Publikováno Napsat komentář

Ďábelská věž

Křivka, spojující horu Kailás s mexickými pyramidami, prochází Severním pólem. Tehdy jsem tomu nevěnoval zvláštní pozornost, ale kdesi v hlavě se mi to uložilo. Jeví se to tak, že mexické pyramidy byly postaveny s nějakým cílem právě na této křivce. S jakým?

„Cíl výstavby mexických pyramid na spojnici Kailás – Velikonoční ostrov, procházející Severním pólem. Přemýšlel jsem, „spočívá… v… poslyš! Vzdálenost mezi Kailásem a Severním pólem je 6666 kilometrů. Vynesme na lóže křivce ještě jednou 6666 kilometrů od Severního pólu směrem k mexickým pyramidám! Co získáme? Pojďme to změřit!”

„Máme tu takovou ideu, jestli není posun zemské osy o 6666 kilometrů na naší planetě periodickým fenoménem, a zdali nás nečeká další změna polohy zemské osy s další Potopou světa. Vynesme 6666 kilometrů ze Severního pólu! “

Zapíchl jsem kružidlo do bodu Severního pólu a nanesl vzdálenost 6666 km; druhá nožka kružidla se ocitla v Americe v oblasti státu Wyoming, který leží na severu USA.
„Copak tohle je to ďábelské místo, kam se může posunout zemská osa podle zákona čtyř šestek?” pomyslel jsem si a tuto buřičskou myšlenku skryl v hloubi své duše. „Nic zvláštního, obyčejný stát na rozsáhlých rovinách USA!”

Pokusili jsme se odměřit na glóbu ještě jednou vzdálenost 6666 km podél téže křivky směrem k Velikonočnímu ostrovu; náš údiv neměl hranic. Následujícím bodem byl přesně Velikonoční ostrov. V podstatě přesně…
Polokružnice Země má tři stejné části o délce 6666 kilometrů!”
Ze školního zeměpisu je známo, že kružnice Země má obvod 40 000 kilometrů a polokružnice tedy měří 20 000 kilometrů. Podívejte se, 6666×3=19 998, chybí pouze 2 kilometry do 20 000. A jestliže 6666 vynásobíme šesti, dostaneme 39 996, tedy bez čtyř kilometrů 40 000.“
„Zajímavé! Obvod Země se skládá ze šesti vzdáleností po 6666 kilometrech. Proč to tak je? Chápu, že to všechno není zcela přesné, protože Země je elipsoidní, ale v podstatě je to tak.“

„Informace o státě Wyoming se nám podařilo najít na internetu lehce. Hlavní pozoruhodností tam je tak zvaná Ďábelská věž.“

Proč lze obvod kružnice Země vypočítat jako 6 krát 6666 km? Proč taková špatná skladba čísel? Kdo vymyslel takovou kružnici Země? Proč nic k ďábelské výšce Kailásu o 6666 metrech po odměření dvakrát 6666 km přidala Ďábelská věž? Co je pod vodou na Severním pólu? Ještě jedna Ďábelská věž? „Tragické poselství předků, projevené skrze výšku posvátné hory Kailás (6666 m),“ přemýšlel jsem, „má i celoplanetární význam tím, že naznačuje zákonitosti naší planety. Ale proč jsou tyto zákonitosti spojené se zlověstnými číslicemi 6666? Vždyť Země je laskavá zelená planeta!”

Z popisů se vyjasnilo, že Ďábelská věž je obrovská skála neobvyklého pravidelného tvaru, podobná pyramidě se seříznutým vrcholem a výškou 290 metrů (pro srovnání, výška Cheopsovy pyramidy je 146,6 metrů). Tento ob- lovský kamenný výrůstek, rozkládající se na náhorní plošině, se natolik ostře vyčleňuje a nezapadá do okolní krajiny, že se o něm povídá mnoho legend, jednou z hlavních legend je vyprávění o obrovském medvědovi-ďáblovi, který v této oblasti žil a lovil lidi. Lidé se před ním zachraňovali na této kamenné věži. Medvěd, který se na ni snažil vylézt, ji poškrábal svými drápy, a proto je povrch Ďábelské věže pruhovaný. Někdy Ďábelskou věž nazývají medvědím obydlím.
Ďábelské věži dal v roce 1875 jméno plukovník Richard Dodge, při tom vycházel z indiánského názvu „Věž špatných bohů. Indiánská plemena poblíž Ďábelské věže nežila a ti indiáni, kteří se do této oblasti dostali, měli snahu dostat se odtud co nejrychleji pryč.
Milióny lidí znají Ďábelskou věž z filmu „Mimořádné setkání třetího druhu”, v němž byla Ďábelská věž místem přistání mateřské kosmické lodě.
Ďábelská věž je prvním přírodním národním památníkem USA, schváleným prezidentem Rooseveltem 24. září 1906. Tento národní památník se rozkládá na severo-východě státu Wyo- ming v hrabství Crook a nachází se 9 mil od osady Hulet, 24 mil od města Aladin a 27 mil od města Sandance.
Ďábelská věž je Mekkou pro alpinisty. Ročně ji zdolává přes 5000 alpinistů. Na Ďábelské věži je vytýčeno více než 200 tras pro výstup.
Zároveň se ukázalo, že regiony USA, ležící v blízkosti Ďábelské věže, mají rovněž mnoho zajímavých zvláštností: Ďáblova hora,
Údolí smrti, Jezero pyramid a podobně.
„Pozoruhodné,” pomyslel jsem si, „zlověstné čtyři šestky (6666 km), vynesené od Severního pólu směrem k mexickým pyramidám, vedou na místo, kde vše symbolizuje Ďábla a „špatné bohy”. Mystika jakási! Ale mystika, potvrzovaná celou řadou matematických zákonitostí a shod.
Náš pozemský život není až tak jednoduchý a jasný. My, lidé, jako i vše ostatní na tomto světě, podléháme nějakým nevědomým a mocným zákonům Vesmíru, které nemáme sílu změnit a… možná, že je to dokonce dobře, že se nad těmito zákony nezamýšlíme a žijeme.
„Myslím si, že je velmi špatné, velmi špatné vystupovat na Ďábelskou věž a dobývat ji. Ale 5000 alpinistů to každoročně dělá, 5000 lidí se každý rok raduje a oslavuje své vítězství nad Ďábelskou věží!” Vítězství nad Ďáblem? Aby to nebylo Pyrrhovým vítězstvím! Ďábelský princip je přítomen v životě vždy a všude, musíme ho pokládat za přirozenou součást našeho bytí a zápasit s ním cestou dobra a zvláště cestou silných dobrých činů. Aby se neukázalo, že se člověk, který vystoupil na Ďábelskou věž, přiblížil ďábelskému počátku, protože pobýval tam – na vrcholu Věže vedle Ďábla a vstřebal energii Ďábla. Není náhoda, že indiáni z tohoto místa odcházeli…”
„Možná, že je to naopak, že podmanění Ďábelské věže je vítězství, aspoň malinké vítězství nad Ďáblem.
„Čert je lišák,….„Mimochodem, víte, jak se překládá slovní spojení ,hrabství Crook‘?“ položil jsem otázku a hned jsem na ní odpověděl: „Slovo ,crook‘ má v angličtině více významů – hák, zakřivení a mazanost, nečestnost. Proto může ,hrabství Crook v ruštině znamenat ,pokřivené mazané hrabství.”…..Království křivých zrcadel,” Tehdy jsem už věděl o zrcadlech času Nikolaje Kozyreva,
o jeho překvapujících zkušenostech s energií času, ale nemohl jsem ani tušit, co brzy v tibetské expedici ve Městě Bohů uvidím obrovská kamenná zrcadla času, z nichž část byla namířena směrem k Ďábelské věži. A právě tehdy budu mrznout ve večerním tibetském chladu a připadat si jako brouček před kolosálním kamenným zrcadlem, budu přemýšlet o tom, že Ďábel je především čas – zvláštní, zakřivený a ničivý Čas. Zároveň s tím se poprvé zamyslím nad problémem času, toho času, který tiká na našich hodinách a neúprosně odpočítává sekundy, minuty, hodiny, dny a roky a najednou, aniž bych to čekal, pochopím jeho tvořivou roli, která byla zavedena na Zemi prostřednictvím Města Bohů jako protiváha ďábelskému toku času. Potom se začnu dívat s úctou na své vlastní hodinky na noční tikání budíku na nočním stolku v záhlaví mě přestane nervovat.

Ďábelská věž národním památníkem USA, je velmi špatné: 24.9. 1906 má samé šestky li devítky, 2+4=6, měsíc září je devátý, rok má čísla 9 a 6. Pochmurné datum! Mohli počkat například do roku 1907 🙂 Ďábelské věže, „vzdálenost od městečka Hulet k Ďábelské věži je devět mil, od města Aladin 24 mil, tj. 2+4=6, od města Sandance 27 mil, tj. 2+7=9. Opět ,devítky a ,šestky

Pojďme to shrnout: Ďábelská věž se nachází v oblasti, vzdálené 6666 km od Severního pólu v ,pokřiveném a mazaném hrabství, název Ďábelská věž vznikl z indiánského názvu ,Věž špatných bohů, kolem jsou místa, pojmenovaná také ďábelsky (Ďáblova hora. Údolí smrti), indiáni u Ďábelské věže nežili, datum jejího ustanovení národní památkou USA hýří ,šestkami a ,devítkami a dokonce vzdálenost do nejbližších osad má vztah k ,šestkám a ,devítkám. A lidové moudrosti o záporném významu čísel 6 a 9 věřím.
Myslím, že Ďábelská věž je místem budoucího Severního pólu

Pradávným Severním pólem podle všech logických úvah byla hora Kailás, poté se osa Země posunula o 6666 kilometrů, v důsledku čehož vznikla Světová potopa, která zahubila téměř veškerý život na Zemi. Příští posun zemské osy proběhne nejspíš podél stejného meridiánu a také o 6666 kilometrů. Poloha budoucího Severního polu je už označena Ďábelskou věží (?). Možnost posunu zemské osy na jiné místo odporuje logice. Mnohem logičtější je předpokládat, že planeta má periodický cyklus změny polohy své osy podél jednoho meridiánu a pokaždé o 6666 kilometrů. Proto se mohou Spojené státy americké při následujícím posunu zemské osy proměnit v ledovou poušť. Získali jsme o tom tragické poselství předků.“

Proto, a právě v souvislosti s podvědomým předáváním světových informací,“ pokračoval jsem,
„můžeme věřit americkým indiánům, kteří pojmenovali tuto věž, nacházející se v oblasti vzdálené 6666 kilometrů od Severního pólu, Věží špatných bohů, protože negativní energie Kosmu sem mohou přesunout zemskou osu se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Nemohu zavrhnout ani mystické shluknutí čísel při vyhlášení Ďábelské věže národní památkou USA, a to 24. září 1906, a při výstavbě nejbližších osad v určité vzdálenosti od Ďábelské věže, kde do popředí vystupují všudypřítomné a tragické ,šestky a ,devítky, kdo ví, neměl-li vliv na podvědomé chování lidí nám nepochopitelný rozum planety Země.

Zdroj:Internet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..