Publikováno Napsat komentář

Kdo byl Henoch? Muž, který podle Bible žil 365 let

Podle Bible byl Henoch jedním z lidí a potomků Adamových žijících před potopou.

Kniha Genesis nám přináší podrobný popis celého Adamova rodokmenu. Můžeme se v ní dočíst nejen to, kdo je měl jakého potomka, ale přesná data narození jednotlivých potomků Adamových nebo délku jejich životů. Není bez zajímavosti, že všichni Adamovi potomci z doby před potopou se dožívali stovek let.

Jeden z nich je však výjimečný – délka jeho života byla v porovnání s ostatními velice krátká a na rozdíl od ostatních se Bible nikde nezmiňuje o tom, že by zemřel.

Tímto potomkem je Henoch (nebo také Enoch). Adamův rodokmen je podle Bible následující: Adam (žil 930 let) zplodil Šéta, Šét (žil 912 let) zplodil Enóše, Enóš (žil 905 let) Kénana, Kénan (žil 910 let) Mahalalela, Mahalalel (žil 895 let) Jereda a Jered (žil 962 let) Henocha. Henoch měl syna Metuzaléma (žil 969 let), ten měl syna Lámecha a Lámech (žil 777 let) měl syna Noeho (žil 950 let).

Henoch žil pouze 365 let. Nezemřel však, podle Bible jej bůh vzal do nebe.

Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal.

Genesis 5:24

Učenci toto vykládají tak, že Henoch vstoupil do nebe ještě “za živa”.

Henoch a Bible

V knize Genesis vystupuje Henoch jako jeden z deseti potomků Adamových, kteří žili ještě před potopou.

Bůh beroucí Henocha.Bůh beroucí Henocha. [Wikipedia]

Každý z Adamových potomků měl podle Bible před tím, než zemi spláchla potopa, velice dlouhý život čítající stovky let. Kapitola 5 knihy Genesis nám poskytuje kompletní genealogii všech těchto potomků od Adama až po Noeho, spolu s věkem, kdy počali své syny a přesným věkem, ve kterém všichni zemřeli. Všichni až na Henocha, kterého jako jediného “nedostihla smrt”.

Pokud se podíváme do 5. kapitoly knihy Genesis na verše 22 až 29, zjistíme, že Henoch žil na zemi celkem 365 let. To není ani polovina věku, kterého se dožili ostatní Adamovi potomci.

Henoch však nikdy nezemřel. Kniha Genesis se o něm naposledy zmiňuje poměrně záhadným způsobem.

Množství apokryfních textů naznačuje, že Henoch byl bohem vzat do nebe kde se stal vůdcem archandělů a strážcem nebeského vědění a strážcem nebeských pokladů. Také byl bezprostředním služebníkem boha, který mu svěřil všechna tajemství a záhady nebes.

Henoch v Islámu

Zajímavé věci můžeme o Henochovi najít také v Islámu.

Prorok Idris.Prorok Idris. [Wikipedia]

V Islámu zastupuje Henocha Idris. Korán se o něm zmiňuje hned dvakrát, v kapitole Surah Al-Anbiya ve verěi 85 a v kapitole Surah Maryam ve verších 56 – 57.

A stejné požehnání bylo uděleno Ismailovi a Idrisovi a Zul-Kiflovi, protože všichni prokázali statečnost.

Surah Al-Anbiya, verš 85

A pamatuj na Idrise v knihách; byl opravdu velmi důvěryhodným, byl prorokem. A proto jsme jej povznesli na vznešené místo.

Surah Maryam, verš 56 – 57

Zejména druhá zmínka o Idrisovi je více než zajímavá. Dá se tato zmínka brát doslova? Učenci zabývající se Koránem o významu toho verše dlouze debatují.

V muslimské tradici je navíc Idris spojován s původem písma a dalších vynálezů civilizace, včetně počátků studia astronomie.

Je však nesporné, že Bible i Korán některé poznatky o Enochovi / Idrisovi sdílejí. Podle obou byl povznesen, vzat do nebes. Ani jedna z knih se nezmiňuje o tom, že by zemřel. Naopak obě knihy trvají na tom, že Henoch / Idris kráčel spolu s bohem.

Není trochu zvláštní, že se obě knihy shodují na jeho osudu? Co se tedy s Henochem stalo? Bylo je povznesení doslovné?

1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..