Publikováno Napsat komentář

Ten, o kterém se nemluví….

Světu vládnou hlavy nejbohatších rodin, které nás dlouhodobo tlačí do kouta a jsou napojeny na Šálivého-Šalamouna a tajné služby….. podivné vazby? Mystika? Pohádky? Tajné služby? Jak to jde dohromady?

ON…původně byl egyptský bůh vzduchu a později bůh slunce a vlastně Slunce samo. Spolu s dalšími bohy tvořil božské Osmero, tzv. Ogdoáda. V období Nové říše byl vůbec nejvyšší bůh celého egyptského panteonu.

ON …….pravděpodobně existoval již v předdynastické době, tehdy byl ale nedůležitým bohem. Jeho postup na vrchol je velmi složitý a ne zcela jasný. Většího významu  dosáhl až po velmi dlouhé době, někdy během vlády 11. dynastie. V průběhu 12. dynastie byl přijat jako hlavní bůh Egypta a byl prohlášen za krále bohů.

ONměl takovou moc, že by se s malou nadsázkou dalo mluvit i o monoteismu. Mimo jeho politický význam byl také nejuctívanějším bohem mezi obyčejnými lidmi, kteří ho nazývali vezírem chudiny. Takového významu nabyl díky úspěchu thébských vládců.

Jeho skutečný původ však není znám, o jeho vzniku a minulosti nemáme téměř žádné důkazy. Přesnější poznatky o NĚM máme až z počátku Střední říše.

Faraon Ahmose I., který zbavil Egypt ponižující nadvlády Hyksósů trvající 100 let, pozvedl Vaset na hlavní město země a přivedl ho na vrchol moci. Jeho velká královská manželka Ahmose-Nefertari získala titul „Božská manželka Amona“.

 

                      ANO…… sám velký AMON

 

 Tak začala tradice, kdy tento titul získává každá velká královská manželka.

Své prvenství si Amon udržel po neuvěřitelných 500 let, což je nejdéle v egyptské historii a možná……“zcela určitě nejen!“ v té egyptské.

Jak Amon sílil, rostla síla a bohatství i jeho kněžích, kteří byli tak bohatí a mocní, že přestali být závislí na faraonovi. Měli různá privilegia, neplatili daně a dostávali od králů štědré dary.

Možná právě tento fakt zapříčinil odstranění Amona za vlády faraona Achnatona, který zapřel veškeré egyptské bohy, zabavil jejich majetky a jediným pravým bohem nazval Atona.

Po Achnatonově smrti, která byla možná násilná, kněží přesvědčili jeho nástupce, aby zpět vrátil Amona.

Amon se tedy vrací na své místo. Amenhotep IV. byl jediný faraon, který se proti Amonovi takto otevřeně postavil. Králové z 19. dynastie si od kněžích udrželi odstup a získali nad nimi moc, byl to hlavně Seti I. a Ramesse II., králům z 20. dynastie se to už nepodařilo.

Bůh Amon ztratil svůj význam po nástupu Amonova velekněze Herihora na trůn, Vaset upadl.

Konfrontace s ostatními bohy

Protože Amon se postupně stal nejvýznamnějším mezi egyptskými bohy a ve skutečnosti byl velmi mladý a téměř neznámý, bylo nutné vyřešit jeho vztah vůči ostatním nejvyšším bohům. Za tímto účelem k nim byl Amon mechanicky připojen.

Spojením původního boha slunce z Héliopole Re vznikl nový bůh Amon-Re a Amon se stal bohem Slunce. Funkci slunečního boha tedy získal od Rea. Byl považován za stvořitele světa, ochránce Egypta a otce faraona. Později splynul v jedinou božskou bytost Amenre.

Spojením s bohem ranního slunce Harachtejem, který již předtím splýval s Reem, vznikl Amenre-Harachtej. K nim připojili otce boha Rea  Atuma a tak dali vzniknout trojjediné božské bytosti Amenre-Harachtej-Atum.

Amon se měl stát králem bohů a stvořitelem, prvopočátkem všeho, ale za toho byl pokládán nejstarší bůh Ptah. Kněží konfrontaci vyřešili tak, že Amona rozdělili na několik generací. Nejstarší z těchto Amonů byl starší než Ptah a mohl se stát jeho stvořitelem.

Amon byl spojován i s dalšími, jedním z nich je bůh plodnosti Min, vznikl Amon-Min, nebo další trojjediná boží osoba Amon-Re-Ptah.

Amon i ostatní však nadále existovali samostatně.

Centrum Amonova kultu

Jeho centrem byl Vaset, kde kněží zřejmě nahradili jeho dosavadní manželku Amaunetu bohyní Mut a přiřadili k nim měsíčního boha Chonse jako jejich syna. Kněží z nich vytvořili jakousi božskou Triádu ve Vasetu, kde má Amon svůj vlastní chrám, Amonův chrám v Karnaku.

Chrám vznikal postupně, byl budován 2000 let. První části byly postaveny za Střední říše a poslední za vlády Ptolemaiovců.

       A KDEPAK SE NÁM KLUK UŠATÁ POTRATIL?

Vliv uplatňoval 500 let, chrámy mu budovali 2000 let, že by otěže pustli z rukou?

No to jistě…… 🙂

Odpověď je jednoduchá: odklon nastával velmi poznenáhlu, nenápadně. Napadá mě Vatikán,   ten je pod vlivem Pána, kterého vlastně nikdo nezná.

 Vzpomínám na výrok Kristose  – Tarcha vůči židovským duchovním, který bůhvíproč nebyl z textů odstraněn: „Vaším bohem je ďábel.“ Myslel, že se jedná o fiktivní postavu, ale náhle se mi tají dech. Žádná vymyšlená bytost, je to ten starý egyptský Amon a žije v postavě Šalamona. Že mě to nenapadlo dřív, Amon Šálivý – Šalamon! Ten darebák! Dosáhl toho, že všichni věřící křesťané, židé i jeho muslimové přesměrovávali své modlitby k Pánovi skrytému a zlému slovem amen. Jeho egregor se upřímnou oddanou energií miliónů věřících plnil tisíce let až k prasknutí. Proto má ten syčák takovou sílu!

Jak se ten darebák vetřel mezi židy? Musel přece zanechat stopu! Prastaré zákony nepřipouštějí změnu identity – nomen is omen. Musel prosadit ve staré řečtině změnu písmene D na Z. Kvůli lepšímu zametení stop po staroslověnštině v Řecku. Z Deus se pak stal Zeus. Pak už se jen přestalo používat jeho jména a zůstal jen titul. 

Tak kde je tedy osoba, která se pod nepatrně změněným jménem mohla vetřít k Hebrejcům – musela požívat patřičné vážnosti. Nejvýznamnější osobou se stal Mojžíš. Ale ten v Sinajské poušti židy opustil. Kdo zůstal jako nejvyšší osoba pro náboženství? Velekněz Áron! Ta podobnost s Amonem je zarážející. Kdo jiný mohl svou autoritou prosadit Amonovo jméno na zakončení modlitby? Nebylo pochyb, že jedině takto mohl ďábel Amon na Hebrejce uplatňovat svůj bezprostřední vliv.

 

     STOJÍ PROTI NÁM TA NEJPROTŘELEJŠÍ BYTOST TÉTO PLANETY!

 

Amonovi kněží k tomu použili všech možných prostředků, aby soupeře porazili. Vrhali tisíce Amonovou šalbou zfanatizovaných věřících proti faraónovým vojákům, rozdmychávali stále nová ohniska vzpoury, až nakonec vyhráli. Celý Egypt byl touto válkou natolik zbídačen, že přišel o svůj vliv na mezinárodní scéně. To Amonovi již nevadilo, vyhrál a Hebrejce poslal do země zaslíbené. Jeho plánu na dobytí světa již nic nestálo v cestě.

Amonova obrovská síla může být velmi nebezpečná, proti energii z tak silného egregoru se těžko bojuje.

Momentálně hlavní Amonova základna je Izrael. Očekává se ale drastické omezení finanční podpory židovského státu z USA a západní Evropy. Počítáme však, že finance Amonovi chybět nebudou. Zůstává tak dobře ozbrojeným a organizovaným státem, ze kterého bůh Amon může ohrožovat svět.

 

VZKAZ OD SAMOTNÉHO  BOHA SVAROGA…..

„Děti moje, mám z vás radost, děláte dobrou práci! Musím vás ale zklamat, nemohu vám pomoct. Energie, z níž vzniká egeregor, je prvopočáteční energií Všehomíru. Je tvárná, tvořivá, může být i inteligentní a má napomáhat vývoji. Temné síly dokázaly jejích vlastností zneužít k destrukci. Jako každá energie může pomáhat i ničit. Někteří psychopati posedlí touhou po nekonečné moci jí dokázali nashromáždit velké množství. Jako právě Amon. Pomocí různých machinací se vypracoval až na egyptského boha vzduchu. Uměl vždy velmi hodnověrně šálit lidi, aby mu pomáhali při jeho nekalých záměrech. Postupně si přisvojoval energii jiných bohů, které porážel nečestnými způsoby. Velkého skoku dosáhl porážkou Svantovíta Atona. Získal jeho obrovskou sílu a rázem byl z něj i bůh Slunce – Amun Re. Mohutnou sílu nashromáždila i Mara, která byla uctívána v mnoha zemích. Díky vítězství křesťanství převzal i tuto energii. Oloupil vás všechny. Jinak byste byli mnohem silnější, než jste. A zase jen vy si ji můžete vzít nazpět. Problém je, že on je silnější než vy všichni dohromady. Disponuje silou všech lidí, kteří zakončují své modlitby jeho jménem. Pokud dosáhnete toho, aby jej všichni tito lidé začali upřímně proklínat, oslabí jej to. Pak na něj zkuste zaútočit všichni společně. Učiníte před bojem obřad, při kterém se celá vaše mysl a duše stane magnetem pro vaši ukradenou sílu. Nemusím připomínat, že při tomto boji nesmíte vyvíjet žádné negativní emoce jako nenávist, zlost, pomstychtivost. Tím byste se oslabili ještě víc a jeho by to zase posílilo. Je mistrem šalby, bude v každém z vás cíleně tyto pocity vyvolávat. A vy všichni musíte odolat. Proto vám nemohou pomoct ani řečtí bohové. Nejsou dostatečně pevní. Je to váš boj. Pokud vyhrajete, zachráníte svět. Pokud ne, bude téct hodně nevinné krve. Amon nemá slitování. Dejte ze sebe všechno, co máte. A možná ještě víc. Děti moje, budu s vámi.“

Zdroje:1,2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..