Posted on Napsat komentář

Americký voják tvrdí, že v Afghánistánu střelili a zabili obra, který měřil více jak 3 a půl metru

• V roce 2002 v zapadlé oblasti Afghánistánu vojenská hlídka USA pátrala po jedné jiné pohřešované hlídce, a narazila na nějakou jeskyni z boku jisté hory, s roztroušenými kostmi kolem vchodu, spolu s kusy našeho (USA) komunikačního vybavení. Náhle se z této jeskyně vynořil nějaký muž, který měřil kolem 3,65 – 4,50 m. Měl rudé vousy, dlouhé rezaté vlasy, světlou pleť, na rukou měl šest prstů, na nohou také šest prstů, a dvě řady zubů. Jeden člen hlídky přiběhl k němu a začal střílet. Obr nabodl vojáka nějakým oštěpem, zatímco ostatní pokračovali ve střelbě a obra zabili.

• Byla vyslána helikoptéra a vojákům bylo řečeno, aby obra sbalili do nákladní sítě – a helikoptéra odvezla tohoto giganta pryč. Když hlídka předložila svou následnou zprávu, bylo jim řečeno, aby ji přepsali a odstranili jakoukoli zmínku o obrovi.

• Další vojáci na základně začali slýchat zvěsti o nějakém zabitém muži, který byl třikrát vyšší než běžný člověk. Badatel paranormálních jevů L. A. Marzulli potvrdil tuto zprávu za pomoci dvou vojáků, a místní Afghánci vyprávěli příběhy o lidožravých obrech žijících v nedalekých jeskyních.Ministerstvo obrany USA samozřejmě popřelo jakýkoli incident týkající se nějakého obra v Afghánistánu.

• George Noory vedl na rádiu Coast to Coast rozhovor s pilotem helikoptéry, který převážel tohoto „Kandahárského obra“. Pilot řekl, že to byl mrtvý chlap „asi 2,70 až 3,65 m vysoký… ležící v embryonální poloze na paletě. Ten chlap vážil asi 500 kg.“ Pilot pokračoval v potvrzení toho, že obr měl světlou pleť, zrzavé vlasy, a že měl jeden prst navíc jak na rukou, tak na nohou.

• Domorodí Američané vyprávějí starobylé příběhy o kanibalistické rudovlasé rase obrů, jaká kdysi obývala Severní Ameriku. Podle legendy se domorodé kmeny Američanů spojily, pronásledovaly obry do jejich jeskynních obydlí a u vchodu zapálily oheň, upálily nebo udusily všechny tyto obry.

• David Wilcock a Corey Goode tvrdí, že nyní už byli objeveni rudovlasí obři ve stavu stagnace či se zpomalenými životními funkcemi, s kompletními bitevními/korunovačními  znaky hodnosti, připraveni ve stanovenou dobu znovu zaujmout svou roli na Zemi.

• Zdá se, že ti, kdož se nacházejí ve společnosti u moci, se maximálně snaží, aby lidé nedokázali zjistit, želidská historie je zcela odlišná od onoho dlouhého a pomalého modelu evoluce člověka bez jakéhokoli zásahu jiného druhu, jak to obhajovala Darwinova teorie. Potvrzení existence ne-lidských druhů zde na Zemi, by zapříčinilo, že by lidé vyžadovali pravdu o naší historii a našem místě v tomto vesmíru vedle jiných inteligentních druhů.

V roce 2002 zmizela hlídka USA ve velice odlehlé oblasti Afghánistánu. Na pátrací a záchrannou misi byla vyslána další hlídka, a jeden voják z této hlídky popsal, co viděl poté, když obešel jednu horu:

Když jsme zabočili kolem toho rohu, viděli jsme otvor do jeskyně. A pak vidím spoustu balvanů, které byly dost podivné. A pak kosti. Nejsem dost blízko, abych zjistil, jaké druhy kostí to jsou, ale viděl jsem to, co jsem poznal jako část našeho komunikačního zařízení. Takže okamžitě myslíme na to, že někdo „číhá ze zálohy“, možná zvíře, víte, mohlo to být cokoli. V přední části jeskyně bylo dost místa, ovšem mělo to naprosto prudký pokles; ale bylo tam dost prostoru, takže jsme se mohli v případě útoku ze zálohy dostatatečně rozptýlit.

Nedlouho poté, kdy se dostali do této rozptýlené formace, uviděli něco vynořit se z jeskyně, co – nehledě na jejich připravenost – je zastihlo zcela nepřipravené.

obr_lezici

Kresba Kandahárského obra

«

Byl to nějaký muž přinejmenším 3,65 – 4,50 m na výšku. Je to MONSTRUM. Rudé vousy, s vlasy – byly delší, po ramena, jasně červené. A Dan k němu přiběhl a začal pálit, což nás všechny vrátilo do reality – protože to bylo nadskutečné, surreální.

Zatímco se Dan pohnul k němu, další můj „bratr“ (tj. spoluvoják) střílel vleže a já střílet začal. Gigant propíchl Dana – teď ho napíchl na „kopí“. Prošlo skrze něj. Dostal ho a bude honit další. Všem nám prostě „cvaklo“. Nevím, co to bylo, ale vzpomínám si, že jsme všichni jednali jako: „Střel ho do obličeje, střel ho do tváře!“ Dostal mnoho zásahů, a stále se pohyboval.

Nakonec byl obr zabit. Byl zabit i Dan. A brzy nato navštívila hlídku helikoptéra, která shodila jakousi nákladní síť. Bylo jim řečeno, že musejí obra sbalit do sítě, a brzy poté, co tak učinili, přistála velká helikoptéra, shodila hák – a obr byl odnesen.

Tento voják potvrdil, že onen rudovlasý obr se světlou pletí měl šest prstů na dolních i horních končetinách. Voják líčil, že když zaslali své hlášení, bylo jim řečeno jejich nejvyššími, aby je přepsali konkrétním způsobem, pravděpodobně, aby odstranili jakoukoli zmínku o bytosti typu obra.

Potvrzující svědectví

Ačkoli není očitým svědkem, další voják zvláštních operací v Afghánistánu poskytuje následující potvrzující svědectví:

Vrátili jsme se na základnu, tam jsme uslyšeli zvěsti o jednotce, která to zabila – jak říkali, že to byla opravdu vysoká osoba. Nejdřív jsem si o tom nic nepomyslel, pak ale vyšlo najevo, že osoba, kterou zabili, byla ve skutečnosti trojnásobné velikosti člověka, měla na rukou o prst navíc, a na nohou rovněž o prst navíc – a měla červené vlasy, a přišla tam nějaká zvláštní jednotka a chtěla tento cíl.

Slyšeli jsme, že tu věc zabili uvnitř nějaké jeskyně nebo ústí jeskyně, a v armádě se o tom běžně vědělo. Když to slyšíte poprvé, myslíte si, že se jedná určitě o nějaký vtip. To musí být podvod. Potom, když se věci ubírají dál jistým způsobem, a vy to stále slýcháte, začnete si uvědomovat, že to vtip není.

Richard Enos – 22. června 2018  (collective-evolution.com)

Zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.