Publikováno Napsat komentář

Jak překonat své strachy

Strach je na naší planetě čím dál bujnější. Každý den jsou ho plné zprávy. Strach je nedostatek víry v sebe samé, a kvůli tomu pak nevěříme ani Životu. Nevěříme, že je o nás postaráno na vyšší úrovni, a tak máme pocit, že musíme v úrovni fyzické všechno ovládat a na všechno dohlížet sami. Očividně se tudíž budeme i nadále pořád bát, protože ve svých životech nemůžeme mít kontrolu nad vším.

Pokračování textu Jak překonat své strachy

Publikováno Napsat komentář

Aj a Tija a počátek tantry

Asi tisíc let předtím (než se Lemurie potopila), tam byli dva lidé, kteří se jmenovali Aj a Tija. Tento pár prováděl věci, které nikdo jiný předtím nedělal, alespoň ne v našem evolučním cyklu. Objevili, že pokud se milujete jistým způsobem a jistým způsobem dýcháte, bude jiný výsledek, co se týče dětí. Prostřednictvím takovéhoto početí dochází k odlišnému druhu zrození – všichni tři – matka, otec a dítě – se stanou nesmrtelnými. Jinými slovy, když máte dítě za jistých okolností, tato zkušenost vás navždy změní.

Pokračování textu Aj a Tija a počátek tantry

Publikováno Napsat komentář

Sexuální energie u Egypťanů a orgasmus díl 2

 

Zde je přesný návod, jak provést „ankhování“. Cokoliv děláte sexuálně před orgasmem, je vyloženě na vás.
1. V okamžiku, kdy cítíte, že sexuální energie bude stoupat nahoru páteří, hluboce se nadechněte a naplňte svoje plíce asi do 9/10 a pak zadržte dech.
2. Dovolte, aby sexuální energie orgasmu stoupala vaší páteří, ale v momentu, kdy dosáhne páté čakry, změňte svojí vůlí tok sexuální energie o 90 stupňů do zadní části vašeho těla. Tok pak automaticky bude pokračovat v trubici ankhu. Tok se pak pomalu obrací, dokud nedosáhne osmé čakry v 90 stupních k vertikále. Pak se stáčí, dokud se nevrátí do páté čakry, kde začal. Často se zpomaluje, když se přibližuje počátečnímu bodu. Pokud dokážete vidět energii, dostane se do půlkroku. Když se přiblíží k páté čakře ze přední části těla, nastane někdy obrovský náraz, když se znovu spojí s touto čakrou. Všechno se to děje, zatímco máte zadržený dech.

 

Pokračování textu Sexuální energie u Egypťanů a orgasmus díl 2

Publikováno Napsat komentář

Bahení vodička…….

Malém pojednání o důležitosti čisté, zdravé vody. Voda je nedostižný fenomén. Je to mystické medium na úrovni informační, kapacitní, životodárné a z pohledu vlastností kapalné látky je pravým opakem ve srovnání s ostatními látkami přírodního charakteru. Voda je živá substance s nenahraditelným přínosem. 

 

Pokračování textu Bahení vodička…….

Publikováno Napsat komentář

Projekt obnova posvátných hájů

Projekt obnova posvátných hájů

Drazí přátelé!

Pokud předávám nějaké rady nebo nějaká doporučení, snažím se vždy aby v tom bylo co nejméně “mě”. Když šaman předává nějakou informaci, která může být užitečná pro jedince nebo kmen, vždy funguje jako prostředník. Tedy odsune své ego, dokonale ho zmenší a pak skrze sebe nechává protékat informaci jako “prázdná trubice”, která spojuje svět hmotně žijících se světy někdy daleko méně hmotnými. Během uplynulých několika let jsem byl “vyššími světy” mnohokrát žádán, abych udělal vše pro obnovu posvátných hájů a menhirových řad na území  pokud možno každého státu Evropy. Je to samozřejmě nelehký úkol a svoji roli v jeho uskutečnění vidím především v samotném zprostředkování této důležité informace. I když to budou lidé, jejichž životní filosofií je primitivní vulgární materialismus všemožně popírat, vyšší světy skutečně existují a působí na nás. Od ranného dětství jsem v kontaktu s bytostmi z jiných dimenzí. Řada těchto bytostí byla kdysi také lidmi. Můžeme těmto bytostem říkat andělé, dobří duchové, obyvatelé paralelních fyzikálních systémů – naše současná slova podle mě nedokážou jejich realitu zatím přesně vystihnout. Tyto bytosti jsou ovšem zcela skutečné – alespoň pro ty, kteří díky určitým dispozicím dokážou proniknout skrze obvyklou bariéru, která odděluje svět naší existence a ten prostor, ve kterém žijí tyto vědomé entity. Každý kdo přežije klinickou smrt a vrátí se s plnou pamětí toho, co “na druhé straně” zažil, popisuje setkání s nám neznámými formami inteligence a vědomí. Také já jsem v ranném dětství absolvoval po fyziologickém kolabsu tuto zajímavou zkušenost. Důležité pro mě bylo, že schopnost odpoutat se od fyzického těla a možnost komunikace s bytostmi žijícími mimo fyzickou sféru mě jaksi zůstala. To ovlivnilo celý můj život.

 

Pokračování textu Projekt obnova posvátných hájů

Publikováno Napsat komentář

Duchovní důsledky pití alkoholu

 

 

 

Ačkoli se alkohol v obrovských množstvích legálně vyrábí po celém světě a dnes a denně ho konzumuje množství lidí, málokdo bere v úvahu spirituální důsledky jeho pití – a většina jeho věrných konzumentů je ani nezná.

Začněme tím, že se blíže podíváme na etymologii, tedy původ samotného slova.

Slovo alkohol pochází z arabského „al-kuhl“ ((al-ghūl), což znamená „duch pojídající tělo“. Z tohoto arabského výrazu mimochodem pochází i slovo ghúl, označení pro zlého démona požírajícího mrtvoly nebo i živé lidi, hlavně děti.

 

Pokračování textu Duchovní důsledky pití alkoholu

Publikováno Napsat komentář

Milovat, jak uložil Bůh

 Lidé, kteří se umí červenat, jsou obvykle lepší, čistější a přátelštější, než ničím neporazitelné lidské figuríny, které dokážou, tak říkajíc, zachovat dekorum.

A jestliže budeme hovořit o lásce, a ne o potenci, pak ženy milují trochu neohrabané muže, protože v nich vidí děti, které je nutné nejen krmit, dávat jim pít a prát jim, ale i …jak uložil Bůh, milovat.. .ještě jednou opakuji, milovat, jak uložil Bůh.

Publikováno Napsat komentář

Energii Času

Ještě jednou jsem vyjmenoval všechno to, co dokáže Síla Mysli. Vyšlo to velmi solidně: převod hmoty z jednoho prostorového rozměru do jiného, převod energie z jednoho prostorového rozměru do jiného, dematerializace, materializace, antigravitace… Kolik ještě dalších fenoménů může vyvolat Mysl, která nás, dámy a pánové, navštěvuje dnem i nocí! O, kolik zázraků se ještě objeví, jakmile osvobodíme Mysl z útisku zbloudilých duší! Vždyť naši Mysl řídí přímo… sám Bůh!

„Čas! Všechny tři informační struktury živého organizmu spojuje Energie Času!” málem jsem vykřikl nahlas. „Spojující informace se nacházejí v Energii Času! Právě v Energii Časuje obsaženo nejen to. co odměřuje minuty, hodiny, dny a roky pozemského života, ale i to, že … se v určitém okamžiku zahájí fatální odpočet směrem k nevyhnutelné smrti, kdy se zapíná

proapoptický gen v buňkách, aby buňky postupně a samovolně umíraly a stále více zatahovaly do smrti celý organizmus, skládající se z buněk. Vše, ať už geny nebo voda nebo biopole se podřizuje Času! Jaká to moc je vložena do Času! Proč právě Čas, proč právě on…? Proč?”

Publikováno Napsat komentář

Partnerský vztah duší s velkým vibračním rozdílem

Kdo by neznal pohádku O princezně se zlatou hvězdou na čele. Pro naše účely je přímo dokonalým ilustračním materiálem. Krásná dívka s ušlechtilou duší a laskavým srdcem.  Navíc ne náhodou princezna.  A aby nebylo pochyb, že se jedná o duši skutečně výjimečnou, je ještě navíc označena zlatou hvězdou na čele. Dokonalý symbol zářivé, čisté, ušlechtilé a láskyplné duše. Svými vysokými vibracemi oblažuje lidi ve svém okolí, přitahuje a fascinuje.  V původní verzi od Boženy Němcové tak vzbudí touhu ve svém otci, který si ji chce vzít za ženu, protože mu silně připomíná její předčasně zesnulou matku. Ve filmové podobě po ní zatouží král Kazisvět. V obou případech se jedná o muže s nízkými vibracemi, kteří touží mít její energii jen pro sebe, touží ji vlastnit. Princezna je naštěstí duší vědomou, následuje své srdce a má sílu se zachránit.

Pokračování textu Partnerský vztah duší s velkým vibračním rozdílem