Publikováno Napsat komentář

Síla tajemného kamene, vysoká mystika

Neuvěřitelná technická vyspělost

Další výklad je z r. 1933. V té době byl úplnou fantazií a zněl zcela neskutečně. Dnes jsou již atomové elektrárny v provozu a atomové štěpení je možné. Pokroky ve vývoji laserů a maserů jsou také rychlé. Články o nich jsou označovány dnem jejich zadání do tisku. A myšlenka uvedeného výkladu není dnes vůbec divná. „Jak říkám, entita patřila k těm kteří se věnovali mechanickým zařízením a využívali je v té době. Jak víme, byla to doba, v níž se objevilo hodně toho, o čem se předtím nikomu ani nesnilo – a nesní ani dnes.” (1933)

Následující pasáž z téhož výkladu hovoří o „ohnivém kameni” nebo o prostředku na výrobu energie. Vypadá to velmi podobně jako štěpení nebo štěpná reakce, během níž se teplo přímo mění na elektrickou energii. Zdá se, že Atlanťané uměli uskutečnit bezdrátový přenos vytvořené energie a využívat ji. Tento výklad pochází z r. 1933 — tedy z doby před vybudováním jaderných elektráren, před objevem laseru, z doby, kdy ještě nikdo nesnil 0 procesu štěpení nebo o horkém plazmatu uzavřeném magnetickým polem. Dnešní laik by byl sotva schopen přesněji popsat nejnovější vědecké výsledky. „O ohnivém znamení — činnost entity se využívala v tvořivých ničivých silách té doby. Bylo by dobře, kdybychom alespoň některé z nich popsali tak, aby tomu dnešní entita lépe rozuměla. Ve středu budovy, o které bychom dnes řekli, že je vyložena nevodivým kamenem — něčím jako azbest, s jinými nevodiči, jaké se dnes vyrábějí v Anglii pod názvem dobře známém těm, kteří s těmito věcmi pracují. Budova nad kamenem je oválná nebo kupolovitá. Nalézá se v ní místo umožňující její částečné otevření odsunutím (střechy,) tak, ze aktivita hvězd — a koncentrace energií z hořících těl stejně jako z prvků, které se nalézají a nenalézají v zemské atmosféře(poznamka Sysla…..v atmosféře pravděpodobně využívali éterických sil), je možná. Koncentrace přes dalekohled (tak bychom ho nazvali dnes) byla taková, že účinkovala na přístroje spojené různými způsoby přechodu indukční metodou. Ty umožňovaly kontrolu, dnes pojmenovanou kontrola rádiovými signály nebo příkazy na dálku. Zatím síla kamene působila na hybné síly v lodích. Budova byla postavena tak, aby po odsunutí kupole zůstala jen malá — nebo žádná — překážka v přímém vysílání síly k více lodím, které měly překonat prostor bez ohledu na to, zda byly v dosahu viditelnosti, pod vodou, v jiném materiálu nebo za ním Příprava tohoto kamene byla zcela v rukou zasvěcenců a entita patřila k těm kteří řídili vzniklé vlivy radiace. Měly tvar neviditelných paprsků, ale na kameny působily tak, že v nich uvolňovaly hybnou sílu. Vzdušné lodě byly zvedány plyny, i když se vznášely kolem země jen pro potěšení, stejně tak lodě ve vodě a pod vodou. Všechny byly ovlivněny koncentrací paprsků vysílaných z kamene umístěného ve středu energetické stanice nebo elektrárny (jak se bude v dnešní době jmenovat). V těchto aktivních silách uvedla entita do činnosti ničivé síly. Zapojením — v různých částech země — toho druhu, který měl vytvářet energii pro různé lidské činnosti ve městech, městečkách i na vesnici. Ty byly neúmyslně naladěny velmi silně a způsobily druhé zničení země. Ta se rozpadla na ostrovy, které byly později dějištěm dalších ničivých sil” (1933) Další část výkladu nás opravňuje tvrdit že se využívala jaderná energie a radioaktivní síly. Potvrzuje, že tatáž síla se využívala při zacházení s osobami. V současnosti je známa jako rentgenové paprsky a radioaktivní prvky. „Tímto ohněm se rovněž obnovovala těla jednotlivců: ozařováním — použitím paprsků z kamene — vlivem, který přenesl ničivé síly na živý organismus. Tak tělo znovu omládlo a zachovalo se až do náhodného konce. Připojilo se k těm, kteří pracovali na rozdrobení země, tj. spojilo se s Belialem, aby způsobilo jeho úplnou zkázu. Tam se entita ztratila. Zpočátku nebylo ničení záměrné, ani se o to nesnažila. Později se používalo jako způsob k zvětšení moci.” (1933)

Následující část zní jako popis zmagnetizované nádoby obsahující horké plazma nebo jako popis ohromného laseru: „Co se týče popisu konstrukce tohoto kamene: vidíme velký cylindrický dalekohled (podle dnešní terminologie), vybroušený tak, aby kámen přikrývající vrch soustředil energii nebo sílu tak, aby se koncentrovala mezi dnem cylindru a tímto kamenem. Záznamy o jeho konstruování existují na třech místech na zemi, jak ji známe dnes: v potopené části Atlantidy nebo v Poseidii, kde lze objevit část chrámů pod věčnými nánosy mořských vod — v blízkosti ostrovů Bimini vzdálených od pobřeží Floridy. A (za druhé) v chrámových záznamech v Egyptě, kde entita později pracovala na záchraně záznamů země, v níž byly drženy. Také (za třetí) byly tyto záznamy odneseny do dnešního Yucatanu v Americe, kde tyto kameny (o nichž se ví tak málo) budou — za několik měsíců — objeveny. V Yucatanu existuje i EMBLÉM. Uvědomte si to, protože tak ho snadněji nalezneme. Protože je přinesou do této Ameriky, do USA. Vidím že část přinesou do Pensylvánského státního muzea. Část těchto nálezů také do washingtonské konzervační dílny nebo do Chicaga.” (1933) Tento citát možná znamená, že některá budova nebo chrám v Yucatanu nese emblém, kresbu nebo rytinu jednoho z těchto

krystalů (nebo ohnivých kamenů). Možná se v r. 1933 uskutečnila archeologická expedice, která přinesla části chrámu nebo jeho stavebních kamenů do USA. Možná tato kresba nebo rytina leží nepoznaná v některém muzeu dodnes. Popis krystalů a myšlenka bezdrátového přenosu energie už dnes není tak neuvěřitelná jako v r. 1933. Poslední pokroky ve fyzice tuhých látek vedly k vzniku maserů a laserů vysílajících světelné vlny formou elektromagnetického záření. Atomové elektrárny vyrábějí elektrickou energii. Ponorky na atomový pohon brázdí moře. Zkoušky potvrzují, že magnetická kontrola plazmatu umožní výrobu energie v procesu štěpení. Ukázala se možnost bezdrátového přenosu malého množství energie.

Zneužití ničivých sil

Na vrcholu civilizace Atlantidy se objevila tvrzení o zneužití energie a varování před blížícím se zničením. „V Atlantidě během exodů — předpovídali a připravovali činnosti, které způsobovaly ničivé síly. Mezi těmi, kteří byli v Yucatanu i v Pyrenejích a v egyptské zemi. Způsoby dopravy a spojení ve vzdušných korábech té doby popsal mnohem později Ezechiel.„V Poseidii — entita v domácnosti rolníka poskytujícího informace o pohybu pohoří, který zničil zemi.” (1924) „V Poseidii, když Alta ovládla zemské síly — zahynul během výbuchu sopky.” (1924) „V Atlantidě, když se uskutečnily činnosti, které způsobily druhý pohyb země. Entita byla tím, koho bychom dnes považovali za elektrotechnického inženýra — používala tyto síly nebo vlivy pro letadla, lodě i pro to, co bychom dnes mohli nazvat rádiem — (řízené) tvořivé nebo ničivé cíle.”)( 1574- 1938) .

Mezi lidmi v době druhého zničení zřejmě existovaly rozpory stejně jako během prvního. Následující výklad se o nich zmiňuje a zvlášť mluví o atomové energii. „V Atlantidě během období, kdy tam byli ti, kteří určovali, zda bude — při změně vlivů nebo nekonečných sil získaných z prvků, stejnějako z toho, co dnes nazýváme duchovními nebo vesmírnými silami — postupovat podle Zákonů dětí Jediného nebo podle Synů Belialu, tj. ničivým působením Entita váhala ve výběru a když se přiblížilo zničení kvůli zneužití paprsků, které se měly použít na dobro, entita jejich možnosti využila nesprávně. Tak, jako se atomová energie nebo elektrická síla jakéhokoliv původu mohou stát kanálem na působení dobra nebo zla i dnes.” (17922, 1939) Všimněte si poslední věty. To bylo varování pro konkrétní osobu. Podobné varování dostali mnozí, kteří byli převtěleni v Adantidě. Ve spojení s atomovými možnostmi dnešního člověka je to vhodné varování jak pro národy, tak i pro jednodivce. „V Atlantidě, ve městě Poseidon, kdy ohně vzpoury způsobily takovou činnost vysoce postavených, která zničila zemi. V komunikační službě s (zemí, pozn. překl.) Om a Mu.” (1935). Protože lidé o zničení věděli, mnozí chtěli utéct do jiných zemí. „V Atlantidě během druhého pohybu země, radil těm kteří odcházeli do jiných zemí.” (1849-1939) „V Atlantidě během druhého období nepokojů — mezi těmi, které přemluvili, aby odešli do země Mayro — dnešní Nevady a Colorada.” (497-1, 1934) Osoba, která se podle životního výkladu odstěhovala z Adantidy během druhého zničení do dnešního Peru, položila otázku. Je to zároveň jeden z mála výkladů, kde je uvedeno datum. „Kdy se uskutečnilo peruánské převtělení, o němž se hovoří v mém životním výkladu a jaké nepokoje na zemi se tam zmiňují? Vysvětlete podrobněji toto období.” „Jak dokazuje už řečené, entita byla v Atlantidě, když probíhalo druhé období nepokojů — asi 22 500 let před odchodem do Egypta nebo 28 000 let před Kristem, víte? Pak jsme měli období, kdy se činnosti v Atlantidě uskutečňovaly více v provinciích nebo existovaly malé kanály v mnoha zemích. S entitou tam byli i ti, kteří byli jejími spojenci nebo společníky. Ti opustili tuto činnost, zapojili se do vybudování peruánské země. Protože Atlanťané už byli na úpadku nebo byli zlomeni v důsledku hádek mezi dětmi Zákona Jediného a dětmi Belialu.” (1938)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..