Publikováno Napsat komentář

Fascinující pouť proti proudu času. Proměny Staroměstské radnice

Poznámka Sysla:……..Psal se rok L. P. 1620 a Česká kotlina prožívá zřejmě nejvýraznější potemnění na dlouhé věky. Důvodem byla porážka  stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy. Takto se trestá neuposlechnutí rady  velkomoravského knížete Svatopluka I, který proslul jako nejvýznamnější panovník velkomoravské říše. V pověstech se nám dochovala historka o třech prutech, na nichž hodlal demonstrovat sílu svornosti. Vzal tři pruhy a ohnul je: dohromady nešly zlomit, zato po jednom se lámaly jak třísky. Mělo to mít samozřejmě symbolický charakter: nesvorné a rozhádané dědice říše smetou okolní království…

Tak začalo krvavé německé běsnění , kdy bylo popraveno na Staroměstském náměstí , 27 českých „pánů“, roku poté, 21.června. Jak je známo, Němec je precizní v každé chvíli, tak pro jistotu popravoval i mrtvá těla.

Od této katastrofy se přeneseme časem přesně 324 let a dostáváme se zase na místo, které je až neuvěřitelně „stejné“ místem nebo rozmístěním. Jenom místo pódia zde stály nyní tanky, které se zase snažily ochromit toto mystické místo, kde nadčasový mechanický stroj, jako jediný svého druhu na světě, neskutečných cca 600let stále pracuje, díky jeho hlavnímu motoru, který má automatický nátah a odchylku max 0,5 sec. týdně.

Spřátelený facebookový profil Staroměstská radnice v Praze dal dohromady pozoruhodný soubor fotografií a kreseb mapující místo v samém centru Prahy, na kterém stálo severovýchodní křídlo radnice a kde je dnes provizorní parčík. Jedná se o unikátní fotografie a maleb dnes již neexistujícího severovýchodního křídla radnice. Na stránkách Miluju Prahu je jen výběr z fotek a maleb – všechny najdete tady.

PRAŽSKÉ MYSTÉRIUM JE TU! Slunce zapadá do katedrály

Staroměstská radnice byla založena jako první v Čechách už v roce 1338. Už od začátku sídlí v několika domech na Staroměstském náměstí, které byly postupně propojovány do jednoho celku pro potřeby městských úřadů.

1740 - Pohled na Staroměstskou radnici od východu roku 1740. Okna východního křídla mají ještě zašpičatělý tvar. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1740 – Pohled na Staroměstskou radnici od východu roku 1740. Okna východního křídla mají ještě zašpičatělý tvar. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze

Nejstarším radničním domem je nárožní raně gotický dům, který Praha získala z majetku bohatého kupce Wolflna z Kamene. Dominantou domu, radnice, náměstí i celého Starého Města je jeho kamenná hranolovitá věž, která byla v roce 1364 ještě zvýšena.

Pražské siluety. Pohled pro bohy

Další dům na jižní straně, U Kohouta se stal součástí radnice v roce 1835. V tomto období bylo k radnici připojeno i východní křídlo sloužící radnici postupně již od 14 století. Domy východního křídla byly velmi brzy nahrazeny v letech 1838 – 1848 novým novogotickým křídlem stavitelů Petra Nobileho a Pavla Sprengera. Při bojích během pražského povstání v květnu 1945 byla tato stavba vypálena a později stržena. Na jejím místě přes mnohé pokusy o dostavbu je už skoro 70 let provizorní park.

1743 - Slavnostní průvod při příležitosti korunovace Marie Terezie na českou královnu v roce 1743. - - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1743 – Slavnostní průvod při příležitosti korunovace Marie Terezie na českou královnu v roce 1743. – – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1780 - Pohled na Staroměstskou radnici kolem roku 1780. Původní zašpičatělá okna východního gotického křídla dostala pravoúhlý tvar. -  Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1780 – Pohled na Staroměstskou radnici kolem roku 1780. Původní zašpičatělá okna východního gotického křídla dostala pravoúhlý tvar. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1820 - Staroměstská radnice kolem roku 1820. Východní křídlo bylo během josefínských přestaveb necitlivě přepatrováno. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1820 – Staroměstská radnice kolem roku 1820. Východní křídlo bylo během josefínských přestaveb necitlivě přepatrováno. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Rok 1830 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Rok 1830 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1835 - Staroměstská radnice a její východní gotické křídlo v roce 1835 nedlouho před zbořením - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1835 – Staroměstská radnice a její východní gotické křídlo v roce 1835 nedlouho před zbořením – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Rok 1835 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Rok 1835 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1839 - Staroměstská radnice po zbourání východního traktu v roce 1839 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1839 – Staroměstská radnice po zbourání východního traktu v roce 1839 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
 1852 . Staroměstská radnice v roce 1852 při pohledu z Celetné ulice. Východní gotické křídlo bylo zbořeno a nahrazeno honosnou stavbou ve slohu novogotickém. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1852 . Staroměstská radnice v roce 1852 při pohledu z Celetné ulice. Východní gotické křídlo bylo zbořeno a nahrazeno honosnou stavbou ve slohu novogotickém. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1862 - Historicky jedna z vůbec prvních fotografií Staroměstské radnice (1856). Kaple i jižní křídlo ještě před romantickými úpravami.  - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1862 – Historicky jedna z vůbec prvních fotografií Staroměstské radnice (1856). Kaple i jižní křídlo ještě před romantickými úpravami. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1866 . Celkový pohled na východní průčelí Staroměstské radnice s věží a arkýřem roku 1866. V popředí pod balkónem vojenská strážnice, vlevo jižní průčelí radnice, jehož domy již dostaly novogotické štíty a vikýře. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1866 . Celkový pohled na východní průčelí Staroměstské radnice s věží a arkýřem roku 1866. V popředí pod balkónem vojenská strážnice, vlevo jižní průčelí radnice, jehož domy již dostaly novogotické štíty a vikýře. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1870 - Celkový pohled na západní stranu Staroměstského náměstí kolem roku 1870 – vlevo mariánský sloup, uprostřed Staroměstská radnice, vpravo Krennův dům a nad ním věže kostela sv. Mikuláše - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1870 – Celkový pohled na západní stranu Staroměstského náměstí kolem roku 1870 – vlevo mariánský sloup, uprostřed Staroměstská radnice, vpravo Krennův dům a nad ním věže kostela sv. Mikuláše – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Rok 1870 - Kostel svatého Mikuláše zakrývá Krennův dům - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Rok 1870 – Kostel svatého Mikuláše zakrývá Krennův dům – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1898 - Staroměstské náměstí na fotografii z roku 1898 – uprostřed mariánský sloup, za ním ještě stojící Krennův dům (zbořen roku 1901) a vlevo jihovýchodní křídlo Staroměstské radnice - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1898 – Staroměstské náměstí na fotografii z roku 1898 – uprostřed mariánský sloup, za ním ještě stojící Krennův dům (zbořen roku 1901) a vlevo jihovýchodní křídlo Staroměstské radnice – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1900 Pohled na hlavní průčelí Krennova domu těsně před jeho zbořením. Vlevo nároží severovýchodního křídla Staroměstské radnice. Fotografie z doby kolem roku 1900. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1900 Pohled na hlavní průčelí Krennova domu těsně před jeho zbořením. Vlevo nároží severovýchodního křídla Staroměstské radnice. Fotografie z doby kolem roku 1900. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1904 - Pohled na Staroměstské náměstí od Dlouhé ulice v roce 1904. Uprostřed severovýchodní křídlo Staroměstské radnice, Krennův dům již zbořen. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1904 – Pohled na Staroměstské náměstí od Dlouhé ulice v roce 1904. Uprostřed severovýchodní křídlo Staroměstské radnice, Krennův dům již zbořen. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1904 - Průhled Pařížskou ulicí v roce 1904. V pozadí Staroměstská radnice s balkónem, Krennův dům již zbořen. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1904 – Průhled Pařížskou ulicí v roce 1904. V pozadí Staroměstská radnice s balkónem, Krennův dům již zbořen. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1905 - Průhled Dlouhou ulicí směrem ke Staroměstskému náměstí v květnu roku 1905. Dům vlevo krátce před zbořením, v pozadí severovýchodní nároží Staroměstské radnice. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1905 – Průhled Dlouhou ulicí směrem ke Staroměstskému náměstí v květnu roku 1905. Dům vlevo krátce před zbořením, v pozadí severovýchodní nároží Staroměstské radnice. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
 1910 - Pohled na Sprengerovo křídlo kolem roku 1910- Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1910 – Pohled na Sprengerovo křídlo kolem roku 1910- Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1910 - Fotografie z období kolem roku 1910. Na náměstí stále ještě mariánský sloup, Krennův dům již téměř deset let zbořen. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1910 – Fotografie z období kolem roku 1910. Na náměstí stále ještě mariánský sloup, Krennův dům již téměř deset let zbořen. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1914 - Pohled na právě dokončený podstavec pomníku Jana Husa v březnu 1914. V pozadí severovýchodní křídlo Staroměstské radnice. - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1914 – Pohled na právě dokončený podstavec pomníku Jana Husa v březnu 1914. V pozadí severovýchodní křídlo Staroměstské radnice. – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
 1918 Likvidace mariánského sloupu rozvášněným davem v roce 1918 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1918 Likvidace mariánského sloupu rozvášněným davem v roce 1918 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1920 - Letecký pohled na Staroměstské náměstí kolem roku 1920 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1920 – Letecký pohled na Staroměstské náměstí kolem roku 1920 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1923 - Letecký pohled z roku 1923 se zaměřením na východní, severní a střední trakt novogotického křídla - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1923 – Letecký pohled z roku 1923 se zaměřením na východní, severní a střední trakt novogotického křídla – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1935 - Noční pohled na radnici roku 1935. Východní fasáda do náměstí od Pavla Sprengera, severní strana s velkými lomenými okny od Petra Nobileho.- Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1935 – Noční pohled na radnici roku 1935. Východní fasáda do náměstí od Pavla Sprengera, severní strana s velkými lomenými okny od Petra Nobileho.- Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1940 - Staroměstské náměstí kolem roku 1940 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1940 – Staroměstské náměstí kolem roku 1940 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1942 - Oprava fasády v roce 1942 - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1942 – Oprava fasády v roce 1942 – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1945 Poničená Staroměstká radnice byla později stržena - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
1945 Poničená Staroměstká radnice byla později stržena – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
 Provizorní parčík. Dočasně už skoro 70 let - Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Provizorní parčík. Dočasně už skoro 70 let – Foto vybral a popisky pořídil facebookový profil Staroměstská radnice v Praze
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..