Posted on Napsat komentář

ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 8

V celém tomto období, plném matoucích otazníků, existuje několik zásadních událostí, kolem nichž se všechno jakoby točí. Jednou z nich je Napoleonův vpád do Ruska. Nás zajímají především tyto otázky:
Proč se francouzský císař vydal na tak obrovskou a riskantní akci? Byla za tím jen touha získat ruské území?
Proč se Napoleon vydal k Moskvě, když sídlem impéria byl Petrohrad? Proč se oficiální historie postarala, aby tohoto geniálních stratéga příští pokolení vnímala jen jako „korsické monstrum“, přestože prostí Francouzi za ním očividně šli?

Pokračování textu ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 8

Posted on Napsat komentář

Američané zjišťují, že jejich školáci jsou stále hloupější

Známý americký spisovatel, právník a blogger Michael Snyder komentuje výsledky výzkumu, které proběhly v americkém tisku. Hovoří se v nich o značném a neustávajícím snižování intelektuální úrovně amerických školáků a studentů. Jsou citovány seriozní časopisy i zpravodajská média a také vystoupení akademických vědců.
 
 

Pokračování textu Američané zjišťují, že jejich školáci jsou stále hloupější

Posted on Napsat komentář

Probíhá totální přestavba člověka

aneb Co se skrývá za programem „Globálního vzdělávání“ 
 
S počátkem nového tisíciletí globální vzdělávání překročilo i českou hranici a učitelům začal tanec kolem rámcových vzdělávacích programů, klíčových kompetencí, průřezových témat, implementace, průběžné evaluace, školení, sbírání kreditů, … a byrokracie. Ti, kdo se blíže zabývají děním v Ruské federaci, jistě nejednou zaznamenali velmi kritické poznámky na adresu ministra školství Viktora Livanova a na celou koncepci současného ruského vzdělávání. Pedagogové, kteří jsou schopni vidět důsledky onoho současného dění majícího své kořeny v 90. letech, bijí na poplach. Takto situaci líčí například členka katedry historie a politiky Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů
 

Pokračování textu Probíhá totální přestavba člověka

Posted on Napsat komentář

Proč nestačí vyjmout baterii z mobilu?

V Samsungu s4 mi odešla baterie. Koupil jsem si novou, ale stará se nějak vzdula a velmi zřetelně na ní vystoupila silueta kontur antény, podobné jako na vysačkách zboží v obchodech, aby nemohlo být ukradeno. Zaujalo mě to a chtěl jsem vědět, co je to za vymyšlenost – stejně jsem to chtěl vyhodit.
 
 

Pokračování textu Proč nestačí vyjmout baterii z mobilu?

Posted on Napsat komentář

Jakým jazykem se mluvilo v západní Evropě v XI.- XV. století?

Jak mezi sebou komunikovali lidé v západní Evropě ve středověku? Jakým jazykem? Řečtinu nebo hebrejštinu převážná většina obyvatelstva západní Evropy neznala. Latina byla výsadou nepatrného množství kněží a tradiční historie říká, že hovorová latina už tou dobou zanikla, a to dávno, dávno. Současné evropské jazyky přitom ještě téměř neexistovaly.
 
 

Pokračování textu Jakým jazykem se mluvilo v západní Evropě v XI.- XV. století?

Posted on Napsat komentář

Listina Alexandra Makedonského Slovanům

Listina Alexandra Makedonského Slovanům

 
Tento velmi zajímavý dokument, který dostal název „Listina Alexandra Makedonského Slovanům“, je poprvé zmiňován českým historikem Václavem Hájkem v „Kronice české“, která se nachází v brněnském archívu, a to v popisu událostí roku 1348. V roce 1516 český historik Josef Pervolf z Varšavské univerzity nachází kopii této listiny v latinském jazyce. V roce 1551 je tento dokument vytištěn v polském jazyce, v roce 1596 v německém a v roce 1601 v italském. Stal se široce známým v Evropě a brzy i v Rusku.
 
 

Pokračování textu Listina Alexandra Makedonského Slovanům

Posted on Napsat komentář

Podoba čakry

 
Dnes sem fouknu informaci, kterou mám od člověka, díky němuž je tu na blogu už několik článků. Od člověka, v kterého mám 100% důvěru. Člověka, který krom jiného přímo vidí čakry. Já se o meditace a energetický systém člověka nikdy hlouběji nezajímal. Prostě to nebyl šálek mého čaje. Až do teď. Z jistých příčin jsem byl donucen zapracovat na konkrétní své čakře. A protože jsem o nich věděl jen minimum, nahonem jsem něco pohledal na internetu. Jako ideální možnost pro sebe jsem zvolil techniku vizualizace. A tady to začalo skřípat. Z načtených informací jsem se domníval, že čakra má mimo jiné fungovat a vypadat jako – nazvěme to ventilátor přijímající a dále posílající energii. Dále jsem se z různých zdrojů dozvěděl, že u muže se točí na jednu stranu, u ženy na druhou. Když už jsem si ji tedy měl vizualizovat, narazil jsem na problém: nedočetl jsem se totiž (možná je to druhým lidem jasné), jak je ten „ventilátor“ natočen, abych si ho jako mohl vizualizovat správně. Je jeho osa souběžná s osou těla? Nebo je na tuto osu kolmá ve směru předo-zadním nebo naopak kolmá ve směru ze strany na stranu? Prostě mi to nějak zadrhávalo a já se v tu chvíli musel spokojit s vizualizací očisty čakry.
 
 

Pokračování textu Podoba čakry

Posted on Napsat komentář

ARKAIM 3

 
 
Už když v roce 1954 vědci zanalyzovali letecké snímky pořízené v této oblasti, objevili tam jasné obrysy města tvořeného třemi kruhy. Ale tehdy ještě nenastala ta správná chvíle. Snímky byly zatajeny kvůli blízkým strategickým vojenským objektům. Ale nyní doslova vypluly, aby nám ukázaly skutečné kořeny Slovanů.
 
 

Pokračování textu ARKAIM 3