Publikováno Napsat komentář

5040: DOKONALÉ ČÍSLO ANEB POSVÁTNÁ GEOMETRIE VESMÍRU

 
 

Platón se ve svém spise Zákony zmiňuje o tom, že číslo 5040 je vhodné pro rozdělování mnoha věcí (např.  obyvatel nebo státní půdy) na menší části. Tvrdí, že 5040 je ideální počet obyvatel města, a že lidské blaho na tomto čísle závisí téměř stejnou měrou, jako závisí na spravedlnosti. Jak se ukázalo, toto číslo je v mnoha ohledech opravdu speciální.

 

Pokračování textu 5040: DOKONALÉ ČÍSLO ANEB POSVÁTNÁ GEOMETRIE VESMÍRU

Publikováno Napsat komentář

Pozorování sama sebe jako prostředek chápání světa

Každého člověka můžeme přirovnal k zeměkouli, uzavřené do sebe
samotné.
Jakmile se tato koule ocitne v blízkosti jiné, okamžitě dojde ke kom penzaci
vzájemného vyzařování. Jed n á se o projevy reakcí jakéhokoliv
dojmu a výrazu, což se posléze rozvine do pocitu štěstí či neštěstí,
přijímání či odmítání.

Pokračování textu Pozorování sama sebe jako prostředek chápání světa

Publikováno Napsat komentář

Následky současného systému čištění vody

Prostřednictvím současných čisticích pochodů za přítomnosti
světla se kyslík podstatně mění z kvalitativního i kvantitativního pohledu.
Dalším následkem jsou poruchy látkové výměny a tím hromadění
kyslíku, se kterým si nadměrně okysličená voda v těle již nedokáže
poradit a nedokáže jej zpracovat.
První symptomy choroby o sobě dávají vědět výskytem tlakových
otoků a podlitin a nádorovým bujením tkáně, které je nejvýraznější
 takzvaných stinných druhů dřeva, které bylo vystaveno nadměrnému
přímému působení Slunce v teplé půdě, obsahující tím pádem velké
množství kyslíku.

Pokračování textu Následky současného systému čištění vody

Publikováno Napsat komentář

Sací spirála

Pokud například čerpáme vzduch běžnou vakuovou pumpou, dostane
se ke slovu pouze ten základní stav, který je přesycen kyslíkem
Pokud zahřejeme bipolární směs vzduchu, pak se dostanou ke slovu
především odpařované uhlíkaté sloučeniny. Sací spirála vyvíjí tah i tlak
a s její pomocí tedy lze získat 100 % biologicky správnou vakuovou
sílu, která je nezbytná například při strojním odpařování při technice
studeného proudění, abychom co nejiychleji odpařili mořskou vodu,
přičemž nečistoty všeho druhu zůstávají v roztoku a vzniká nám pouze
čistá mlha, taková, jakou můžeme občas pozorovat za chladných
zimních dnů nad tekoucí řekou.

Pokračování textu Sací spirála

Publikováno Napsat komentář

Vyroba sladké pitné vody ze slané mořské

Negativné nabitý koncentrát energetické látky, který v sobě skrývá
zejména jantar, tato fosilní pryskyřice, jejíž chemický vzorec zní
C40H64O4, vysvětluje tuto záhadu, proč se v Baltickém moři, v němž se
nachází velké množství jantaru, vyskytuje téměř pitná mořská voda,
zejména pokud se odebere z větších hloubek.

Pokračování textu Vyroba sladké pitné vody ze slané mořské

Publikováno Napsat komentář

VĚDA TO ODMÍTÁ UZNAT

Kdo má nyní z a sta t roh soudce ve sporu dvou zcela protichůdných názorů?
Pro tento účel absolutně nepřipadají v ú v ah u ti, kdož zavinili – i když nevědomky
– stále hrozivější úbytek vody a kdo nemají ani ponětí o možnosti planetárního
pohybu vodních mas a kdo do každého vodního toku zabudovali
elektrické popravčí křeslo (tlakové turbíny, Peltonova kola), čímž demagnetize
vali celý svět růstu.

Pokračování textu VĚDA TO ODMÍTÁ UZNAT

Publikováno Napsat komentář

TECHNIKA JE NAŠÍM NEPŘÍTELEM

Technika – jež je odvozena ze starořeckého slova „technao“ a jež znamená
v českém překladu něco jako nadměrné zvýhodňování sebe samotného = sebeklam
– n a ru šila k o n struktivní a soustředující biomagnetismus dodatečnými
tepelnými a světelnými vlivy ve všech nepřirozeně proudících médiích, a nevědomky
tím podvázala jejich přirozenou plodící a oplodňovací funkci.

Pokračování textu TECHNIKA JE NAŠÍM NEPŘÍTELEM

Publikováno Napsat komentář

Kaplanova turbína, vleklá katastrofa.

Patnáct miliard Zlatých korun bylo vydáno v posledních 50 letech
existence Rakousko-uherské monarchie na hydraulickou regulaci
vodních toků.
Tato cifra a tento časový úsek by nám měly ukázat rozsah a intenzitu,
od kdy a s jak nesmírným vynaložením daňových nákladů byla
zde ruinována krev Země, voda, jejíž vlastní druh pohybu byl nahrazován
pohybem umělým a nepřirozeným.

Pokračování textu Kaplanova turbína, vleklá katastrofa.

Publikováno Napsat komentář

JAK SE STAVĚLY PYRAMIDY?

 

Profesor doktor Friedrich Wilhelm Korff se podle všeho stal vůbec prvním novodobým vědcem, jemuž se podařilo rozkrýt matematické zákonitosti staroegyptské architektury a tím odhalit i principy použité při stavbě pyramid. Proslulý učenec tvrdí, že staří Egypťané stavěli pyramidy „přesně podle proporcí hudebních intervalů“. Podle něj tyto objekty představují „hudbu proměněnou v kámen“.
Tento německý egyptolog tvrdí, že rozluštil tajemství egyptských stavitelů. Především zodpověděl otázku, jakým způsobem budovali svá monumentální díla. Bohužel každá z dosud zveřejněných hypotéz má nějakou slabinu a všechny si vzájemně odporují. Je tedy Korff pouze další v řadě pomatenců, jejichž teorie sice občas vzbudí rozruch, rychle se však na ně zapomene? Jisté je, že tento muž si v akademické obci již získal jméno nejen jako profesor filozofie na Leibnitzově Korffovi se kromě toho podařilo něco velmi vzácného – hned několik renomovaných německých egyptologů se o jeho kontroverzní teorii vyjádřilo pochvalně.

 

Pokračování textu JAK SE STAVĚLY PYRAMIDY?