Publikováno 1 komentář

Původní tabulka prvků Mendělejeva s étherem – orgonem

To, co se dnes pod názvem “periodická tabulka prvků Mendělejeva” prezentuje ve školách a univerzitách, je zjevný falzifikát.

Naposledy spatřila skutečná Tabulka Mendělejeva světlo světa v roce 1906 v Petrohradu v učebnici “Základy chemie”, a teprve o 96 let později vstává z popela díky publikaci v žurnále Ruské fyzikální společnosti.

“Periodický systém prvků se skupinami a řády” Mendělejeva, publikovaný v 70. letech 19. století, byl v několika podstatných věcech odlišný od formy, prezentované dnes. Provedené změny nesou systémový charakter, takže nelze mluvit o ničem jiném než vědomé falsifikaci. Jako první vztáhl ruku na dílo Mendělejeva po jeho smrti syn jeho přítele, B.N.Menšutkin. Nová, změněná periodická tabulka je pak všemi akademiemi světa unisono vydávána za originální tabulku Mendělejeva, i když je s ní neslučitelná, protože změny porušují základní princip, na kterém Mendělejev svůj systém vystavěl. Provedené změny byly následující:

 1. Originál obsahoval nultou skupinu prvků a nultý řád, ty byly odstraněny, dnes začíná tabulka prvním řádem a první skupinou
 2. Vzácné plyny (helium, neon, argon, krypton, …) byly v originálu v nulté skupině (úplně první sloupec na obrázku), nikoliv v uměle vytvořené “VIII A”.
 3. Byly odstraněny první dva superlehké prvky (v nulté skupině nultého řádu, a nulté skupině prvního řádu), které Mendělejev umístil před vodík – oznáčovány jako “x” a “y” nebo jako Newtonium a Coronium.

 

Jak je vidět z povahy provedených změn, cílem bylo skrýt existenci nulté skupiny a nultého řádu, čímž ale Mendělejevův systém přichází o svůj základní princip, a logika dostává na frak – inertní plyny z dané skupiny jsou posunuty až za kovy.

Skrýt nultou skupinu a nultý řád jako vodítka vedoucímu k osmyslení existence prvku “x”, prvku “odpovědného” za éter (jak se domníval Mendělejev), bylo systémovým opatřením “hermetizace” vědy (a přesun k dogmatům), příprava na jednu z “velkých operací” 20. století, instalaci teorie relativity.

Mendělejev byl zastáncem existence éteru, tvzení o opaku je další lží z téže kuchyně, která “uvařila” zfalšovanou tabulku:

.. pokud analogy argonu obecně nevstupují do sloučenin, je očividné, že je nelze zařazovat do žádné skupiny dříve známých prvků, a je třeba pro ně otkrýt zvláštní skupinu nultou… Toto umístění argonových analogů v nulové skupině představuje stroze logický důsledek chápání periodického zákona, a proto (umístění do 8. skupine je zjevně mylné) je přijato nejen mnou, ale i Braiznerem, Piccinim a dalšími… Nyní, když se ukázalo naprosto nepochybným, že před I. skupinou, do které patří vodík, existuje ještě nulová skupina, jejíž představitelé mají atomovou hmotnost menší, než elementy 1. skupiny, zdá se mi nemožným odmítat existenci prvků lehčích, než vodík. Z nich obrátíme pozornost nejprve na element prvního řádu nulté skupiny. Označíme ho jako “y”. Bude očividně mít základní vlastnosti argonových plynů… “Coronium”, vahou 0,2 ve vztahu k vodíku; a on nemůže být žádným způsobem světovým étherem. Tento element “y” je nicméně nutný proto, dostat se myšlenkovým pochodem k tomu hlavnímu, a proto i nejrychleji se pohybujícímu prvku “x”, který podle mého chápání je možné považovat za éther. Chtěl bych ho předběžně nazvat “Newtonium”, na počest nesmrtelného Newtona… Problém gravitace a problémy vší energetiky si nelze představit reálně řešitelnými bez skutečného chápání étheru, jako prostředí, předávající energii na dálku.” (“Pokus o chemické chápání světového étheru”, 1905, str. 27)

O tom, na čí straně je pravda – zda na straně Mendělejeva a stoupenců éteru, nebo relativistů a odpůrců éteru, se lze jednoduše přesvědčit aplikací metriky “praxe – kritérium pravdy”: o 112 let později je gravitace pro oficiální vědu stále ještě “neřešitelný oříšek”, stejně jako dlouhodobé přijatelné řešení energetických potřeb lidstva.

Lze také dospět k zajímavým závěrům ohledně motivů a myšlenkových procesů těch, co si tuto falzifikaci objednali: jelikož považovali za nutné odstranit vodítko k přijetí éteru (a vykolejit vědu na 100+ let instalací teorie relativity), museli být bytostně přesvědčeni, že éter je objektivní realita a nevyhnutelný pro správné pochopení světa.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/nezfalsovana-tabulka-prvku-mendelejeva/

1 komentář u „Původní tabulka prvků Mendělejeva s étherem – orgonem

 1. Na úrovni metodologie je ten problém zakopán v otázce, zda 0 je či není přirozené číslo.

  0 nejprve nebyla známá, první jí objevili Sumerové. Řekové a Římané ji znali, ale z náboženských důvodů s ní nepočítali (v jejich kalendáři chybí rok 0, pokud s ní potřebovali počítat, tak číslo převedli do sumerské soustavy, tam provedli výpočet a výsledek převedli zpět).
  My tím, že vycházíme z těchto kořenů, tak 0 také občas neuznáváme (přestože jsme se naučili s ní počítat). Prirozená čísla z těchto historických důvodů 0 neobsahují, i když by měla.

  V geometrii je definován n-rozměrný prostor, kde n je přirozené číslo. Příkladem pro n=4 je ve fyzice známý časoprostor. pro n=3 prostor, pro n=2 rovina, pro n=1 přímka, pro n=0 bod.

  V chemii vezmeme-li funkci chemický prvek, kde n je počet protonů v jádře, tak Mendělejev správně předpokládá existenci prvku pro n=0, uvádí i správně 0 skupinu místo 8 v osmičkové soustavě (tj. skupiny 0,1,2,,4,5,6,7).

  Předělávky jeho periodické soustavy do dnešní podoby jsou tak nejspíš důsledkem matematických neznalostí chemiků …. to, že nikdo tyto chyby dříve neopravil, je na pováženou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..