Publikováno Napsat komentář

Používá Pentagon „matku všech bomb“ (MOAB) proti obrům skrytým v Afghánistánu?

 

Používá Pentagon „matku všech bomb“ (MOAB) proti obrům skrytým v Afghánistánu?
12. dubna (2017) shodily USA největší konvenční bombu z arzenálu Pentagonu, aby podle oficiální zprávy Pentagonu vypudily teroristy Islámského státu. Avšak svědectví informátora naznačuje jiný důvod použití „matky všech bomb“. Neodhaleným cílem má být najít a vypudit, zajmout nebo zničit obry, skrývající se ve starém jeskyním komplexu v Afghánistánu, ve kterém se nacházejí technologická tajemství, sahající až k původu lidské civilizace.

Tato letecká bomba o masivní síle munice (MOAB), alias „matka všech bomb“, obsahuje
9,5 tuny trhavin a má rádius výbuchu kolem 1,6 km. Internetový zpravodajský server Intercept oznámil, že MOAB nebyla použita od dob Bushovy administrativy v roce 2003 kvůli obavám z civilních ztrát.

Zdá se, že prezident Donald Trump naplňuje svůj závazek „rozmašírovat ISIS na cucky“. Ale opravdu? Jsou teroristé ISIS skutečným cílem, nebo jen krytím pro neodhaleného nepřítele? Tato hrozba, o které nemusel být Trump informován, uvízla v hledáčku „temných sil/Tajné vlády“ (Deep State), které ve skutečnosti stojí za pentagonským útokem.

 

Řada informátorů již vystoupila s příběhy o obrech, skrývajících se v Afghánistánu a na jiných místech, kde se v současné době probouzejí ze „stázových komor“, ve kterých spali tisíce let.

Informátor tajného vesmírného programu Corey Goode byl mezi prvními, kteří veřejně odhalili existenci „stázových komor“, které udržují dokonale zachovaná těla obrů po tisíciletí.

V rozhovoru 4. srpna 2015 mluvil Goode o tom, jak měl během své utajované služby přístup k informacím na chytrých zařízeních „smart-glass pads“ (zřejmě tabletech – pozn. red.) o těchto spících obrech a technologii stázových komor, které je konzervují. Goode řekl:

Když jsem byl součástí programu tajného vesmírného programu a měl jsem čas si sednout a dívat se do tabletu, byla tam spousta informací k vidění. A jedna z nich byla, že existují bytosti, které byly nalezeny pod povrchem Země…obvykle pod horami, pohřebními horami…pod indiánskými pohřebními mohylami, – které nebyly mrtvé, ale ani docela živé. Nazývali je „stázové bytosti“. A ukázalo se, že byla použita jakási technologie, která tam byla dávno předtím, od skupiny, jež se nazývala jako „rasa pradávných stavitelů“… Takže tyto bytosti nebyly umístěny do stáze ve zmrzlém stavu, jak by si mnoho z nás myslelo. Ale změnil se způsob, jakým se vnímal čas. ..pravděpodobně šly spát tak na 20 minut a přitom uplynulo 30 000 let.

Goode popsal velikost bytostí, nalezených ve stázových komorách, takto:

A když se na ně shora dívali, uviděli velmi vysoké bytosti nebo gigantické obry s nazrzlými vousy… tyto skupiny vysokých bytostí se zrzavými vlasy a vousy byly v Evropě, Jižní i Severní Americe. Zdá se, že v jistou dobu před poslední dobou ledovou měly rozsáhlou oblast, kterou ovládaly.

Podle Stephena Quaylea, který napsal několik knih o obrech, byly elitní vojenské složky USA rozmístěny po celém světě včetně Afghánistánu, aby vypátraly obry. Cituje elitního vojenského zaměstnance, se kterým mluvil o bitvách s obry.

quayle_obri

Revidované, aktualizované a doplněné vydání anglické knihy Genesis 6 – Obři. Autor Stephen Quayle

«

Během jednoho z Quayleho rozhlasových rozhovorů na „Coast to Coast AM“ tam zavolal jeden z jehovojenských informátorů a řekl posluchačům o incidentu v Afghánistánu včetně vražedného setkání mezi 3,65 m vysokým obrem a zvláštními jednotkami USA. Tento informátor tvrdil, že obr zabil devět členů elitního týmu, který jej měl zajmout, a tak musel přijet druhý tým, který obra nakonec zabil.

Podobné příběhy jsem slyšel od dalšího agenta ze zvláštních jednotek, operujícího na letecké základně McDill, který sloužil v Afghánistánu a který byl dobře informovaný o tajné válce s cílem zajmout nebo zabít obry. Já v současné době přesvědčuji tohoto agenta, aby předložil své svědectví prostřednictvím třetí strany.

Quayle používá biblické zdroje na podporu svých analýz obrů a k tomu, co to v současné době znamená pro lidstvo. V podstatě je vidí jako biblické „Nephilim (tj. Nefily)“, kteří jsou potomky „padlých andělů“, kteří se křížili s lidstvem, jak je zaznamenáno v knize Genesis:

„Nephilim byli tenkrát na Zemi a také později, když boží synové přišli k dcerám člověka, které jim rodily děti. To byli ti mocní muži značného věhlasu.“ Genesis 6:4

Existuje několik biblických pasáží, které se odvolávají na obry (Nephilim) a na války, rozpoutané proti nim dávnými Izraelity.

Tak přinesli lidu Izraele špatnou zprávu o zemi, kterou propátrali, se slovy ‚Země, přes kterou jsme šli, abychom ji prozkoumali, je zemí, která požírá své obyvatele, a všichni lidé, které jsme v ní viděli, jsou velmi vysocí. A tam jsme viděli Nephilim (syny Anakovy, kteří pocházejí z Nephilim), a my jsme si připadali jako kobylky a stejně tak jsme připadali my jim‘.Kniha čísel (Hebrejská bible) 13:31-33

Podle Quaylea byl předpoklad, že Nephilim/obři se znovu objeví na konci časů a že je zkorumpované globální elity, uchovávající si pokrevní spojení s padlými anděly, znovu vrátí k moci.

V jednom dřívějším článku jsem vysvětlil, jak byli „padlí andělé“, popsaní v Bibli, ve skutečnosti mimozemskými uprchlíky, kteří v Antarktidě zbudovali kolonii přibližně před 60 000 lety. Tito mimozemšťané, původem z Marsu, založili svou antarktickou kolonii právě technologií „rasy pradávných stavitelů“, která je podle Coreyho Goodea milióny let stará.

Padlí andělé/mimozemští uprchlíci [„preadamité“ podle Goodea] zbudovali kolonie po celém světě včetně Středního východu. Za použití genetického inženýrství vytvořili hybridní potomky, Nephilim/obry, které ustanovili do pozic autorit, aby vládli jako náhradníci za mimozemské uprchlíky v Antarktidě.

Nejvyšším zdrojem moci Nephilim/obrů byly pokročilé mimozemské technologie, vlastněné jejich prapředky, padlými anděly/Marťany/preadamity.

Paradoxně, možná ale úmyslně, se Bible odvolává na jakýsi kmen potomků, pocházejících z místaMoab (území u Mrtvého moře – pozn. překl.) – Lotova syna (Lot je biblická postava, jediný muž, který přežil zkázu Sodomy a Gomory – pozn. překl.), který bojoval s obry nazývanými Emim. KnihaDeuteronomium (5. kniha Mojžíšova – pozn red.) praví:

Tito Emimové tam žili dříve, lidé velcí, početní a vysocí jako Anakimové. Stejně jako Anakim jsou často považováni za Rephaim (rasa obrů v starobylém, nynějším Izraeli, poblíž Jeruzaléma. Na tyto obry se odkazuje jako na: Refaim, Nefilim, Anakim – pozn. překl.), ale Moabité (lid z území u Mrtvého moře, zhruba 2. tisíciletí před. n. l. – pozn. překl.) je nazývali Emim (jeden z kmenů Refaimů – pozn. překl.). Horité žili původně v Seir (Edóm, hornatá oblast mezi Mrtvým mořem a Arabským zálivem. 13. st. př. n. l. – pozn. překl.), ale synové Esaua (Ezau je postava z Bible – prvorozený syn Izáka a Rebeky, a bratr Jákoba – pozn. překl.) [Moabité] je zbavili majetku, zničili je a usadili se na jejich místě, stejně tak, jak to učinil Izrael v zemi, kterou vlastnil a kterou mu dal Pán.

V této pasáži potomci Moabitů zničili obry v zemi, kde se chtěli Moabité usadit. A právě nyní Pentagon použil bombu nazvanou MOAB, aby údajně zničil obry, skrývající se v jeskynním systému v Afghánistánu, mají-li Quayle a ostatní zdroje pravdu. Zdá se, že to není jen pouhou náhodou.

isis

Isis, bohyně zdraví, manželství a moudrosti – s roztaženými křídly

«

Navíc název ISISodkazuje nastarodávnou egyptskou bohyni, široce uctívanou po celém pradávném Středním východě jako spravedlivou entitu. Není obtížné ji považovat za tu, která patří mezi padlé anděly/mimozemské uprchlíky nebo Nephilim/obry, kteří ovlivňovali lidské záležitosti prostřednictvím vyspělých technologií – jaké se lidstvu jevily ve své době jako božské.

Motivace obrů jsou daleko komplexnější, než jak naznačují biblické záznamy. Někteří z obrů podle mnoha zdrojů, citovaných v článku, byli přívětiví – a tedy ne vždy krvežízniví tyrani, snažící se podmanit si lidstvo.

Isis byla možná přívětivým obrem nebo mimozemským uprchlíkem, který měl přístup k vyspělým technologiím a který si přál pomáhat lidstvu vyvíjet se pozitivním směrem. Použití zkratky ISIS, popisující islámské fundamentální skupiny spojené s globálním terorismem, naznačuje skrytou agendu.

Opakuje se v současné době historie, kdy lidé napadají obry, aby získali kontrolu nad územími a pradávnými znalostmi? Zdá se, že je to případ Afghánistánu s nedávným použitím MOAB proti údajným teroristům z ISIS.

Pokud je moje analýza správná, tak to, čeho jsme na Středním východě svědky, pokud jde o válku proti teroristům z ISIS, je krytí utajované války proti obrům, z nichž jsou někteří stoupenci prastaré bohyně ISIS.

Útoky Pentagonu z 6. dubna (2017) proti Sýrii mohou být také součástí tajné války rozpoutané proti obrům. Na hranici mezi Sýrií a Libanonem leží hora Hermon, která byla popsána jako hlavní základna operací padlých andělů/mimozemských uprchlíků.

A stalo se, že když synové člověka byli na vzestupu, tak v těchto dnech se jim narodily půvabné a krásné dcery. A andělé, synové nebes, je viděli a zatoužili po nich také. A tak řekli jeden druhému: „Pojďme, vyberme sami sobě ženy od dětí člověka a zploďme naše děti.“… A všeho všudy jich bylo dvě stě, kteří sestoupili dolů na Ardis, což je vrchol hory Hermon. A nazvali ji horou Hermon, protože na ní přísahali a  navzájem se zavázali kletbami. 

Hora Hermon je místem, kde měli Nephilim své centrum moci pro Blízký východ a kde bylo pravděpodobně skryto mnoho z jejich pokročilých technologií.

mt_hermon_soldiers

Citace z knihy Henochovy

«

V důsledku toho nebyl obnovený tlak na USA vstoupit do občanské války v Sýrii vůbec motivován humanitárními zájmy, jak tvrdil prezident Trump. Místo toho je skutečným cílem pro vojenské složky USA vstoupit do Sýrie a najít prastaré základny, používané padlými anděly/obry a získat kontrolu nad mimozemskými technologiemi, které jsou tam ukryty.

Je zřejmé, že nárůst vojenských aktivit USA v Afghánistánu a Sýrii je záležitostí velkého celosvětového zájmu kvůli ztrátě nevinných životů. To, co se k takovým obavám přidává, je důkaz, že obři, byť mohou někteří z nich být přátelští, jsou tajným cílem – k chycení či k likvidaci.

Tato informace, že obři mají co do činění s pradávnými lidskými civilizacemi, vyspělými technologiemi a mimozemským životem, si zaslouží co nejrychlejší veřejné publikování, a nikoli pokračující zadržování v zájmu armády USA a globálních elit, které se snaží monopolizovat informace, vlastněné obry, pro své vlastní skryté agendy.

© Michael E. Salla, Ph.D. – 15. dubna 2017

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..