Publikováno Napsat komentář

„Dezertérka“ z komunity židovských iluminátů popisuje příšerné rituály spojené s oběťmi malých dětí

Henry Makow Ph.D.

Dne 1. května 1989 se v show Oprah Winfreyové objevila jedna „milá židovská dívčina“, 29letá Vicki Polin – a vyprávěla o tom, jak její rodina patří do satanistické sekty, která existuje už od začátku 18. století, a co to obnáší.

Ačkoli členové její rodiny dělají dojem vážených občanů (jsou profesí právníci, lékaři, policejní důstojníci), věnují se rituálům zahrnujícím lidské oběti, incest a kanibalismus; často v synagogách. Pijí krev a pojídají kojence.

Vicki Polin popsala šokované moderátorce vývoj iluminátského kultu, který započal jako frankistické hnutí vedené jistým Jacobem Frankem, rozeným Jacobem Leibowitzem (1726-1791). Jednalo se o kacířské, satanistické uskupení, které otřáslo židovským světem. Ti lidé věřili, že se Mesiáš vrátí na svět až poté, co bude svět úplně zkažený, takže podporovali sexuální prostopášnost ve všech podobách a satanské zlo. Podle nich bylo právě takové jednání v konečném důsledku dobré.

Díky financím od frankistického rothschildovského bankovního syndikátu se jim podařilo infiltrovat a následně si podmanit veškerá náboženství a národní elity. Přisvojili si Svobodné Zednářství a nyní jsou v konečné fázi tvorby světovlády,  neboli globalizace.

Hrozné jednání, kterého se Polinové dostalo v dětství, je učebnicový příklad způsobu, jímž iluminátské rodiny, jak židovské, tak nežidovské, jednají s dětmi.

I George W. Bush a Barack Obama mohli utrpět podobné trauma a nyní možná mají stejně jako Polinová mnohočetnou osobnost.

INTERVIEW S OPRAH WINFREY

Polinová vyprávěla Oprah, že byla svědkem obětování a pojídání kojenců za účelem získání „síly“. Ty děti se rodí v širší rodině speciálně k tomuto účelu. Řekla, že ji několikrát znásilnili a také že musela pětkrát jít na potrat kvůli pohlavnímu styku se svým otcem.

Uvedla, že její rodina se na těchto praktikách intenzivně podílela. Její matka je prý v jejich městě v komisi pro mezilidské vztahy a dělá dojem bezúhonného občana. Nikdo by ji nepodezíral. Nikdo by nepodezíral nikoho z těch, kdo tohle provádějí.

„Vnější svět na nás nahlížel tak, že žijeme správně a slušně. Ale pak byly ty večery, kdy se vše změnilo, najednou bylo všechno naopak. Špatné bylo dobré a dobré bylo špatné. Tohle vyvolává u některých z nich mnohočetnou poruchu osobnosti.“

Pořadu se zúčastnila i terapeutka Polinové, Tina Grossman (na YouTube není). Uvedla, že k ní na terapii chodilo více než 40 lidí, kteří mají za sebou totéž co Vicki. Jsou z různých států USA a Kanady. Nikdy se nepotkali, ale říkají prý totožné věci:

„Popisují identické rituály. Já jsem Židovka a dejme tomu, že byste byli z New Yorku nebo naopak z Kalifornie a popisovali mi Seder. Vždycky bych poznala, že se jedná o ten samý obřad. Toto je víra ve zlo a v sílu, kterou vám zlo dává.“

Oprah reagovala slovy překvapení: „Uctívání ďábla přece není součástí židovské víry. Židé přece neuctívají ďábla.“ Terapeutka se odkázala na pohanství, které je součástí mnoha kultur a v němž často najdete i víru, že konzumace lidského masa propůjčuje zvláštní sílu.

DOZVUKY

Ačkoli jak Vicki, tak Oprah mnohokrát upozornily, že takové chování není pro většinu Židů typické, zaútočila na show Liga proti hanobení s tím, že se jedná o antisemitistický pořad.

Oprah si nasypala popel na hlavu a patrně jí bylo odpuštěno.

Vicki se nicméně odmítla vzdát a prohlásila, že popírat tyto zločiny je stejné jako popírat holocaust. V červenci 1989 sepsala toto prohlášení a poslala je všem zainteresovaným osobám:

„Naše společnost věří mýtu, že Židé nemohou být pedofilní nebo zneužívat své děti. To je MÝTUS, oni své děti skutečně zneužívají. Jsou i tací, kteří praktikují kanibalismus a lidské oběti. Věřte mi, já to viděla na vlastní oči.

Dostala jsem se do bodu, kdy o těchto věcech musím svědčit. Budu v tom pokračovat tak dlouho, než vy a vám podobní uvěříte. Udělám, co bude v mých silách, aby se to, co se dělo mně, nedělo už nikomu dalšímu!“

Vicki se sama stala terapeutkou, přestěhovala se do Baltimore a otevřela si tam „Centrum informovanosti“, jehož cílem je pomáhat jiným obětem satanistického zneužívání. Na webových stránkách má články o frankistech. Zkoušel jsem ji kontaktovat, ale bez úspěchu.

Zato jsem našel rozsáhlý profil té ženy (včetně různých interview) na webových stránkách Lukea Forda. Je tam i místopřísežné prohlášení jednoho rabína, kterého Vicki kontaktovala v roce 2004 se žádostí o exorcismus své výchovy v sektě. Vyjádřil se takto:

„Základem jejího příběhu bylo to, že v současnosti je do tohoto kultu zapojeno mnoho rabínů, kteří si s sebou přinesli své satanistické rituály z Evropy do Ameriky. Ona se měla narodit v jedné z židovských rodin, které jsou vůči tomuto kultu loajální.

Tvrdila, že ji využívali pro účely organizovaného spolku praktikujícího pohlavní zneužívání dětí, který řídil rabín z jejich synagogy, a že se zneužívání odehrávalo na svitcích Sefer Tóry, rozložených na podlaze synagogy.

Dále tvrdila, že zneužívání začalo už v raném dětství a pokračovalo po dobu mnoha let, i v pubertě a později v dospělosti, a že byla jen jedno z mnoha malých dětí, chlapců a dívek, které byly takto zneužívány. Neptal jsem se na specifické rysy rituálů, ale zmínila se o  kanibalismu, defekaci a znesvěcování posvátných předmětů.“

ZÁVĚR

Jeden můj přítel věří, že ilumináti chtějí moc, ale není schopen uvěřit, že uctívají Satana a pojídají malé děti. Já bych si takový nepravděpodobný scénář nevymýšlel.

„Musíme se postavit tváří v tvář kruté pravdě, že cíle komunismu jsou neustále rozvíjeny a posunovány, protože mnozí z nás si neuvědomují, jaké prostředky se k tomu používají… Člověk má ten handicap, že nedokáže pojmout tak monstrózní konspiraci – nemůže uvěřit, že existuje. Americká mysl ještě nedospěla k uvědomění si toho zla, jež bylo vneseno do našeho středu.“ (Elks Magazine, srpen 1956)

Lidé jako tento můj přítel toho o historii nevědí mnoho. Nebo si skutečně myslí, že těch 180 milionů lidí bylo ve 20. století zmasakrováno pouhou náhodou? Hirošima, Holodomor, holocaust a 11. září, to všechno jsou produkty jednoho jediného satanistického uvažování.

Opravdu si myslí, že postupný úpadek populární kultury do stavu degenerace a obscénnosti je náhoda?

Myslí si snad, že postupná standardizace incestu, homosexuality, pederastie a okultních záležitostí je náhodná? A myslí si, že likvidace vyššího vzdělání (v oboru humanitních věd) a rodiny je jen shoda okolností?

(V roce 2007 se v USA narodilo 40 % dětí svobodným matkám. V 50. letech tento údaj činil jen 4 %.) Lidstvo je v područí mocného satanistického kultu, který je má v úmyslu zničit a zcela zotročit.

Jak uvedla i terapeutka Grossmanová, jsou Vickiina tvrzení podpořena tvrzeními mnoha dalších obětí. Já jsem o této záležitosti informoval v článcích Iluminátští sexuální otroci líčí hrozné scény, Základní problém: Ilumináti, nebo Židé?  a Bývalý člen satanistického kultu odhaluje temnou iluminátskou agendu.

Na svých webových stránkách mám audio interview s Mary Anne, která hovoří o lidských obětech, k nimž prý dochází osmkrát ročně. Iluminátské vymývání mozků postavené na způsobování traumat popisují i jiné zdroje. Tyto aktivity provádějí rovněž vysoce postavení Svobodní Zednáři a členové zpravodajských služeb, jako je MI-5 a MI-6.

Dokud budeme popírat, že naši společnost ovládl satanistický kult a že naši vůdci jsou buď hejlové, nebo agenti, nebudeme se schopni dostat z nesnází. Dokud se budeme vysmívat těm, kdo o tomto předmětu říkají pravdu, např. Vicki Polinové, zůstaneme spoluviníky našeho vlastního konce.

Logický výsledek této vyšinuté ideologie je zničení všeho, co je nám drahé.

Společnost evidentně potřebuje pořádně pročistit, ale k tomu nedojde, dokud budou mít všechny páky v rukou Ilumináti a veřejnost se nezbaví své apatie.

 

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..