Posted on Napsat komentář

Co je I-ting

I-ting, někdy nazývaný též I-ging či různě jinak, je filozoficko-věštecký fenomén, celá staletí vypilovávaný nejlepšími čínskými kapacitami, jako byl třeba Konfucius. V napojení na Informační Pole a Kolektivní Vědomí má přístup ke stejnému typu informací, jako jakákoli jiná „věštecká“ technika, jako třeba karty, křišťálová koule, kávová sedlina, odlitý vosk nebo olovo, věštecký trans a spousta dalších. 
Od nich se ovšem I-ting velice výrazně liší v mnoha směrech, takže se pokusím alespoň letmo naznačit, v čem že je jiný a proč ho považuji za lepší, spolehlivější a použitelnější. 
Tedy především je na něm velice sympatické, že k práci s ním nejsou potřeba vůbec žádné „zvláštní“ schopnosti, takže ho může používat úspěšně kdokoli, kdo si osvojí pár jednoduchých základních pravidel. 

Pokračování textu Co je I-ting

Posted on Napsat komentář

Bahení vodička…….

Malém pojednání o důležitosti čisté, zdravé vody. Voda je nedostižný fenomén. Je to mystické medium na úrovni informační, kapacitní, životodárné a z pohledu vlastností kapalné látky je pravým opakem ve srovnání s ostatními látkami přírodního charakteru. Voda je živá substance s nenahraditelným přínosem. 

 

Pokračování textu Bahení vodička…….

Posted on Napsat komentář

AS-GARD: NÁVRAT DOMŮ

Žádné tajemství na Zemi není chráněno takovým množstvím dveří, petlic a zámků. Žádné není pokryto takovou temnotou…

…jako tajemství naší minulosti.

 

MANIPULACE S DATEM: PÍŠE SE ROK 719

Naše planeta, bez ohledu na její obrovské rozměry, představuje pouze maličký hrozen v obrovské vinici, která sestává z několika kaskád a rostou v ní hrozny různých rozměrů i chutí.

 

 

 

Pokračování textu AS-GARD: NÁVRAT DOMŮ

Posted on Napsat komentář

Viditelné z neviditelného

 V té době jsem už měl spoustu fotografií tak zvaných ,koulí Prány‘, které jsme získali v pyramidách a sarkofázích. Zpravidla byla jejich struktura složena ze čtyř kruhů s křížem uprostřed. ,Koule‘ neviditelně létaly kolem nás a jen digitální fotoaparát je dokázal zachytit.
Tenkrát jsem si ještě docela neuvědomoval, že existuje de- materializovaný mnohem mocnější život, než je náš pomíjivý život v tučných nebo šlachovitých tělech. Ještě jsem si zcela neuvědomoval, že dematerializovaný život je společníkem našeho materializovaného života a že mezi těmito dvěma formami života jsou vzájemné přechody, o čemž svědčí… oh, oh… tak moc důkazů. 

 

Pokračování textu Viditelné z neviditelného

Posted on Napsat komentář

OBJEV PRO CTITELE SPISU FRANTIŠKA BARDONA

Text knihy Otázky na mistra Ariona je vlastně zapsaným dialogem vzniklým na půdě jednoho pražského studentského kroužku, pravděpodobně začátkem padesátých let. Svazek je nevelký rozsahem, ale přitažlivý svým zaměřením. František Bardon, autor hermetických knih, odpovídá na řadu otázek a charakterizuje přesně i inspirativně probírané jevy: hrubohmotné a mentální úrovně existence, astrální život, funkci Akaši a podobně. Toto malé dílo se zrodilo v době, kdy naučné spisy Františka Bardona Brána k opravdovému zasvěcení, Praxe magické evokace a Klíč k opravdové kabale ještě nebyly uveřejněny.

 

Pokračování textu OBJEV PRO CTITELE SPISU FRANTIŠKA BARDONA

Posted on Napsat komentář

Vzestup archontů

Filmař, spisovatel a badatel Jay Weidner hovoří o archontech v souvislosti s gnostickými Rukopisy z Nag Hammádí, v nichž se prý píše o invazi podivných bytostí, které dokážou překrucovat realitu a odčerpávat lidem energii. Jako hlavní prostředek použily tyto bytosti, označované jako archonti, monoteistická náboženství Blízkého a Středního východu, jimž dominuje krutý a žárlivý Jahve/Alláh, a postarali se o to, aby se tato náboženství rozšířila po celém světě.

 

Pokračování textu Vzestup archontů

Posted on Napsat komentář

Velká pyramida, nebo velká elektrárna? Staří Egypťané možná znali elektrický proud!

Kdesi v Gíze, v poušti, kde je země tak vyprahlá, že doslova slyšíte, jak skomíravým hlasem podobným Meluzíně prosí o kapičku vody, svítí obrovským žárem jedna z největších pyramid světa a prosvěcuje nekonečnou tmu vesmírné prázdnoty. Je záchranným bodem pro všechny ztracené duše v době, kdy Re, bůh slunce, svádí svůj noční boj s Apopem, a zhasíná až s příchodem nového dne. Jak je to možné?

 

Pokračování textu Velká pyramida, nebo velká elektrárna? Staří Egypťané možná znali elektrický proud!

Posted on Napsat komentář

Miley Cyrus…. „Satan je jako můj otec“

 

 

 

 

Satan je nepochopený chlápek, který je souzen spíše podle jeho vnějších charakteristik než podle „toho, co může lidem nabídnout“, tvrdí Miley Cyrus, která svůj vztah s ďáblem podrobně popsala v rozhovoru se švédským rádiem.

Zašla až tak daleko, že argumentuje tím, že Satan je „skutečně milý chlápek“. Zpěvačka svůj vztah k Satanovi popisovala jako „otcovský a láskyplný“, když v tom se zastavila a zeptala se hostů rádia: „Vy jste liberální, že jo? Superliberální, je to tak?“

 

Pokračování textu Miley Cyrus…. „Satan je jako můj otec“

Posted on Napsat komentář

Karma

V člověku jsou uloženy také rodové informace, před kterými nemůžeme utéct, a které, ať už chceme nebo ne, nás stejně ovlivňují, když se dříve nebo později připomenou buď potrestáním za hříchy předků, nebo nečekaným dárkem osudu za duševní čistotu dávno již zapomenutých příbuzných. Přičemž tyto rodové informace pocházejí z tak dávné minulosti, že se svými kořeny dotýkají časů andělů a možná i doby, kdy byl stvořen člověk, kdy Stvořitel do každého rodu vložil informační křivku, nazývanou karma, v níž se informace o nekonečném řetězci životů nejen shromažďují, ale probíhá jejich neustálá analýza, spojující minulost a budoucnost do jediné křivky života. V této karmické linii se na nic nezapomíná a nic není bez pozornosti a analýzy. Této analýze, neobyčejné svou dokonalostí, nepodléhají pouze činy člověka, ale také jeho myšlenky, které ho neustále otravují dnem i nocí. Nikdo z lidí nemůže žít izolovaně

Pokračování textu Karma

Posted on Napsat komentář

Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze

 

„Následující článek přibližuje jedno z mnoha pojetí naší iluzorní reality, zahrnující mimo jiné svět externalizovaných bytostí, které z nás mohou vysávat energii. Pokud náš systém víry zahrnuje tyto entity, následující text nám poradí, jak je odhalit a následně jak se jich zbavit. Teprve poté budeme schopni tento koncept vlastního vnímání reality opustit.“

 

Pokračování textu Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze