Publikováno Napsat komentář

Mystická Věda

Gnóze: Mystická Věda

filomenaAmen, amen pravím tobě: Že což víme, mluvíme, a což jsme viděli, svědčíme, ale svědectví našeho nepřijímáte. – Ján 3:11

Během celé historie lidstva existovaly jednotlivci, jejichž mise byla vystupovat jako vodící světla v temnotě nevědomosti a nenávisti lidstva. Tito jednotlivci byli nazýváni Spasitelé, proroci, mistři, mágové, bódhisattvové, Buddhové, arhatové a synové člověka… S moudrými slovy, zázraky a ezoterickými psanými texty, tito muži a ženy zapříčinily změny k pokroku lidské duchovnosti.

Pokračování textu Mystická Věda

Publikováno Napsat komentář

Avatar Vodnáře

Uvědomte si, že ve světě gnostické církve (Církev Krista), existují nikoliv dva nebo tři patriarchové, ale pouze jeden a on je pátým ze sedmi, jehož já jsem instrumentem-pravděpodobně příliš nedokonalý, ale jsem jeho instrumentem.

Ano, moje bezvýznamná osoba je bezcenná, nemá žádnou cenu, nemá cenu ničeho. Přesto, naštěstí pro pár a naneštěstí pro mnohé, v mém nitru je (Aun) někdo, kdo je Pán Moci a pro kteroukoli organizaci je nemožné, že kvetla bez pomoci moci. Z tohoto důvodu moje bezvýznamná osoba není hodna pět centů (já osobně nedám za svou osobu nikl), přesto opakuji, naštěstí pro pár a naneštěstí pro mnohé, v mém nitru je pátý ze sedmi, Pán Moci.      

Pokračování textu Avatar Vodnáře

Publikováno 1 komentář

Síla přírody a vody

1. Existuje velká bohyně, která je Pannou moří.
2. Panna moří je Isis, Adonia, Astarte, Marie.
3. Příroda není nevědomá.
4. Příroda je štědrá a strohá matka.
5. Když ve vnitřních světech vzýváme velkou matku, tak
příroda nám odpovídá s děsivým kovovým zvukem, který
způsobuje, že se celý vesmír třese.
6. Opravdu, Příroda je tělem Guru-Déva.
7. Guru-Déva je uctívána ve všech náboženstvích.
8. Guru-Déva dostala různá jména: Isis, Adonia, Isoberta,
Maria, Maya, Persephone, atd.
9. Když se Kristus potřeboval reinkarnovat, aby zachránili
svět, tato Guru-Déva, se narodila na hoře Karmel a byla pokřtěna jménem Marie, Panna z
Karmelu.
10. To je Panna moře, požehnaná Bohyně Matka světa.
11. Každý, kdo chce být mágem a mít magickou moc, se musí stát učedníkem Panny moře.
12. Chátrající sfinga, kterou vidíme v poušti Egypta, je obrazem inteligentního tvora, který
existuje ve vnitřních světech.
13. Toto stvoření je elementál Sfingy přírody.
14. Elementál Sfingy přírody oplývá vší moudrostí elementální magie přírody.
15. Sfinga je elementální zástupcem požehnané bohyně Matky světa.
16. Sfinga poslouchá všechny příkazy Panny moří.
17. Veškerá moc země pochází od moře.
18. Každý, kdo chce být mágem, se musí stát učedníkem Panny moře.
19. Ten, kdo se chce stát učedníkem Panny moří, se musí nejprve naučit astrální projekci.
20. Ten, kdo ve vnitřních světech vyvolá Pannu moře, dostane od ní všechno její učení.
21. Člověk musí osobně požádat Pannu moře pro všechny druhy magických sil.
22. Existují mágové, kteří mají na své hrudi v místě srdce vytetovaný obraz Panny z
Karmelu, aby se vyhnuli jakémukoliv zranění, které by jim mohlo být způsobeno
nepřátelskými kulkami.
23. Musíme se naučit astrální projekci, abychom si mohli popovídat s Pannou moří.

24. Kámen podporující sílu moří je Akvamarín, Larimar

Publikováno Napsat komentář

Okultní tajemství mohyly Mamajeva a Ahnenerbe

Mamajevova mohyla je vyvýšenina v centru Volgogradu. Na tomto holém místě probíhaly nepochopitelně urputné boje stalingradské bitvy, jejichž obětí se během několika měsíců jen na svazích tohoto kopce stalo téměř 35 000 lidí. Dnes zde stojí monumentální pomník. Foto

Zvěsti o tom, že to nebyly jen strategické a politické zájmy, co hnalo fašisty v roce 1942 do Stalingradu, kolují už dávno a populární byly i v tisku. Mezi výzkumníky existuje i verze, že jednou z příčin stalingradské bitvy byla i mystika, kterou byli nacisté jak známo posedlí.

Pokračování textu Okultní tajemství mohyly Mamajeva a Ahnenerbe

Publikováno Napsat komentář

Modlitba skřítků

Ó, ty neviditelný Král, kdo, si vzal zem jako podporu, zeslabil strukturu propastí, aby si je mohl vyplnit svou všemohoucností. Ty, jehož jméno otřásá nebesy světa. Ty, díky komu v žilách skály proudí sedm kovů. Vládce Sedmi světel, ty, který odměňuješ podzemních dělníků, vynes nás do výšin vábivého vzduchu a do Říše čistoty. Jsme na stráži a bez oddechu pracujeme. Hledáme a doufáme, že najdeme dvanáct kamenů Svatého města a talismany,
které se v nich ukrývají, a pól magnetitu, který prochází středem světa!

Pokračování textu Modlitba skřítků