. Je záchranným bodem pro všechny ztracené duše v době, kdy Re, bůh slunce, svádí svůj noční boj s Apopem, a zhasíná až s příchodem nového dne. Jak je to možné?

 

Pokračování textu Velká pyramida, nebo velká elektrárna? Staří Egypťané možná znali elektrický proud!

Publikováno Napsat komentář

Miley Cyrus…. “Satan je jako můj otec”

 

 

 

 

Satan je nepochopený chlápek, který je souzen spíše podle jeho vnějších charakteristik než podle „toho, co může lidem nabídnout“, tvrdí Miley Cyrus, která svůj vztah s ďáblem podrobně popsala v rozhovoru se švédským rádiem.

Zašla až tak daleko, že argumentuje tím, že Satan je „skutečně milý chlápek“. Zpěvačka svůj vztah k Satanovi popisovala jako „otcovský a láskyplný“, když v tom se zastavila a zeptala se hostů rádia: „Vy jste liberální, že jo? Superliberální, je to tak?“

 

Pokračování textu Miley Cyrus…. “Satan je jako můj otec”

Publikováno Napsat komentář

Karma

V člověku jsou uloženy také rodové informace, před kterými nemůžeme utéct, a které, ať už chceme nebo ne, nás stejně ovlivňují, když se dříve nebo později připomenou buď potrestáním za hříchy předků, nebo nečekaným dárkem osudu za duševní čistotu dávno již zapomenutých příbuzných. Přičemž tyto rodové informace pocházejí z tak dávné minulosti, že se svými kořeny dotýkají časů andělů a možná i doby, kdy byl stvořen člověk, kdy Stvořitel do každého rodu vložil informační křivku, nazývanou karma, v níž se informace o nekonečném řetězci životů nejen shromažďují, ale probíhá jejich neustálá analýza, spojující minulost a budoucnost do jediné křivky života. V této karmické linii se na nic nezapomíná a nic není bez pozornosti a analýzy. Této analýze, neobyčejné svou dokonalostí, nepodléhají pouze činy člověka, ale také jeho myšlenky, které ho neustále otravují dnem i nocí. Nikdo z lidí nemůže žít izolovaně

Pokračování textu Karma

Publikováno Napsat komentář

Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze

 

„Následující článek přibližuje jedno z mnoha pojetí naší iluzorní reality, zahrnující mimo jiné svět externalizovaných bytostí, které z nás mohou vysávat energii. Pokud náš systém víry zahrnuje tyto entity, následující text nám poradí, jak je odhalit a následně jak se jich zbavit. Teprve poté budeme schopni tento koncept vlastního vnímání reality opustit.“

 

Pokračování textu Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze

Publikováno Napsat komentář

Mandala Času

 Mysl je tvořena energií Času. Vždyť jen Čas může ovlivňovat Prostor, protože pouze Čas určuje např. trojrozměrně zakřivenému prostoru, zda má být hmotou (pokud se Čas zastaví) nebo energií (pokud Čas ubíhá). A přece jen mi připadá, že Mysl není prostě jen Čas spojený s Prostorem, aleje Volný Čas, volná Energie Času, žijící mimo prostor podle svých zákonů v nádherném Světě Myšlenek – ve Světě Času. Hluboký smysl velmi moudrých východních náboženství přece nevede jen náhodou k tomu, že Bůh je především Čas, a že hlavní mandala na světě je Kalačakra – mandala Času, podle níž je analogicky postaveno Město Bohů s posvátným Kailásem, zářícím nad ním.
 

 
 

 

Publikováno Napsat komentář

Leonardo da Vinci

Jedním z vynikajících malířů, skutečných vědců, DÁLNOVIDCŮ, vynálezců a mnoha jiných rovin, ve kterých byl perfektní, byl Leonardo da Vinci. Z jeho dálnovideckých vhledů do budoucnosti viděl, že planeta Země bude ohrožena od roku 2011 právě rasou ANIMUS.

Proto namaloval zakódované (tak jako vše kódoval) obrazy do tajné řeči. Je nutné je číst přes zrcadlo. Bylo by  dobré zhlédnout následující kratičký film a to několikráte. Pak pochopíte….

VIDEO ZDE

Publikováno Napsat komentář

Čas je energie

Čas je energie a jako každá energie, se i čas může zkon- centrovat (stlačení času) a rozložit (prodloužení času), po čemž sestrojil Komprese času zakřivené plochy (zrcadla), které mohou
reálně stlačovat čas.
„Možná, že Sambala vytvořila tam, ve Městě Bohů, obrovská zrcadla, schopná stlačovat čas a zkracovat délku života biologických objektů na Zemi včetně lidí?“ napadlo mě tehdy. „Možná, že je brzy uvidíme!”
Pochybnosti, které se na mne v tu chvíli vychrlily, začaly plést tuto myšlenku a nakonec vedly k tomu, že jsem si řekl sám pro sebe:

Pokračování textu Čas je energie

Publikováno Napsat komentář

Geometrie

Nyní, kdy žijeme v podmínkách izolace od Světa myšlenek, jsme do té či oné míry sami. Naše děti jsou nuceny se učit podle slabikáře všechna písmena a celá překrásná dětská léta prosedět ve školní lavici. Celé období mládí se také stále učíme, učíme a učíme. Potom z nás jsou mladí specialisté a v této roli setrváváme také mnoho let. Pouze kolem čtyřicítky se začínáme cítit v rozmachu sil (ve smyslu – v rozmachu znalostí), ale…rychle uteče ještě dvacet let a v šedesátce nás pošlou do důchodu a naznačují nám, že tvůj život, drahý, se chýlí ke konci a nazývají to zaslouženým odpočinkem. Proč je tak krátké produktivní období života člověka’? Proč tak dlouho trvá dětství a mládí, plné biflování? Proč už tak krátký život se ještě k tomu komplikuje četnými nemocemi?

Pokračování textu Geometrie