Publikováno Napsat komentář

Pravidlo sté opice

Pravidlo sté opice. Podstata je taková. Na ostrově Košima v Japonsku přebývala kolonie opic. Vědci jim dávali sladké brambory (batáty), rozhazovali je po písku. Opicím se batáty líbily, ale nelíbil se jim písek a špína v nich. Opice Imo objevila, že tento problém lze vyřešit tím, že bramboru umyje. Naučila to trojici jiných opic. Brzy myly batáty i další opice. Potom najednou, když počet opic, které to dělaly na ostrově Košima, dosáhl kritického množství (což vědci podmíněně určili jako sto), všechny opice na tomto ostrově začaly mýt batáty bez jakéhokoliv vnějšího podnětu. Ale nejzajímavější bylo, že současně začaly batáty umývat všechny opice na sousedních ostrovech.”

Publikováno Napsat komentář

Apollónios z Tyany,

 

Ottův slovník naučný

Apollónios: A. z Tyany (I. stol. po Kr.), filosof novopythagorský, náboženský reformátor a divotvůrce. Kolem roku 220 po Kr. ku přání císařovny Julie Domny napsal rhétór Filostratos životopis jeho, vyzdobený mnohými bájemi, legendami, divy a smyšlénkami. Hieroklés ve stol. IV. použil tohoto spisu Filostratova, aby život a činy Apollóniovy postavil naproti vypravování evangelií a zvláště osobě Kristově.

Pokračování textu Apollónios z Tyany,

Publikováno Napsat komentář

Atlantská a Lemurská epocha dle Rudolfa Steinera

Milý přátelé, přinášíme vám citaci ze souhrnného příspěvku k tématice původních zemských civilizací, jak jej ze Steinerova díla Z Kroniky Akáša sestavil na svém webu Vojtěch Franče. Celý příspěvek naleznete na jeho webových stránkách. 

 

… 4. Pozemský cyklus. V tomto cyklu se rozvíjí rasa Atlanťanů (tedy lidí v určité fázi vývoje).

Původní Atlantida se podle Steinera nacházela v Indickém oceánu. Atlanťané a jejich vládcové (v jejich „klasické“ epoše) se od dnešních lidí lišili mimořádnou schopností detailní a vše-uchovávající paměti, sepětím s přírodními silami, ale nízkým rozvojem racionálního myšlení. Jejich „technologie“ byly spíše „organické“ (dokázali čerpat např. latentní energii nevypučených semen, zatímco my spíše využíváme energii minerálů, které chemicky rafinujeme: uhlí / ropa). Lépe mohli využívat „životní energie“ a ovládat své fyzické tělo: např. člověk si tedy (externí technologií) nerozdělal oheň, ale „pustil si do těla a kolem něj proud tepla“. Na Zemi tehdy platili jiné fyzikální zákony (či spíše podmínky) než dnes, voda prý byla řidší a vzduch naopak hustší, klima bylo jakoby ustavičně zahaleno mlžným oparem.

Pokračování textu Atlantská a Lemurská epocha dle Rudolfa Steinera

Publikováno Napsat komentář

Jezera Rakšas a Manasarovar

V tom okamžiku jsem ještě nevěděl, že se za tři roky uskuteční egyptská expedice, a že tam, v horkém Egyptě, začneme vážně mluvit o vodním člověku; že uvidíme na nástěnných obrazech v hrobkách faraónů proces pásové montáže vodního člověka v nádržích ve tvaru částí lidského těla, s následným vytvořením tělesného substrátu na této bázi. Ale už se tomu nebudeme divit, a ani se nebudeme nijak divit procesu montáže lidského těla s hlavou zvířete, protože myšlenka o vodním člověku a jiných vodních životních forem se objevila už zde, v Tibetu.
V té době jsem také nevěděl, že už za tři roky přistoupíme k léčení nemocných takzvaným ,vodním Alloplantem‘ a s údivem nad tím, že vodička může tak mocně léčit, budeme vzpomínat na Tibet s jeho dvěma naprosto odlišnými jezery – Rakšas a Manasarovar, na jejichž březích tato myšlenka vznikla

Fotka uživatele Syslovo Tajemno.
Publikováno Napsat komentář

K otázce o rasově smíšených manželstvích

imagesLidské rysy si nejsou rovny nejen antropomorfními charakteristikami, ale především místy, které zaujímají na stupních sociálně politické evoluce. Vynikající ruský vědec, rasolog V. B. Avdeev, formuloval tuto rasovou teorii: „Jako rasová teorie je dnes přijato chápání jediného filozofického systému, který je ve spojení humanitárních a přírodních věd, čímž se všechny sociální, kulturní, ekonomické a politické jevy lidské historie vysvětlují účinností dědičných rasových rozdílů národů, které vytvářejí danou historii.

Pokračování textu K otázce o rasově smíšených manželstvích

Publikováno Napsat komentář

PŘI LOVU TYGRA OBJEVIL NEOBVYKLOU JESKYNI! KDYŽ DO NÍ VSTOUPIL, NEMOHL UVĚŘIT VLASTNÍM OČÍM

V dubnu roku 1819 byl britský důstojník John Smith zrovna na lovu tygra poblíž Bombaje. Čirou náhodou v křoví zahlédl podivný vchod do jeskyně

Случайно найденная необычная пещера

Objev se ukázal být tak atraktivní, že se rozhodl ho jít prozkoumat. Zanedlouho našel sochy vytesané do kamenných zdí. Ale to John ještě netušil, že to je pouhý začátek!
 
Случайно найденная необычная пещера
 
Další průzkumy ukázaly, že se jedná o celý systém chrámů a památek vytesaných do skály…
Случайно найденная необычная пещера

…a 29 různých jeskyní.

Случайно найденная необычная пещера
 
Odborníci se domnívají, že byly zhotoveny budhistickými mnichy mezi 2. stoletím př. n. l. a 5. stoletím n. l.
 
Случайно найденная необычная пещера
 
Každá jeskyně je unikátní s neopakovatelným designem vstupu a interiéru.
 
Случайно найденная необычная пещера
 
Většina jeskyní zůstala od 7. století opuštěna, podle místních však dále sloužily jako svatyně.
 
Случайно найденная необычная пещера
 
Unikátní sochy zobrazují různé etapy života Budhy.
 
Случайно найденная необычная пещера
 
Také se tam nachází množství maleb, které jsou do dnešních dnů poměrně dobře zachovalé.
 
Случайно найденная необычная пещера
 
Barva i detaily jsou, nehledě na jejich stáří, neuvěřitelně dobře zachovalé.
 
Случайно найденная необычная пещера
 
Jedna z nejpopulárnějších teorií praví, že jeskyně vznikly v důsledku působení přírodních jevů.
 
Случайно найденная необычная пещера
 
Lze to dobře vidět například u jeskyně №19 a №26.
 
Случайно найденная необычная пещера
 
V době zimního a letního slunovratu slunce přechází nad jeskyněmi a otvory ve střeše prochází paprsky, které osvětlují náboženské objekty.
 
Случайно найденная необычная пещера

Staletí interiérům na kráse neubrala.

Случайно найденная необычная пещера

Úsilí a přesnost, které byly nutné pro výstavbu něčeho takového, je ohromující.

Случайно найденная необычная пещера
 
Zvláště, vezmeme-li v úvahu relativně malé možnosti tehdejších nástrojů.
 
Случайно найденная необычная пещера
 
Je šance, že se nikdy nedozvíme, jak to s výstavbou těchto prostorů bylo. V roce 1983 byl chrámový komplex „Ajanta“ zařazen na seznam UNESCO. Je vysoce pravděpodobné, že v budoucnosti zde mohou být nalezeny neméně úžasné objevy.
Zdroj:Tadesco
 

 

Publikováno Napsat komentář

12 RAD OD ČLOVĚKA, KTERÝ VIDĚL UMÍRAT 12 000 LIDÍ

V srdcích mnoha hinduistů je zakořeněna víra, že když naposledy vydechnete v Káší (Váránasí), získáte „plod Káší“ – vymaníte se z cyklu znovuzrození poháněného zákonem karmy.

Kashi Labh Mukti Bhawan ve Váránasí je jeden ze tří hostinských domů v obci, do nichž lidé přijíždějí, aby zemřeli.

 

Bhairav Nath Shukla has je vedoucím Mukti Bhawanu už celých 44 let.

Byl svědkem toho, jak se do jeho podniku uchylovali bohatí i chudí na konci svých dnů, a očekávali tam smrt v naději, že najdou mír.

Pokračování textu 12 RAD OD ČLOVĚKA, KTERÝ VIDĚL UMÍRAT 12 000 LIDÍ

Publikováno Napsat komentář

JAK POZNÁTE, ŽE SE HÁDÁTE S PSYCHOPATEM

Psychopati tvoří až 1% celkové populace. Navzdory obecnému přesvědčení není většina z nich sériovými vrahy – naopak se mnoho z nich (bohužel) vyšvihlo na ty nejvyšší posty.

Jedná se o manipulativní jedince, kteří cíleně ubližují druhým lidem bez jakéhokoli pocitu lítosti či zodpovědnosti. Psychopati jsou sociální chameleoni, kteří dokonale zapadnou do každé sociální situace. Dokážou měnit tvář tak, aby vždy dostali, co chtějí: peníze, sex – a především pozornost. Ostatní lidi dokážou opravdu okouzlit a těm, kdo je ještě pořádně neznají, připadají velmi sympatičtí až šarmantní, nevinní a zábavní.

Zakrátko ale každý, kdo se k psychopatovi dostane blíž, pozná jeho odvrácenou stranu.

Pokračování textu JAK POZNÁTE, ŽE SE HÁDÁTE S PSYCHOPATEM

Publikováno Napsat komentář

LEVÁ – PRAVÁ

Jak však zjistíme u nemocí, které máme delší dobu? Které špatné myšlenky nám tehdy uškodili? Jak najít tu myšlenku či pocit, který způsobil naši nemoc? Pravidla, se kterými vás seznámím, léta aplikuji na sobě i svých známých a musím říct, že v převážné většině opravdu odpovídají skutečnosti.
 

Pokračování textu LEVÁ – PRAVÁ

Publikováno Napsat komentář

LIDÉ JSOU PODIVNÍ TVOROVÉ.

Lidé jsou podivní tvorové. Musí si zapomlouvat a zaklevetit. Bez toho se nudí. Nuda je věc nebezpečná, je to nedostatek veselí. Tím spíš, že nuda, zvlášť mučivá nuda s touhou po podnikavosti člověka popouzí a nutí ho k různým povyražením, třeba i štvavým a darebným… Vždyť rčení – „Chléb a liry! – neexistuje pro nic za nic. Pozorujeme život jako v kině a film musí upoutávat. Proto bych chtěl říct: „Intrikujte, prosím! Ale v dobrém!

Pokračování textu LIDÉ JSOU PODIVNÍ TVOROVÉ.