Posted on Napsat komentář

Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze

 

„Následující článek přibližuje jedno z mnoha pojetí naší iluzorní reality, zahrnující mimo jiné svět externalizovaných bytostí, které z nás mohou vysávat energii. Pokud náš systém víry zahrnuje tyto entity, následující text nám poradí, jak je odhalit a následně jak se jich zbavit. Teprve poté budeme schopni tento koncept vlastního vnímání reality opustit.“

 

Pokračování textu Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze

Posted on Napsat komentář

Mandala Času

 Mysl je tvořena energií Času. Vždyť jen Čas může ovlivňovat Prostor, protože pouze Čas určuje např. trojrozměrně zakřivenému prostoru, zda má být hmotou (pokud se Čas zastaví) nebo energií (pokud Čas ubíhá). A přece jen mi připadá, že Mysl není prostě jen Čas spojený s Prostorem, aleje Volný Čas, volná Energie Času, žijící mimo prostor podle svých zákonů v nádherném Světě Myšlenek – ve Světě Času. Hluboký smysl velmi moudrých východních náboženství přece nevede jen náhodou k tomu, že Bůh je především Čas, a že hlavní mandala na světě je Kalačakra – mandala Času, podle níž je analogicky postaveno Město Bohů s posvátným Kailásem, zářícím nad ním.
 

 
 

 

Posted on Napsat komentář

Leonardo da Vinci

Jedním z vynikajících malířů, skutečných vědců, DÁLNOVIDCŮ, vynálezců a mnoha jiných rovin, ve kterých byl perfektní, byl Leonardo da Vinci. Z jeho dálnovideckých vhledů do budoucnosti viděl, že planeta Země bude ohrožena od roku 2011 právě rasou ANIMUS.

Proto namaloval zakódované (tak jako vše kódoval) obrazy do tajné řeči. Je nutné je číst přes zrcadlo. Bylo by  dobré zhlédnout následující kratičký film a to několikráte. Pak pochopíte….

VIDEO ZDE

Posted on Napsat komentář

Čas je energie

Čas je energie a jako každá energie, se i čas může zkon- centrovat (stlačení času) a rozložit (prodloužení času), po čemž sestrojil Komprese času zakřivené plochy (zrcadla), které mohou
reálně stlačovat čas.
„Možná, že Sambala vytvořila tam, ve Městě Bohů, obrovská zrcadla, schopná stlačovat čas a zkracovat délku života biologických objektů na Zemi včetně lidí?“ napadlo mě tehdy. „Možná, že je brzy uvidíme!“
Pochybnosti, které se na mne v tu chvíli vychrlily, začaly plést tuto myšlenku a nakonec vedly k tomu, že jsem si řekl sám pro sebe:

Pokračování textu Čas je energie

Posted on Napsat komentář

Geometrie

Nyní, kdy žijeme v podmínkách izolace od Světa myšlenek, jsme do té či oné míry sami. Naše děti jsou nuceny se učit podle slabikáře všechna písmena a celá překrásná dětská léta prosedět ve školní lavici. Celé období mládí se také stále učíme, učíme a učíme. Potom z nás jsou mladí specialisté a v této roli setrváváme také mnoho let. Pouze kolem čtyřicítky se začínáme cítit v rozmachu sil (ve smyslu – v rozmachu znalostí), ale…rychle uteče ještě dvacet let a v šedesátce nás pošlou do důchodu a naznačují nám, že tvůj život, drahý, se chýlí ke konci a nazývají to zaslouženým odpočinkem. Proč je tak krátké produktivní období života člověka‘? Proč tak dlouho trvá dětství a mládí, plné biflování? Proč už tak krátký život se ještě k tomu komplikuje četnými nemocemi?

Pokračování textu Geometrie

Posted on Napsat komentář

Tepafon

Již kolen 30tych let, se používal na přenos myšlenek přístroj, zvaný tepafon, dokazal vyvolat do nekolika dní smrt a používali ho tajná lóže. Nasměrovali na někoho tok zlych myšlenek a hotovo.

Byl objeven teleportační přenos informace o poškození lidského spermatu vlivem působení speciálního přístroje.
Projevilo se to tak, že majiteli spermatu a celému jeho genetickému příbuzenstvu, žijícímu na území Ruska a Ukrajiny, se okamžitě zvýšila teplota do 41 °C.“ Petr GarJajeV 9 Georgij TertyŠnyj

Pokračování textu Tepafon

Posted on Napsat komentář

Co znamená posvátné čislo 108

V literatuře jsem o číslu 108 našel hodně zajímavých věcí. Vypadá to, že se používá v některých oblastech vědy jako konstanta. Ruský vědec Sergej Bo- risovič Proskurjakov popsal záhadu čísla 108 velmi podrobně ve své monografii. Tak třeba o matematických zákonitostech stavby egyptských pyramid říká tohle: strana základny Menkowréo- vy pyramidy měří 108 metrů, Che- frénovy- 108><1,08U) metrů.11- rychlost světla ve vakuu – 108xl0l0m/h -hmotnost Slunce – 108xl09t- objem Země – 108xl0l0km3- rychlost pohybu Země kolem Slunce – lOSxlďkm/h- vzdálenost Venuše od Slunce – 108xl0’’km- doba obletu kolem Země po nejstabilnější orbitě – 108 min.“vztah delky lidskeho trupu k delce lebky je 108×10 10 cm.“Je znamo, že počet zrn v buddhistickych nahrdelnicich ma byt 108 a zvony v buddhistickych klašterech maji bit 108 krat,Oba jsme mlčeli a civěli do okna, na němž se zase objevily můry .„Hele,“ přerušil mlčeni Selivěrstov, „vydělime 360, což je kružnice, čislem 108, co vyjde? Tak, tak… Vychazi čislo 3,33. Co by to mohlo znamenat?“„V ruske vladě existovalo před několika lety odděleni jasnovidectvi, ktere vedla jedna žena,“ zavzpominal jsem. „Řikala mi, že zna pradavne n, ktere bylo jine a nerovnalo se 3,14. Neni nakonec 3,33 starobyle ji?“

Posted on Napsat komentář

Evoluce, involuce a tvorba z ničeho

Bylo poukázáno na podstatný rozdíl mezi vývojem zvířete a člověka v tom smyslu, že ze všech tvorů na zemi jest člověk schopen výchovy, která se uskutečňuje v jeho duševně – duchovní části, což jest jeho výsadní vlastností naproti zvířeti.

Připomeňme si znovu, jak se jeví rozdíl mezi vývojem zvířete a člověka již po zevní stránce. Víme, že zvíře jest přístupno jen jakémusi zevnímu výcviku, vycepování, drezuře, ale nikoli výchově ve vyšším smyslu.

Naproti tomu se vyvíjí člověk neustále po duševní stránce velmi složitým způsobem. Jeho vývoj postupuje v různých oddělených etapách, které se význačně od sebe liší, zvláště v mládí. Jiné vývojové podněty přijímá v prvních sedmi létech až do výměny zubů, jiné od sedmého do čtrnáctého roku až do pohlavní dospělosti a jiné v dalších sedmi létech od čtrnáctého do 21. roku, kdy teprve nastává jaksi osamostatnění člověka. Tento věk uznává se i běžné životní praxi v některých státech jako věk zletilosti.

Pokračování textu Evoluce, involuce a tvorba z ničeho