Publikováno Napsat komentář

Atlantida a její věky

Shrnutí všeho, co jsme doposud uvedli v životních výkladech o atlantských převtěleních ukazuje, že: 1. Člověk existuje na zemi nejméně 10 milionů let. 2. Atlantida byla jedním z míst, kde se člověk vyvinul. 3. Člověk vznikl jako duch, nejako fyzické tělo. Duše se samy změnily na hmotu, pravděpodobně pro vlastní různorodost přerušily tak vývojový model probíhající na zemi. Využitím tvořivých sil k sobeckým cílům, se člověk do hmoty a materiálna tak zamotal, že téměř zapomněl na svůj božský původ a vznik. 4. Už v dávných dobách člověk dosáhl vysoké technické úrovně, která se vyrovná dnešní — možná že ji dokonce převyšoval. 5. Tak, jako zneužití duchovních sil způsobilo zmatek, námahu a sebezpytování, zneužití vědeckých a materiálních výdobytků lidstva způsobilo zničení země. Mýty o stvoření spojují člověka s jeho stvořitelem sérií psychofyzických center v těle. Připomínají mysticizmus hindů a Tibeťanů, který také určuje podobná centra, „čakry”. Mnohé výklady naznačují, že tělesněduchovní spojení pomocí tělesných kanálů — těmi j sou: šišinka, slinivka břišní, nadledvinky, tymus, štítná žláza a příštítná tělíska, pohlavní žlázy — je ucpáno.

První svět a první lidé se značně podobají popisům vstupu člověka do materiálního světa. Myšlenka o medicifimanovi, který je schopen určit diagnózu díváním se na člověka prostřednictvím malého krystalu připomíná medicinmana vidícího „auru” nebo barevné světelné záření lidského těla.. Její barvy závisí na tělesné kondici.

Legendy popisují zánik prvního světa, protože lidé „použili vibrační centra svého těla jen k pozemským účelům, zapomněli na stvořitele.” Legenda pokračuje popisem rozdělení lidí a zvířat a zničením prvního světa sopečnou činností a ohněm. Někteří lidé se zachránili v jeskyních a postupně vytvořili druhý svět. Tento druhý svět tvoří vysokou civilizaci, kde „byly postaveny vesnice a obchodovalo se se zbožím”. Ale čím více lidé obchodovali, tím více chtěli mít a „brzy zapomněli zpívat modlitby ke svému stvořiteli a začali se modlit ke zboží, které si vyměňovali a prodávali”. Hádali se a začali mezi sebou bojovat. Zánik druhého světa je zajímavý:

Zem se přestala pravidelně točit, zcela ztratila rovnováhu, vrtěla se kolem a dvakrát se převalila. Hory se ponořily do moře a moře se rozlilo po souši. Svět se změnil na studený prostor bez života a zmrzl na led. To připomíná posun zemských pólů a dobu ledovou spojenou s celosvětovými klimatickými změnami, o nichž máme historické údaje. Existuje také třetí a čtvrtý svět……

Druhé období Atlantidy

Mnoho životních výkladů se týká druhého období zániku, kdy byly zničeny další části Atlantidy. Během té doby — tj. o několik desítek tisíc let později (od 50 000 př. n. 1. do 10 000 n. 1.) —se uskutečnily velké vědecké objevy. Ale mezi lidem pokračovaly názorové neshody. Citujme z životních výkladů:

V Atlantidě během ohromného rozvoje způsobů, prostředků a použití velkých výdobytků lidstva na zemi — věci na dopravu, dnes je známe jako letadla, tehdy to byly vzdušné lodě, protože byly provozovány ve vzduchu i v jiných prostředích.” (1941)

Komunikace a doprava byly tehdy zřejmě více vyvinuty než dnes. „V Atlantidě, když se vyvíjely prostředky, které umožnily přepravu lidí do různých oblastí země a do jiných zemí. Tehdy byla entita navigátorem” ( 1931) „V Atlantidě, když lidé porozuměli zákonu všeobecných sil. Entita přenášela zprávy prostorem do jiných zemí, obchodovala.,, (1930)

Následující tři výklady používají termín “temná stránka života,,. Zmiňují i “všeobecné síly,, a “ne ze současnosti,,. Protože byly poskytnuty v r. 1928, 1929 a 1930, dávno před objevením atomových ponorek a jaderných reaktorů, domnívají se někteří autoři, že tím byla myšlena jaderná energie, která je “všeobecnou silou,, a je možné ji použít pro lidské dobro stejně jako k ničení. “V Altě, v Atlantidě, mezi těmi, kteří patřili k nejvyvinutějším v materiálním využití těchto sil patřících k temné stránce života nebo k schopnosti využít síly dnes neznámé mnoha způsoby pro lidské potřeby.„ ( 1928) Atomová energie byla objevena po r. 1928. „V Atlantidě nebo v Poseidii — entita vládla pompézně, mocně, v souladu s tajemstvím použití toho, co známe jako temnou stránku života nebo využívání všeobecných sil známých v té době.” (1930)
Následující výklady se týkají rádiového a televizního spojení:

V zemi známé jako Poseidie, muzikant v chrámu, všemožné zvuky na hudebních nástrojích. Civilizace materiálně na vyšší úrovni než dnes. Zbožňovaný obyvateli země.” (1928) „V Atlantidě během vyššího stavu civilizace, učitel psychologického myšlení a studia, hlavně přenosu myšlenek éterem.” (1925) „Ve městě Peos, v Atlantidě — mezi lidmi, kteří rozuměli využití temných stránek života nebo negativních vlivů na zemskou sféru. Z těch, kteří mnoho vědomostí předávali zvukem, hlasem a obrazem apod., lidé té doby.” (2856-1, 7. 6. 1930. Tento výklad z r. 1930 byl poskytnut dávno před používáním televize.) „VPoseidii, kde entita žila mezi těmi, kdož měli na starosti uschovávání hybných sil získaných z velikých krystalů. Soustřeďovali tak světlo, tvary činnosti, řídili lodě na moři i ve vzduchu, stejně tak vymoženosti těla, jako je televize a záznam hlasu.” (1935)

Jiné výklady zdůrazňují technický vývoj srovnatelný — nebo na vyšší úrovni — s naší civilizací. Popsány jsou vymoženosti technologicky vysoce vyvinuté civilizace. „Přicházel do styku s mechanickými strojními zařízeními, s využíváním elektrické energie, s radiací a s teplem zaměřeným na obchod — tak bychom mluvili dnes.” (1937) „Jmenoval se Lus-lu. Vládl městu Sus — zájem o mechanické a chemické síly.” (1931) „Vynikal v používání strojních zařízení té doby.„VPoseidii, když byla Alta na vrcholu civilizace — entita ve službách země ve vztahu k jiných zemím” (To znamená: diplomat nebo velvyslanec. 1924) „V Poseidii, v malířství nebo v umělecké práci.” „V Atlantidě, v době vývoje elektrických sil k přepravě plavidel z místa na místo, fotografování na dálku, čtení nápisů skrz zeď i na dálku, překonávání přitažlivosti, přípravy krystalu, hodně mocného krystalu. Mnoho z toho přineslo zkázu.” (1934) „V Atlantidě, před druhou zkázou, když se rozpadávala na ostrovy. Tehdy začala pokušení v činnosti mezi Syny Belialu a dětmi Zákona Jediného. Entita mezi těmi, kteří vysvětlovali zprávy získané krystaly a ohněm, které měly být věčnými ohni přírody. Nové výsledky v cestování vzduchem a vodou nejsou pro něj překvapením, tyto výsledky znamenaly počátek vývoje a sloužily k útěku v té době.” (1943) Datum tohoto tvrzení je příznačné — do 2. světové války se letadla nepoužívala jako prostředek k přepravě těžkých nákladů. V r. 1944 uveřejnil úřad pro zemědělskou techniku USA výsledky vlastního pokusu s leteckou přepravou hlávkového salátu ze Salinas Valley v Kalifornii do Detroitu, stejně jako čerstvých jahod a rajčat z různých částí jihu do míst na severu. Od té doby se převáží letadly hodně čerstvých potravin z polí do New Yorku, Bostonu a na další východní trhy. Podle údajů amerických leteckých dovozců jejich stroje v r. 1950 převezly 100 milionů tun nákladu a 80 milionů tun bylo převezeno expresně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..