Posted on Napsat komentář

Oddělování Světla od Temnoty konečně začalo…

Realita toho, co na svět čeká, není přijatelná pro mnoho lidí. Ti, kteří situaci nerozumějí, budou vážně znevýhodněni.

Znevýhodněni budou také ti, kteří mají jen určitou míru pochopení a ještě i ti, kteří byli naočkováni, aby věřili, že je všechno krásné, když není. To jsou ti, kteří popírají pravdu, když je pravda v rozporu s jejich vlastní zónou pohodlí. 

Pravda může být bolestivá a skličující. Nicméně pravda je pozitivní – bez ohledu na to, jak se ji ostatní snaží překrucovat. Někteří lidé uvádějí jiné do omylu hloupými doktrínami, že je všechno jen láska, že jsme všichni „jedno“, že je všechno krásné, že zlo neexistuje, a že si lidé mohou vytvářet svoji vlastní realitu. Často také trvají na tom, že by se mělo diskutovat jenom o pozitivních věcech. Toto je jen malou částí moderní doktríny či moderního náboženství, které se jmenuje Nový věk a které přišlo od Reptiliánů.

Tito lidé vážně popírají, co se ve světě ve skutečnosti děje. Někteří lidé nechtějí diskutovat o válkach, nemocech, zločinech, atd., a tvrdí, že to jsou negativní věci, o nichž by se nemělo mluvit. To je ignorantně absurdní. Tento svět je hnusné místo, kde se odehravají hanebné a ohavné věci. I když jsou tato témata velmi znepokojivá, tak by se o nich mělo přece mluvit. Například děti a mladí lidé by měli být informováni o nebezpečí užívání drog. Je to jedním z pozitivních kroků, jak děti připravit na svět, ve kterém nyní žijí. 

My žijeme ve Virtuální realitě, která zkorumpuje veškerou pravdu, která se do ní přinese. A to je jedním z důvodů, proč je zde pravda tak snadno a rychle zkreslena v tu chvíli, kdy se začne ve Virtuální realitě rozšiřovat – a to z fyzické úrovně do astrální a pak do všech ostatních úrovní v kosmických sférách. A je pravdou, že se z pravdy postupně stane bajka, pak mýtus, a nakonec úplná absurdita, protože je opakována lidmi, kteří jí vůbec nerozumějí.

A tento poznatek je velmi dobře vyšlapanou cestičkou, po které musí jít mnoho výzkumníků, kteří se snaží o tomto místě pravdu odhalit. Korupce pravdy je jedním z podvodů ze strany Temnoty ve Virtuální realitě, který je úmyslně navržen tak, aby udržoval její obyvatele v úplné nevědomosti. To je tím hlavním důvodem, proč uvnitř Virtuální reality neexistuje skoro žádný způsob, kterým by se zde dala pravda o všech věcech pochopit anebo odhalit. Lze jen doufat, že lidé dostanou o tomto místě tolik dostačující pravdy, aby je zatím udržovala a podporovala do té doby, dokud nebude dokončena Záchranná mise ze strany Pravého světla. 

Hnutí Nového věku má ve vedení mnoho samozvaných „guruů“, kteří bezohledně rozšiřují každou „novou“ věc, kterou znovu-objeví a pak ji upraví. I když mezi nimi existují výjimky, tito „guruové“ mají obvykle jen velmi málo nebo vůbec žádné akademické vzdělání v teologii, filosofii, vědě a v dalších relevantních disciplínách. V tomto hnutí mnoho lidí obecně věří, že ti, kteří mají akademické nebo vědecké zázemí, nemohou hlubší aspekty duchovních záležitostí pochopit. A to se stalo zaměřením ze strany „guruů“. To znamená, že své následovníky naočkují pouze tím, co si sami vyberou. Když si „guruové“ vyberou a pak lidem představí nějakou starobylou myšlenku, tak ji často dají úplně nový význam. Vzhledem k tomu, že „guruové“ mají jen omezené akademické nebo výzkumné zázemí, tak často prezentují jen pozlátko celého konceptu, ať už se jedná o reinkarnaci (znovuzrození), astrální cestování (cestování mimo fyzické tělo), osvícení, zkušenosti z minulého života atd.

Členové Nového věku mají ve zvyku nepřijímat informace od lidí, kteří tyto relevantní záležitosti hluboce studovali, protože si myslí, že tito lidé duchovním věcem nemohou rozumět. A ti, kteří jsou akademicky vyškoleni, jsou omezeni svými vlastními akademickými poučkami, že metafyzické záležitosti jsou založeny především na pověrách a nevědomosti. 

V kruzích Nového věku koluje obrovské množství údajně „psychicky“ přijímaného materiálu (channeling). Ale velká část tohoto materiálu nebyla nikdy získaná „psychicky“, ale byla sepsána šarlatány. Ostatní materiál byl sice získán ,,psychickým způsobem“, ale zdroje takového materiálu jsou většinou diskutabilní, i když hodně z tohoto materialu je obaleno medem se vzkazy o lásce, altruismu, sebedarování, bojování za Světlo a podobně. 

Některá psychická média (channeleři) jsou obecně přijímána jako „čisté kanály“, které k nám „dolů” přinášejí jen pravdu. Toto pojetí, že by takové „čisté kanály“ mohly vůbec existovat, je založeno na stejném podvodu, který stojí za katolickým učením o neomylnosti papeže. Takový materiál je totiž velmi nebezpečný na to, aby byl ihned ochotně přijímán jako absolutní pravda. I když na Zemi nějaký autentický materiál ze spolehlivých zdrojů existuje, tak je tento druh materiálu velmi vzácný. Jakmile se totiž takový originální materiál do tohoto zlého systému dostane, tak se ho okamžitě někdo zmocní, aby ho ihned upravil, což je částí „přírodních zákonů“ této reality. To znamená, že agenti Temnoty ve všech formách začnou takovou pravdu ihned přepracovávat. Tento korumpující proces je někdy tak úžasně jemný a nenápadný, tak postupný a klamný, že se zdá být přirozeným. A takto se lidé ohledně tohoto procesu a jeho neviditelném záměru udržují v naprosté nevědomosti. 

Mnoho „psychických“ médií (channelerů) má jen velmi omezené znalosti a zázemí, co se týče materiálu, jaký dostávají. Oni ani nemají dostatek znalostí k tomu, aby mohli kriticky cenzurovat nebo posoudit materiál, jenž lidem předávají. Také se někdy chovají skoro jako roboti, kteří lidem prezentují naprogramovaný materiál. Bytosti, které jsou schopny takové materiály psychickým médiím odesílat, jsou buď bytosti bez fyzického těla, astrální bytosti, mimozemské bytosti anebo dokonce i fyzické, živé bytosti. A všichni z nich mají své vlastní agendy. Většina lidí, kteří fušují do přijímání psychických vzkazů, není ani schopna rozeznat různé druhy energie, i když si myslí, že toho schopni jsou. 

Materiály, které jsou tímto způsobem získany od zlomyslných mimozemšťanů, jsou těmi nejnebezpečnějšími ze všech ostatních materiálů a to z mnoha důvodů. Zaprvé, zlomyslní mimozemšťané jsou ve válce s lidmi – bez ohledu na ony nesmysly, které byly lidstvu doposud předloženy, ve smyslu jejich soucitu a lásce k lidstvu. Dále zlomyslní mimozemšťané mají úžasně vyspělou holografickou technologii, s níž se nám mohou představit jako andělé, „nanebevzetí” mistři anebo dokonce jako bozi. To se hlavně dělo v minulosti, ale děje se to i dnes. Oni nebo jejich vzkazy se mohou jevit jako neškodné nebo dokonce jako užitečné a duchovní, ale to není pravda. Své následovníky jsou schopni přimět k pocitu, že jsou na správné duchovní cestě. A kolem svých následovníků jsou také schopni vytvářet okolnosti tak, aby se všechno zdálo být dobré, duchovní a povznášející. Nicméně, tito následovníci si vůbec neuvědomují, že sami sebe oslabují, když se na určitý, psychicky přijatý materiál, napojí. 

Dlouhodobé vystavení a zapojení se do neškodně vypadajícího materiálu může silně oslabit vůli, čehož si oběti na fyzické úrovni nejsou vědomy. Naopak, mohou se dokonce cítit duchovně povzneseny, spojeny a klamat samy sebe, aby si myslely, že se duchovně vyvíjejí. Vzhledem k tomu, že se mnoho z nich učí o tzv. duchovním pokroku a povýšení, tak otevřeně přijímají doktrínu o evoluci duše. A také velmi rychle zaútočí na každého, kdo o této duchovní evoluční teorii pochybuje. 

Ve skutečnosti evoluční teorie všech možných typů jsou obecně vytvářeny a chráněny Temnotou a lidé jsou naprogramováni tak, aby je obecně přijímali. Jednou z nejznámějších teorií je, že člověk musí trpět před tím, než jeho duši lze povýšit. To je naprostý nesmysl a takové teorie slouží jenom Temnotě. Tato teorie také navíc ideálně omlouvá a ospravedlňuje lidské utrpení ve Virtuální realitě. 

Lidé spojují psychické činnosti s hnutím Nového věku, ale mnoho skutečných léčitelů, jasnovidců, věštců a proroků existovalo již ve starověku. Hnutí Nového věku záměrně či nevědomě přitahuje nestoudné lumpy, kteří fušují do duševního čtení, léčení, zaříkávání a jiných věcí, aby podvedli nic netušící veřejnost, která u nich hledá pomoc. Televizní a další mediální koncerny se v posledních letech snaží tyto šarlatány odhalovat. Ale toto odhalování neslouží ve skutečnosti až tak k tomu, aby byla chráněna veřejnost, nýbrž jeho hlavním úmyslem je zesměšňování a pronásledování právě těch skutečných senzibilů, kteří by nám mohli předat důležité informace a vzkazy. Mnoho z těchto šarlatánů, kteří jsou mediálními korporacemi vládnoucí elity odhalováni, s vládnoucí elitou totiž sami spolupracují. To je jenom jedním z dalších příkladů, jak jedna vladnoucí síla manipuluje s oběma stranami jedné situace a dělá z toho něco, co vypadá jako konflikt. A to je jen další variací scénáře „hodného a zlého policajta“. Jedná se zde totiž jenom o nastavení (situace) tak, aby byli autentičtí senzibilové znevýhodněni.

Mnoho z těchto „guruů“ sem a tam trousí špetky pravdy a předstírá, že je to jejich vlastní materiál, který pak překroutí tak, aby úplně změnili ten malý zbytek pravdy, která tam původně byla. Někteří z nich zveřejňují práce od jiných lidí na svých webových stránkách a pak jejich materiál kritizují. Tímto se snaží sami sebe povyšovat a předstírají, že mají hluboké duchovní znalosti, aby své čtenáře mohli podvést. Takové kritizování jenom ukazuje, že tito spisovatelé mají velmi omezené nebo vůbec žádné vnitřní zkušenosti nebo porozumění tomu, o čem píší. To je skutečně nezodpovědné. Horší, než jejich sobecké a egotistické nafukovaní, je to, že zavádí lidi na špatnou cestu – osoby, které upřímně hledají pravdu.

Mnohé z těchto stránek jsou provozovány lidmi, kteří slouží vládnoucí elitě. A mnoho z nich je finančně podporováno vládnoucí elitou, která má veškerou kontrolu nad internetem. Agenti vládnoucí elity rozhodují o tom, které webové stránky budou blokovat a které podporovat. Dostupnost, rychlost, pohodlí a přístup ke všem webovým stránkám jsou kontrolovány a manipulovány vládnoucí elitou. Vyhledávače na internetu velmi často umístí „oblíbená místa“ vládnoucí elity přímo na vrcholu (vyhledávání) nebo v blízkosti horní části, protože to uspokojuje jejich vlastní postranní úmysly.

Kromě rozšířeného sledování každého jedince na internetu, vládnoucí elita neustále kompromituje další svobody lidí. Vládnoucí elita má vyspělá sledovací zařízení, která mohou sledovat pohyb téměř každého, kdo vlastní mobilní telefon, pas, řidičský průkaz a určité druhy přenosných počítačů nebo satelitní mapy. Tyto bezdrátové sítě umožňují snadné sledování, i když lidé nejsou k internetu nebo k jiné příslušné síti připojeni. V atmosféře je nyní takové husté bombardování šumem z rozhlasového vysílání, že mnoho lidí může ve svých vlastních domovech dokonce slyšet kousky fyzických vysílání nebo konverzací. To nejsou aktivity duchů, ale fyzická vysílání, která se občas dají zaslechnout lidskýma ušima. Můžete si jenom představit, jaký to má asi hrozný dopad na zvířata s velice citlivým sluchem.

Sledování stránek, které lidé na internetu navštěvují, se dělá a shromažďuje pro vládnoucí elitu. BBS systémy, diskusní a kritizující fóra jsou ve většině případů – a bez obeznámení veřejnosti – provozovány vladní elitou a jsou specificky používány za účelem sledování lidí.

„Guruové“, kteří slouží vládnoucí elitě, mají často jen velmi malé duchovní pochopení, ale předstírají, že vzdělávají ostatní a nosí fasádu altruismu. Někteří z nich to dělají otevřeně a neustále, zatímco jiní se snaží udržovat anonymitu.

Vládnoucí elita má mnoho způsobů, jak získat rekruty, aby působili jako jejich zástupci. Vedle těch hlavních skupin, které otevřeně slouží vládnoucí elitě, ostatní lidé a skupiny jsou do takové služby donuceni vydíráním. Někteří jsou podplaceni a ostatní jsou donuceni nějakým jiným způsobem. Hnutí Nového věku, obchod, bankovnictví, politika, věda, vzdělávací systémy, zabávní průmysl, armáda, školství, konvenční náboženství, vysílací systémy, všechny vlády na světě a tak dále jsou zamořeny agenty vládnoucí elity.

Co si lidé vůbec neuvědomují je, že jediným smyslem existence ve Virtuální realitě je otročina a služba Temnotě. Temnota ve Virtuální realitě všechny lidi zotročila a nutí je, aby jí sloužili. Pravé světlo nyní všem uvězněným bytostem ve Virtuální realitě pomáhá rozšířením pravdy, aby se do té míry probudily, aby je pravda podporovala a udržovala, dokud nebudou všechny zachráněny. Temnota na Zemi provozuje vrcholné peklo, což je realitou v rámci celé Virtuální reality.

Příslib duchovního dosažení je ve Virtuální realitě prázdným slibem a nehoráznou lží. Ti upřímní lidé, kteří tento nesmysl propagují, jsou zcela obalamuceni a zneužíváni Temnotou, aby stáhli ostatní do sítě, kde je Temnota duchovně zavraždí. A dokonce i ti, kteří byli Temnotou vytvořeni – bytosti Falešného světla -, mají právo vědět o tomto zlověstném spiknutí ze strany svého vlastního hanebného tvůrce.

Naštěstí i přes obtíže, hrozby a jiné překážky, na Zemi stále ještě existují pracovníci Světla, kteří neustále pro Pravé světlo pracují. Někteří z těchto pracovníků Světla mají v očích světa velmi skromné pozice. A někteří z nich se zdají, že mají jen velmi omezený zájem o duchovní záležitosti.

V akademickém světě se myšlenka nebo práce, která se příliš odchyluje od přijaté normy, ihned blokuje. Ti, kteří mají rozdílné myšlenky, jsou odrazováni od veřejného publikování svých nových myšlenek. Mají strach, že buď ohrozí úspěšné složení svých zkoušek, své ohodnocení, svou kariéru anebo financování. Na celém světě jsou všechny univerzitní systémy totiž řízeny vládnoucí elitou tak, aby se omezovalo a kontrolovalo, co univerzity mají dovoleno produkovat. A proto na tomto poli neexistuje příliš mnoho lidí, kteří by měli akademické pověření a současně také upřímně hledali duchovní odpovědi. Ti, kteří mají teologické vzdělání, se mohou velice zakotvit v dogmatu svého vlastního náboženství. A ti, kdož mají vědecké zázemí, jsou obvykle velmi dobře naočkováni uznávanými vědeckými dogmaty. Upřímní hledači pravdy mohou být v jakémkoliv oboru, ale jsou obecně zachyceni různými systémy víry, které často zahrnují jen úryvky pravdy, aby hledači navždycky zůstali v pasti.

Například vědci obecně přijímají Darwinovu evoluční teorii, zatímco teologové obvykle následují své příslušné scénáře o stvoření. Někteří vědci slučují své teorie s náboženskými scénáři o stvoření a naopak. Ale obě disciplíny jsou omezené, protože obě mají v sobě jen úryvky pravdy, takže i ti, kteří hledají odpovědi mimo tyto oblasti, nejsou schopni pravdu ani rozeznat. Temnota to nastavila tímto způsobem, aby lidé přecházeli od jednoho klamu a podvodu ke druhému, dokud nakonec své hledání sami nevzdají nebo sami nespadnou do pasti.

Za hnutím Nového věku je neviditelná Síla, která by se neměla brát na lehkou váhu. Tato Síla balamutí mnoho lidí, aby veřili tomu, že za tímto hnutím stojí tzv. „nanebevzetí“ mistři Světla. A tak mnoho upřímných lidí, kteří hledají jen tu nejvyšší čistotu, je vedeno k tomu, aby svůj život a podstatu věnovali následovaní učení „nanebevzetých“ mistrů. Někteří z těchto „nanebevzetých“ mistrů jsou velice temné bytosti, které předstírají, že jsou z Pravého světla. Temnota používá rovněž jméno Ježíše a jména dalších ,,attasů (atta je osoba, která vykonala dobrou práci; dobrý člověk – pozn. redakce)“ Světla jako součást seznamu „nanebevzetých“ mistrů, aby do své pasti nachytala upřímně hledající.

(Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že Ježíš za žádnou cenu nebyl tou naboženskou postavou, jak ho známe dnes. Ježíš byl jedním z attasů Pravého světla, jehož misí na Zemi bylo informovat bytosti Pravého světla o jejich původu, o podstatě Virtuální reality a o bytostech Falešného světla. Jeho mise také zahrnovala rozšiřování informací o nadcházející záchraně „schopných“ bytostí Pravého světla z pasti Virtuální reality. Jeho skutečná role a mise byly kompletně překrouceny Temnotou pro její vlastní účely.)

Temnota je za hnutím Nového věku a při tomto využívá určité moudrosti, které sem byly přineseny bytostmi Pravého světla a manipuluje tyto vzkazy tak, aby vyhovovaly jejímu vlastnímu účelu. Láska a čistota jsou promíchány s temným záměrem v zákulisí, aby nalákaly nic netušící hledající. Mnoho upřímných hledajících je do tohoto hnutí nalákáno a pak chyceno do pasti programování, které jim vymývá mozky natolik, aby si mysleli, že se cítí dobře a duchovně.

Mnoho lidí uvnitř tohoto hnutí nosí masku duchovnosti, ale jsou ve skutečnosti pouze v hnutí na pohánění svého vlastního ega nebo pro jiné sebeuspokojení, jako je například finanční kompenzace. A mnoho z těchto údajně duchovních lidí, kteří tak podporují lásku, mír, harmonii a vyhýbání se negativitě, velmi rychle zaútočí, zraní, zesměšní a zcenzuruje každého nebo cokoli, co se jim nelíbí. Jakákoliv pravda, se kterou nesouhlasí, je označena jako negativní a poté zcenzurována. Takové kulty často mezi sebou bojují o to, který z jejich duchovních vůdců je silnější nebo moudřejší.

Svatý Germain je uveden jako „nanebevzetý“ mistr, ale ti, kteří skutečně viděli podstatu za touto bytostí, věděli, že to byla bytost Temnoty. Veškerý seznam „nanebevzetých“ mistrů byl sponzorován a je podporován Temnotou. Jak jsem se již zmínila, tento seznam také obsahuje jména některých bytostí Pravého světla, jako je Ježíš, aby to pro upřímně hledající vypadalo dobře a bezpečně. Ve všech materiálech hnutí Nového věku jsou také roztroušeny úryvky pravdy. Ale vzhledem k tomu, že většina lidí v nich nemůže rozeznat pravdu od nepravdy, tak je beznadějně chycena v pasti zkorumpované pravdy. Toto ale není pouze omezeno na hnutí Nového věku, ale vztahuje se to na všechny aspekty života na této planetě. A to je důvodem, proč jsou na Zemi pasti tak rozsáhlé a složité. Vědci, filosofové, teologové a ostatní v jakémkoliv jiném oboru jsou chyceni ve stejné „břečce“ Virtuální reality, která je ovládána Temnotou.

Kritickou koncepcí, která musí být pochopena, aby se lidé dobrali k pravdě, je znalost o dvojnosti či tzv. dualitě sil – Dobra a Zla. Tyto dvě protichůdné síly nemusí být v rovnováze, jak Temnota mnoho lidí přesvědčila, ale jsou v úplném rozporu. Zlo a Dobro jsou v přímé opozici jednoho s druhým. Zlo vládne otroctvím pouze pro svého pána. Dobro ale existuje pro vzájemný prospěch všech.

Dualita byla řešena mnoha upřímnými hledajícími, ale protože Temnota ve Virtuální realitě záměrně pravdu korumpuje, tak byl koncept duality mezi těmito protikladnými Silami změněn do konceptu rovnováhy. Naneštěstí tím jsou lidé nabádáni, aby přijímali zlo jako nezbytnost a samozřejmost.

Gnostické znalosti o dualitě byly ve všech kulturách upraveny silami Temnoty, jakmile byly na Zemi přineseny bytostmi Pravého světla. Toto je často děláno úmyslným pokřivením informací, špatnými překlady, dezinterpretací, redigovaním a následným předáváním informací – všechno toto tyto informace korumpuje. Například Svatý Augustin spotřeboval obrovské množství energie ve snaze zajistit, aby Temnota vypadala dobře a Dobro vypadalo zle.

Jazyk sám o sobě je důležitým nástrojem Temnoty. Ústní a psaný jazyk se staly skvělými nástroji pro korupci komunikací, i když z nich Temnota udělala cosi, co vypadá jako pozitivní průlom v lidských záležitostech. Použije-li se od jiného přesná citace slov, tak existuje nebezpečí, že dojde pouze k regurgitaci slov – bez pochopení poselství anebo že se slova vytrhnou z kontextu. Na druhé straně, jakmile se slova shrnou a upraví, tak je takové poselstvi náchylné k tomu, že se výrazně změní. Ať tak či onak, přes ústní nebo psaný jazyk je věrné předání poselství od jiného člověka velmi obtížné. Temnota to takto plánovala pro své vlastní účely. Dětská hra na „předávání tajemství“ z jednoho ucha do druhého (tichá pošta) je zjednodušeným příkladem toho, jak může být vzkaz změněn. A když ve Virtuální realitě attasové Světla řeknou pravdu, tak je velmi rychle jazykem změněna, zvláště když ji ostatní upravují nebo jí dají svou vlastní interpretaci.

Koncepce duality mezi silami Dobra a Zla byla tak důkladně upravena a zkomplikována, že upřímným hledajícím již dávno neslouží. Agenti Temnoty se postarali, aby přesně k tomuto došlo. Studenti teologie a filosofie, kteří chtějí své zkoušky složit a dostat pokročilé stupně vzdělání, se musí přizpůsobit zkorumpovanému pojmu o dualitě nebo jinak ohrozí svůj úspěch, ocenění, financování atd. Podobně studenti vědeckých polí jsou nuceni následovat různá předsevzetí a definované principy, aby také mohli postoupit dále. Většina z nich je donucena odepřít existenci Nejvyšší inteligence. Co se týče té druhé skupiny, tak pro ni existují církevní univerzity, kde musí od vládnoucí elity přijmout model duality, chtějí-li postoupit dále.

Princip jin-jangu je zkreslenou koncepcí „rovnováhy“ ve Virtuální realitě. Jin představuje ženský aspekt a jang reprezentuje mužský aspekt. Mnoho lidí nyní věří, že je to pro rovnováhu. Tento symbol ale původně představoval energii Božské Matky Pravého světla a energii Tyrana Falešného světla. Ale teď je energie Božské Matky v tomto zkresleném symbolu spojena s Temnotou. Koncepce jin/jang, Noc a Den, se snaží, aby Pravé světlo vypadalo tmavě a Falešné světlo světle. Toto zkreslení, které záměrně projektuje Temnotu jako dobrou a Pravé světlo jako Temnotu, je tématem, které prochází veškerými západními i východními náboženstvími. A z tohoto důvodu jsou mnozí upřímní lidé uvězněni v podvodu Temnoty, jelikož věří, že Temnota je vlastně Světlo. Tento podvod jde tak hluboko, že se jím dokonce klame i sama Temnota. Temnota totiž sama věří, že je dobrou silou a ve svém chování nenachází nic špatného.

Skutečností ale je, že mezi Zlem a Dobrem existuje „válka“ a ne rovnováha. Konečná bitva mezi Kristovou energií a energií Antikrista konečně začala. Nemusím zdůrazňovat, že Temnota tvrdí, že ona je tou pravou Kristovou energií Dobra. Povaha této „války“ se hodně liší od toho, co lidé mají na mysli. Většina lidí si představuje, že tato konečná bitva bude jako ona verze předložená v Bibli. Nicméně tato bitva je spíše jako tření mezi těmito dvěma energiemi, což povede k úplnému oddělení Světla od Temnoty. Takže bitva mezi energiemi Krista a Antikrista – to je konečné oddělení Pravého světla od Falešného svetla – Dobra od Zla. I když to celkově zní jako snadná věc, tak to vůbec není žádná přímočará akce. Ve skutečnosti je to neuveřitelně složité. Takový zásah se ještě nikdy předtím nedělal a Temnota z něho zůstala v totálním šoku. Lidé, kteří čekají na Armagedon, totiž počítali s tím, že mezi Zlem a Dobrem nastane fyzická válka, která by zahrnovala pozemské armády v „královské” bitvě. Ano, co se týče energetické úrovně, tak tato bitva bude jako ta největší bouře, která vůbec kdy byla registrována. Ale na fyzické úrovni to bude jako větříček – tak jemné a klidné, že si málokdo všimne, že se to vůbec děje.

To ovšem neznamená, že Země bude během této bitvy v klidu, protože – jak jsem již dříve napsala-, se to bude shodovat s druhou hlavní kataklyzmatickou událostí – s válkou mezi mimozemšťany. To znamená, že mimozemšťané budou vést své války jako obvykle, prostřednictvím svých lidských a mimozemských agentů na Zemi. Mezitím Kristova energie bude konfrontovat Antikristovu energii na všech úrovních, což se bude někdy manifestovat ve fyzické Virtuální realitě jako frikční události, které vyvrcholí v úplné oddělení zástupců Dobra a Zla. Jednoduše řečeno, jak se Dobro od Zla odděluje, tak se Zlo snaží Dobra přidržovat – jak to vždy v minulosti dělalo. Zlo se paraziticky přidržuje Dobra, ale ne z lásky nebo z úcty k Dobru, nýbrž aby mohlo Dobro využít ke svým vlastním účelům.

Chcete-li zjednodušené vysvětlení, konfrontace energie Krista a energie Antikrista představuje záměrné oddělení těchto dvou energií. A jak se Světlo začne odtahovat, energie Antikrista se bude houževnatě snažit přidržovat a lpět na energii Krista. Jako součást Záchranné mise Božská Matka dobrovolně a naposledy vstoupila do hlubin Zlé mysli, Temnoty, aby z její mysli vytlačila ven projekce, které udržují a promítají ven iluze Virtuální reality. Zlo/Temnota vězní mnoho bytostí Pravého světla jako výkupné. Temnota odmítá dobrovolně uvolnit všechny bytosti Pravého světla, a to i v těchto konečných fázích procesu separace. Tento separační proces bude bolestivý, což je nevyhnutelné.

Aby se ochránily všechny její uvězněné děti, Kristova energie se musela prolnout s Antikristovou energií. Všechno, co ve Virtuální realitě obsahuje částice Pravého světla, bylo smícháno dohromady jako těsto a toto těsto se teď odděluje. To zahrnuje inteligenci známou jako Temnota, Antikrist a Zlá mysl. To znamená, že se Pravé světlo vyplétá z Temnoty, která se tomu vší silou brání. Když se Pravé světlo/Dobro od Temnoty úplně oddělí, tak Temnota nebude vyjadřovat nic jiného než totální zlo. Tzv. „bůh“ je v tomto světě velkým tajemstvím, protože „bůh“ – jak si ho většina lidí představuje -, je vlastně Temnota, která se maskuje jako milující „bůh“. A z toho jsou lidé velmi zmateni, protože tento „bůh“ – „bůh“, jehož někteří tak uctívají a který je na jedné straně schopen vyjádřit tak hlubokou lásku, je ale současně také brutálním šílencem. To je totiž proto, že zde existují dvě oddělené energie, které jsou diametrálně do sebe propletené do čehosi, čemu se zde říká „bůh“. Jak se jednou Pravé světlo z Temnoty stáhne, od těch velmi nejnižších do těch nejvyšších forem vyjadřování ve Virtuální realitě, tak pak Temnota nebude vyjadřovat nic jiného než ryzí Zlo. A tato šaráda skončí.

Mysl Temnoty se podobá černé díře ve vesmíru, která každého ohrožuje, že jej vsaje dovnitř sebe sama, když jí bude stát v cestě. Temnota je tak šílená, až si myslí, že je nade vším tím jediným, právoplatným a svrchovaným majitelem. Temnota výhodně zapomíná na svůj vlastní začátek, odkud sama přišla a kdo ji omylem vytvořil. A také zapomíná na svou vlastní zločinnou uzurpaci a na každou zkorumpovanou činnost, která se z ní doposud vynořila.

Bitva mezi Kristovou energii a energií Antikrista zahrnuje ten fakt, že energie Krista ve Virtuální realitě Temnoty „zmrazí“ a „změní“ virtuální čas, abych tak řekla. A jak se jedna vnitřní virtuální realita díky tomuto „zmrazení“ a dalšími procesy zhroutí, tvz. mysl Temnoty se začne pomalu rozpadávat. Na konci tohoto procesu se Temnota vrátí do stavu, ve kterém již nebude schopna páchat utrpení žádným bytostem – včetně sebe sama. Chování Temnoty je jako chování pronásledovatele, který při napadání svých obětí získává sadistické sebeuspokojení ze zastrašování a ohrožování.

Jeden aspekt bitvy by se dal přirovnat ke vstupu Kristovy energie do mysli Temnoty, kde uvolní a rozplete všechny projekce, které udržují a promítají Virtuální realitu vně. Jinými slovy oddělení Kristovy energie od Temnoty způsobí, že se mysl Temnoty rozpadne.

Mnoho teologů a filosofů se potýkalo s problémy, jakými jsou prvotní hřích a Zlo. Prvotní hřích dává nahlédnout do charakteru Boha, ale problém se Zlem se přímo týká podstaty Boha. Někteří prohlašují, že pokud je Bůh všemohoucí, jak tedy může Zlo dovolit. Ale prvotní hřích představuje mnohem větší problém, a tím je, jak může být milující Bůh tak mstivý a proklít celé lidstvo prvotním hříchem. Tento hlavolam, týkající se problému prvotního hříchu a problému Zla, se objevil záměrně, protože Temnota ovlivnila své agenty, aby otázky o povaze Boha a o existenci Zla beznadějně zmátli.

Lidé uvažovali o tom, zdali Bůh během druhé světové války způsobil holokaust. Toto dilema se týká toho, proč by všemohoucí, milující Bůh takové utrpení dovolil. A jestli ho tedy nedovolil, ale nemohl ho zastavit, tak přece nemůže být všemohoucím. Problém se Zlem se dá mnohem snadněji pochopit, jakmile lidé porozumějí konceptu duality.

Pokud jde o utrpení ve válce – ano, to bylo způsobeno tzv. bohem, ale ne Bohem Pravého světla, ale Bohem Temnoty. Ve Virtuální realitě existují dvě Síly. Virtuální realita je totiž kreace, která superponuje či překrývá Pravou kreaci. Touto překrývající kreací je Virtuální realita, která je řízena Temnotou. Temnota je tím Bohem, který způsobil holokaust, ačkoliv Temnota předstírá, že je Bohem Pravého světla. Bůh/Inteligence Pravého světla nechce mít s Temnotou vůbec nic společného. Tato inteligence chce pouze dostat nazpět své bytosti Pravého světla, které jsou ve Virtuální realitě uvězněny a drženy Temnotou jako výkupné. Záchranná mise všech bytostí Pravého světla ze strany skutečného Boha Pravého světla je téměř dokončena. ,,Částice“ nebo bytosti Pravého světla, bez ohledu na to, zdali jsou židovské, arabské, asijské, středomořské, africké, evropské anebo z jakékoliv jiné rasy, bez ohledu na kulturu, přesvědčení či víru a zdali v Boha věří nebo nevěří, budou brzy z Temnoty ,,odstraněny“. Po tomto odstranění ve Virtuální realitě nezůstane nic jiného než Temnota, která eventualně zničí sebe samu.

Zvuk je také jedním ze základů, který Virtuální realitu podporuje. Zvuky, které udržují Virtuální realitu dohromady, budou odpojeny a pouta zajatců Temnoty budou konečně přetržena. A pak bude Ticho. A až nastane Ticho, tak budou lidé konečně znovu doopravdy slyšet.

Mimozemské války se budou projevovat mnoha způsoby. Některé rozsáhlé, přirozeně vypadající katastrofy nebudou vůbec přirozené. Bouře, záplavy, přílivové vlny, zemětřesení, sopečné výbuchy, požáry, extrémní povětrnostní podmínky, hladomory, sucha a jiné katastrofy budou zvyšovat na intenzitě, frekvenci a velikosti. Mnohé z těchto katastrof udeří nečekaně a budou vzdorovat všem materiálním vysvětlením a očekáváním.

Nedávné abnormální počasí a zemské události v Barmě a v Číně byly předzvěstí větších katastrof, které na Zemi čekají. Nicméně tyto události nejsou výsledkem oddělování Dobra od Zla. To jsou jevy Temnoty, jak se znovu snaží kompletně nastartovat/restartovat čas. Ale ti hlavní fyzičtí agenti Temnoty – Anunnaki – nejsou schopni čas restartovat díky zásahu Pravého světla. Mimo jiné byl úplně rozebrán Atu-waa (přístroj) – a bytost Pravého světla, která byla v této technologii uvězněna, je už na svobodě.

Katolická církev je pozemským strážcem existující Bible. Bible je samostatně zodpovědná za mylnou představu o nadcházejícím Armagedonu. Tato představa způsobila mnoho válek, které se bojovaly ve jménu Krista. Ve skutečnosti konečnou bitvou mezi Kristovou a Antikristovou energií je oddělení Kristovy energie od Antikristovy energie, ve kterém se Temnota snaží zůstat paraziticky připojena ke Světlu. To znamená, že se Temnota snaží udržovat se vší svou silou při životě, zatímco se naráz snaží na své cestě zničit všechny bytosti Pravého světla. Avšak nyní, kdy už proces oddělení začal a všechny bytosti Pravého světla jsou dostatečně chráněny, tak Temnota nemůže Pravé světlo nadále vydírat.

Oficiální Vatikánske noviny najednou oznámily, že mimozemšťané pravděpodobně existují a že někteří z nich by mohli dokonce být i bez prvotního hříchu. Koncepce prvotního hříchu má své kořeny v Genesis. Tato koncepce zakalila lidskou historii nevýslovnou bolestí, utrpením, strachem, vinou, zoufalstvím, válkami a všemi formami zla. Tato podvodná koncepce byla vytvořena a udržována agenty Temnoty, aby nachytali bytosti Pravého světla do pasti, mátli je, kontrolovali, trestali a vycucávali z nich emoční energii. Koncepce prvotního hříchu je nástrojem Temnoty. Je to velmi smutné, ale mnoho upřímných lidí bylo skutečně obalamuceno tímto shnilým přesvědčením, že jejich milující Bůh by své děti zkoušel a trestal.

Pojem ,,hřích“ a metafyzický pojem ,,Zlo“ byly zabaleny do pojmu ,,prvotní hřích“, což vzniklo v Mezopotámii. Tento nesmyslný pojem měl v úmyslu pokořit lidstvo tak, aby si každý jednotlivec mohl odůvodnit své vlastní ponížení. Tento pojem byl později přijat křesťany. Ale koncepce prvotního hříchu je absurdní, protože naznačuje, že prvotní hřích je součástí každého vědomí – dokonce i před tím, než takové vědomí mělo vůbec možnost udělat cokoli, čímž by si takovou skvrnu zasloužilo.

Tento nesmysl byl lidem vysvětlen jako kolektivně zdědený hřích. Později církev omylem tvrdila, že kolektivně zděděný hřích byl zásadní pro „nepřímou satisfakci“ vyplývající z vraždy Ježíše. Proč by milující Bůh tímto způsobem poskvrnil celé své perfektní stvoření? Kvůli jedné jediné chybě, které se údajně Adam dopustil? Vinit celé lidstvo za jednu chybu Adama by skutečně bylo velmi nespravedlivé.

Koncepce prvotního hříchu také znamená, že Bůh vytváří každého jedince perfektně jenom proto, aby ho pak pošpinil skvrnou Zla. Takové pojetí tedy popírá podstatu Zla, které totiž rovněž existuje mimo člověka. Také to naznačuje, že všichni lidé se už s hříchem rodí – s prvotním hříchem. Takové pojetí dělá člověka navždycky nedokonalým stvořením, protože taková vrozená porucha se nedá odstranit. Dále to naznačuje, že všichni nekřesťané jsou odsouzeni skončit v pekle, protože spasení – tedy podle církve – lze dosáhnout pouze skrze Ježíše Krista Spasitele….

Popírání, že se všechny hříchy odpouští při křtu, nám dává tu implikaci, že v pokřtěných rodičích stále zůstává ono Zlo, se kterým se s prvotním hříchem rodí jejich děti. To nejenom znamená, že Bůh je nedokonalý, ale také to naznačuje, že Bůh nepřetržitě vytváří nedokonalost, protože všechny lidské bytosti stále platí za Adamův hřích. V tomto světle všechny výroky na obranu prvotního hříchu jsou nespravedlivé a slabé.

Takže ve skutečnosti Vatikán navrhuje, že někteří mimozemšťané jsou bez prvotního hříchu. A tomu je tak proto, že Vatikán vždycky byl a je zapleten do mimozemských činností. Vatikán byl mimozemšťany naprogramován, aby v tuto absurditu nejenom věřil, ale tuto nebezpečnou informaci rozšiřoval přes celosvětovou katolickou populaci – a nakonec do celého světa. Účelem tohoto chovaní Vatikánu je ukonejšit lidi ke klidu v záležitosti zlých mimozemšťanů. Nedávný výrok církve, co se týče stavu některých mimozemšťanů, znamená, že mimozemšťané by mohli být dokonalými bytostmi – tedy bez poskvrny prvotního hříchu. Jinými slovy, že by je lidé měli přivítat s otevřenou naručí a že by jim měli plně důvěřovat. Ale prvotní hřích je prací Temnoty. Ať už je Vatikán upřímný nebo ne, tak jako tak odvádí všechny křesťany z cesty tím, že je všechny svazuje škodlivou koncepcí prvotního hříchu. Tou nejlaskavější interpretací by mohlo být, že církev dělá práci pro Temnotu nevědomě.

Nicméně pravdou ale je, že prvotní hřích byl záměrně vytvořen Temnotou k nekonečnému porobení lidstva. Koncepce prvotního hříchu byla použita jako bič agenty Temnoty, aby Temnota mohla využívat a zotročovat lidskou rasu.

Svět nyní vstupuje do velmi nejisté situace. Rusko znovu opakovalo, že si vyhrazuje právo na preventivní jaderný úder. Amerika si již dlouho takové právo na preventivní jaderný úder udržuje. Až do dnešního dne si Rusko z různých důvodů zachovávalo odstup. Avšak Rusové budou brzy pochodovat na západ, jak se bývalý Sovětský svaz stane větší novou realitou v budoucnu. Bývalý Sovětský svaz se pomalu připravuje do nového sloučení národů, které z něho znovu udělají velmoc. NATO bude nadále tlačeno agresivní Amerikou, dokud nedosáhne bodu, odkud nebude návratu. Ural je totiž velmi ambiciózním cílem, ale Kreml brzy zmaří veškeré plány, které má Amerika pro NATO.

George Bush se v minulosti stal terčem posměchu mnoha lidí. Co si ale lidé neuvědomují je, že v této vážné fázi mimozemských válek, mnoho vůdců, jako je on, jsou mnohem více, než předstírají, i když na sobě občas nosí masku šaška. Když Reptiliáni přestěhovali svou mocenskou základnu do Číny, Vulturité šli ihned do akce. Přes veškeré dezinformace, kterými Bushe krmili, byl stále schopen propagovat a splnit řadu strategických a taktických manévrů. Například pod praporem boje proti terorismu nashromáždil silnou vojenskou pozici na Blízkém východě, která se hlavně skládá ze sil NATO a USA. Tyto síly jsou mobilizovány a jsou hrozivě blízko Ruska, Íránu a dokonce i Číny.

NATO pokračuje ve svém pochodu po celé Evropě a v jiných místech stejným způsobem, jak to kdysi dělal Adolf Hitler ve druhé světové válce. Tato strategie se nezměnila. Vulturité chtějí ovládat svět. Navíc, dobývání území ze strany NATO ukolébává lidi ke spánku. Málokdo podezřívá NATO, že je poháněno Vulturity, kteří pohánějí Ameriku. Lidé jsou obětí své vlastní chamtivosti, úplatkářství, prázdných slibů, zastrašování a šikanování ze strany Západu. Některé z těchto „podmaněných“ národů dokonce agresi od NATO vítají a dívají se na ni jako na osvobození a ochranu. A jiné národy otevřeně NATO pomáhají při dalším dobývání. Oběti neustálého pochodu ze strany NATO si totiž neuvědomují, že žádná účinná koalice národů existovat nebude, jestli se Vulturitům podaří uskutečnit jejich plány na jednu otevřenou světovou vládu. Pak bude každý národ sjednocen pod jednotnou mocenskou základnou. Nový světový řád přijde – a to je nyní v bodě, odkud není návratu. Otázkou ale stále zůstává, zdali to bude reptiliánský anebo vulturiánský Nový světový řád.

V říjnu 2007 jsem napsala, že bitva Demokratické strany o nominaci prezidentského kandidáta bude zuřivá, protože uvnitř samotné Demokratické strany existují oponující mimozemské vlivy. Tato zuřivost samozřejmě nedávala žádný smysl těm, kteří o mimozemských vlivech nevědí, ale je jasná těm, kteří rozumějí podstatě mimozemských válek na Zemi. Ve skutečnosti ale vůbec nezáleží na tom, kdo volby vyhraje, protože vulturiánský vliv bude nadále řídit politiku USA.

V současné době je světová populace klamě vedena k tomu, aby věřila, že cena benzínu, cena motorové nafty a náhradního biopaliva je tím nejkritičtejším problémem na Zemi. Tato celá iluze je prezentována médiálními korporacemi vládnoucí elity, které bombardují populaci téměř denně bezvýznamnými příběhy o cenách benzínu. Lidé jsou namíchnutí, aniž by skutečně chápali strategii, která se nachází za těmito naftovými „válkami“. Demonstrace proti vysokým cenám benzínu jsou příklady masového programování lidí do tzv. „najímání davu“. Naftové „války“ jsou vyvolávány a udržovány jak vulturiánskými, tak i reptiliánskými vládnoucími elitami pro jejich vlastní účely. Co se týče této otázky, tak se obě dvě skupiny navzájem, pro mimozemský prospěch, tolerují, ale je to na úkor lidstva. Existují i jiné věci, ve kterých se obě skupiny navzájem tolerují – jako je náboženství, národní státy, koalice, korporace a vlády, zatímco společně zaútočí na všechny jiné skupiny, které ohrožují jejich mimozemské plány na jednu světovou vládu. To znamená, že společně zaútočí na cokoli, co jde proti planům na Nový světový řád.

Zatímco jsou lidé zaneprázdněni iluzorními benzínovými válkami a jinými iluzorními problémy anebo problémy, které vládnoucí elita záměrně sama způsobila, pochod vládnoucí elity k otevřené nadvládě nad Zemí kráčí dál. Médiální korporace, které jsou všechny ve vlastnictví vládnoucí elity, hrají velmi důležitou roli, co se týče způsobení a rozšiřování benzínového šílenství a jiných zavádějících problémů. To se nesmí přeceňovat!

Vládnoucí elita manipuluje s cenou ropy. Potom svá vlastní média zaplaví příběhy o vysokých cenách benzínu – ve snaze vzbudit u lidí na celém světě paniku a vztek. To vyhovuje záměrům vládnoucí elity, která chce, aby se ta většina lidí, která neví, co se na Zemi děje, začala vztekat na národy, které ropu vyrábějí – zejména muslimské země.

Reptiliáni měli v plánu převzít svět přes oslabování. Oni naplánovali a řídili obě strany konfliktů v první a druhé světové válce, v Koreji, ve Vietnamu a také první invazi do Iráku ze strany Západu. Jakmile Reptiliáni přestěhovali svou základnu ze Spojených států do Číny, Vulturité se chopili příležitosti a agresivně používali svou dočasnou vojenskou převahu skrz vedení USA.

Když byl reptiliánský plán pro otevřenou Světovou vládu v minulosti zmařen, protože Pravé světlo zasáhlo v americké revoluci, Reptiliáni adoptovali nový Spojenecký mimozemský plán na dobytí světa. Nicméně Vulturité částečně tento reptiliánský plán prohlédli. Takže se ihned mobilizovali a teď přímo ohrožují jejich předpokládané spojence, Reptiliány, tím, že rychle absorbují země úplatkářstvím, podvody, nátlakem a silou (NATO). Věci jsou nyní velmi odlišné, protože Reptiliáni už v mnoha případech dávno neovládaji obě strany konfliktů a Vulturité jsou velmi oportunističtí. Takže, kterákoliv z inscenovaných válek se nyní může otočit do skutečných válek mezi těmito dvěma oponujícími mimozemskými silami.

Jak jsem se již zmínila, zhoršení katastrof v Barmě a Číně nebylo zcela přirozené. Jak se zemský dvacetistěn pomalu rozpadává a Temnota se stále pokouší znovu nastartovat čas, tak dochazí k vícero přírodním katastrofám a podivným událostem. Bouře v Barmě a zemětřesení v Číně byly způsobeny nejenom marnými pokusy ze strany Temnoty restartovat čas, ale také kvůli rozpadajícímu se dvacetistěnu. Vulturité se těchto příležitostí chopili a zhoršili situaci tím, že způsobili přirozeně vypadající následné akce, jako záplavy a opakované otřesy. Jak Barma, tak ani Čína nejsou zrovna nadšeny mezinárodní pomocí, protože Západu nevěří. Obě země dobře viděly, jak NATO, OSN a další organizace přišly do jiných zemí, aby tam údajně pomohly – ale pak v nich natrvalo zůstaly. Barma a Čína se obávají, že taková pomoc by přisla s mnoha vedlejšími motivy a postranními úmysly.

Jak jsem již dříve napsala, reptiliánská vládnoucí elita si nyní vybrala Austrálii jako odrazový můstek k zavedení Nového světového řádu. Lidé jsou v Austrálii více a více programováni, aby akceptovali drakonické příkazy. Nucené sloučení okresů, omezování vody a povinná fluoridace vody je jen několik příkladů vládních příkazů, které šly proti obrovské většině voličů.

Nyní, jak se Kristova energie odděluje více a více od Antikristovy energie a mimozemské konflikty se na Zemi zvyšují, tak se bude odehrávat mnoho dalších změn. Čas bude mít výpadky a bude se „chovat“ skoro nesmyslně. Lidé budou pozorovat časové posuny, kdy budou mít spontánní, individuální nebo kolektivní události, a kdy někteří lidé zestárnou téměř přes noc. Jednotlivé události se mohou stát jen na okamžik, náhle a nečekaně. Osobě se může stát, že bude na jednom místě a vzápětí bude někde jinde a pak vzápětí nazpátek ve svém původním místě. Některé časové posuny budou více komplikované a budou také déle trvat.

Mnoho abnormalit, jako jsou například podivné povětrnostní jevy, jsou vysvětleny fyzikálními/materiálními důvody. Z oranžové oblohy se viní lom dešťových kapek, ale proč se to začalo vyskytovat teprve nyní už nikdo neřeší. Sucha a záplavy jsou vysvětleny současně s El Niño(nepravidelně se vyskytující a komplexní série klimatických změn, které ovlivňují region rovníkového Pacifiku) a s La Niña (ochlazující vody v regionu rovníkového Pacificu, které se vyskytují v nepravidelných intervalech a jsou spojeny s velkými změnami v chování počasí). Někdy i vidíte, jak se hlasatelé zpráv v televizi uculují, jak nám tato nesmyslná vysvětlení pro různé povětrnostní události předávají.

Někdy vidíme, jak se televizní vysílání přeruší a jak se video-snímky zastaví a pak se znovu spustí anebo se lámou do množství čtverečků, které se pak nakonec spojí do celistvého obrazu. Tyto video-závady ve vysílání se v podstatě dají přirovnat časovým posunům, které se nyní na určitých místech vyskytují. Uvedu zde příklad jednoho delšího časového posunu, který zahrnoval pouze pět lidí, kteří s námi byli v přeplněné restauraci. Před několika týdny, dva zámořští hosté se k nám v přeplněné restauraci připojili na večeři ve formě bufetu. V 18:35 jsme dostali stůl přímo u výdejní fronty na bufet a kolem našeho stolu čekalo ve frontě několik větších skupin lidí. Povídali jsme si u stolu po dobu asi 10 minut, dokud se fronta nezmenšila a pak jsme si šli pro jídlo. 
Zatímco jsme u bufetu ochutnávali jídlo, tak se k nám najednou přiblížil nezvaný „host“. Ale on do této restaurace nepřišel na večeři. My jsme si ho totiž všimli, jak nás sleduje už po několik týdnů. A když viděl naše auto zaparkované před restaurací, tak si asi říkal, že nás má v situaci, kde bychom s ním museli mluvit. Tento „host“ na mě začal mluvit, ale já jsem zůstala potichu. Frontu jsme ale kvůli tomu opustili a vrátili jsme se ke stolu. Nicméně on nás následoval ke stolu, zatímco k nám po celou dobu neustále mluvil. 
Pak jsem tedy tomuto „hostu“ ukázala náš digitální fotoaparát a nastavila jsem ho na video-nahrávání, abych toto obtěžování zaznamenala. Ale on pořád otravoval a trval na tom, že bychom se měli někdy setkat a být přátelé. Zajímavé bylo, že když tohle probíhalo, tak jako by to obtěžování nikdo v restauraci neviděl. Obtěžování, které se odehrávalo přímo před jejich očima. Nakonec jsem konečně promluvila a řekla jsem mu: „Myslím si, že byste měl odejít!“ Ale on toto prohlášení vzal jako pozitivní znamení, že s ním chci komunikovat a poděkoval mi za to, že jsem mu dala naději, že s ním budu v budoucnu mluvit. A konečně z restaurace odešel. Jak odcházel, tak jsme na něj měli namířen náš foťák a jeho odchod jsme nahrávali. 
Každý z nás byl touto udalostí znepokojen a zatímco jsme o ní diskutovali, tak jsem se zeptala na čas. Mobilní telefon řekl, že bylo 18:41. Nemohla jsem tomu vůbec uvěřit, protože se přece odehrálo tolik věcí – a uběhlo jenom 6 minut? Šli jsme zpátky do fronty na jídlo a vrátili jsme se ke stolu. Ale k našemu překvapení byly všechny naše příbory, sklenice vody i ubrousky ze stolu odstraněny. Na stole nebylo vůbec nic. Byl úplně prázdný. Našla jsem servírku a požádala jsem ji o ubrousky. Byla strašně překvapená, že jsem stále ještě v restauraci. Řekla, že si myslela, že jsme restauraci všichni dávno opustili. 
Když jsem se vracela ke stolu, tak jsem si všimla, že ta dříve přeplněná restaurace teď byla skoro prázdná. Neměli jsme vůbec chuť k jídlu a tak jsme z restaurace odešli jen po kratkém ochutnání jídla. Podle hodin v autě jsme restauraci opustili kolem 19:45. 
Domů jsme se dostali těsně před 20:00 hodinou. Když jsme vstupovali do domu, tak zrovna zvonil telefon, ale kvůli tomu, co se nám stalo v restauraci, jsme ho nezvedli. Pouze jsme přes záznamník poslouchali, kdo to je. Telefonát byl od toho nežádoucího „hosta“, který nás doslova prosil, abychom se s ním setkali. O minutu později telefon zazvonil znovu a zase jsme poslouchali, kdo to je. Byl to tentýž „host“ a zase nás žádal o schůzku.
Když jsme si ale tyto telefonáty přehrávali, tak jsme byli v šoku, protože ten první telefonní vzkaz, kterému jsme přímo „naživo“ naslouchali, přišel – podle hodin na záznamníku – už v 19:10. A ten druhý vzkaz, kterému jsme naslouchali, nikoli o minutu později, bylo zaznamenáno, že přišel v 19:58! S rozdílem 48 minut! Museli jsme si zkontrolovat náš další telefon, abychom si potvrdili, že oba telefonáty ve skutečnosti přisly více než 45 minut od sebe. Nicméně my jsme je oba slyšeli „naživo“ během jedné minuty! Jinými slovy, ten první telefonní hovor v 19:10 byl předpokládaně udělán, když jsme ještě byli v restauraci podle posunutého času, ale přišel „naživo“, když jsme ho slyšeli v 19:57 podle znovu nasazeného normálního času. To ale není všechno. Když jsme si chtěli video „hosta“ z našeho fotoaparátu přehrát, tak na videozáznamu, i když tam záznam byl, žádný záznam našeho nežádoucího „hosta“ vůbec nebyl. Ani tam nebylo, jak se otevírají či zavírají dveře, když odcházel. 
Tyto zdánlivě nevysvětlitelné události se dají vysvětlit, když si uvědomíte, že tam v tomto případě nastal časový posun, kterého byli čtyři z nás součástí po dobu přibližně 45 minut. Vetřelec vstoupil do části časového posunu a poté ho opustil. Mimo jiných událostí jsme také cítili, že jsme byli v restauraci jen na krátkou dobu, zatímco všechny hodiny ukazovaly, že jsme tam byli přes hodinu. Servírka si myslela, že jsme už dávno odešli a dav v tomto zdánlivě krátkém čase z restaurace celý zmizel. A „místní“ čas jsme mezitím dohnali mezi posloucháním prvního a druhého telefonátu od „hosta“. V této jedné jediné minutě jsme dohnali normální „místní“ čas. Jinými slovy, těch 45 minut se vmíchalo zpět do našeho času.

Fungování času a karmy se rychle mění. Jsou tací, kteří trvají na tom, že kolektivní karma je zodpovědná za všechny světové problémy a že by nikdo neměl zasahovat do fungování karmy pomáháním chudým zemím či zasahováním do jejich válek. Tito lidé také říkají ostatním, aby nezasahovali do údělu ostatních, protože by to bylo v rozporu s fungováním karmy. Toto je rozšířený, mylný, nezodpovědný a nesmyslný předpoklad. Pro začátek, karma je zlý systém, který byl vymyšlen Temnotou. Tento systém nikdy neměl v úmyslu být férový a spravedlivý a byl bytostem ve Virtuální realitě násilně vnucen, aby vyhovoval účelům Temnoty. „Pánové karmy“ nespravedlivě a neprávem tuto strašlivou zbraň ve Virtuální realitě uvalili na všechny a na všechno. Nicméně „pánové karmy“ byli rozehnáni a věci jsou odlišně. Karma nyní působí roboticky. A ti, kteří se pokusí karmu použít, a to zejména pomocí termínů jako „špatná karma“, aby někoho vinili ze svého vlastního neštěstí, budou muset být opatrní, co se týče jejich záměru, nebo by mohli prožít zpětnou odvetu. To už ale není karma, ale je to spíše jako „chyba“ nebo zbytek systému karmy, který se zanechal a který bude pokračovat, dokud se tento celý systém sám nerozpadne.

Oddělení Pravého světla od Temnoty bylo zahájeno. Zlo se teď bude více a více projevovat, jak tato separace pokračuje dál. Attasové Pravého světla brzy svou Záchrannou misi dokončí a všechny bytosti Pravého světla budou osvobozeny.

ZDROJ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.