Publikováno Napsat komentář

Následky současného systému čištění vody

Prostřednictvím současných čisticích pochodů za přítomnosti
světla se kyslík podstatně mění z kvalitativního i kvantitativního pohledu.
Dalším následkem jsou poruchy látkové výměny a tím hromadění
kyslíku, se kterým si nadměrně okysličená voda v těle již nedokáže
poradit a nedokáže jej zpracovat.
První symptomy choroby o sobě dávají vědět výskytem tlakových
otoků a podlitin a nádorovým bujením tkáně, které je nejvýraznější
 takzvaných stinných druhů dřeva, které bylo vystaveno nadměrnému
přímému působení Slunce v teplé půdě, obsahující tím pádem velké
množství kyslíku.

Ve zvětšených buňkách dochází k nadbytku kyslíku a to pak vede
k nadměrné produkci kyselin a v dalším důsledku k zánětům. rfyto
záněty jsou provázeny čím dál vyššími teplotami, horečkou, čímž se
ještě dále zvyšuje agresivita kyslíku a díky nedostatku ostatních uhlíkatých
látek se kyslík dokonce začne účastnit látkové výměny tkáňových
substancí. Dalším důsledkem je pak vznik jednoduchých
mikrobů, kteří začínají být v příznivých podmínkách vysoce aktivní
a při nedostatku další potravy pak doslova sežerou celé tělo. Choroboplodný
zárodek je tedy přímým produktem nesprávné vyvážených
procesů látkové výměny.
Tento druh přijímání potravy věda označuje jako rakovinu.
Jedinými obrannými prostředky, které má až doposud k dispozici,
jsou nůž nebo ozařování. Kdyby si však naši lékaři uvědomili, proč po
otevření těla začnou rakovinné nádoiy jen rozkvétat, a kdyby pochopili,
proč vznikají nadměrným ozařováním popáleniny, nikdy by těchto
prostředků nepoužili.
J e pozoruhodným faktem, že destilovaná voda lačně nasává z okolního
vzduchu plynné látky, takže v ní začneme velmi brzy rozpoznávat
vůně okolního prostředí. Skutečnost, že tato destilovaná voda
odebírá ze svého okolí i pevné a plynné uhlíkaté sloučeniny, je využívána
i v medicíně při čištění lidské krve.
Užívání takové vody může vyvolat pouze krátkodobé zlepšení všeobecného
stavu a v tom lepším případě ještě i povzbuzení. V konečném
důsledku však musí tato voda působit na organismus ničivě, protože
z něj bude odčerpávat uhlíkaté sloučeniny, které v tomto případě nejsou
žádnými nečistotami, nýbrž nanejvýš důležitými stavebními látkami.
Efekt sterilizované doby může tedy být pouze krátkodobý, protože
z dlouhodobého pohledu bude tato voda v každém případě o d č e r p á vat
svému okolí – našemu tělu – ty nej důležitější látky a ono se p a k
může stát živnou půdou pro nový mikroskopický život.
Když m á být sterilizace dosahováno přísadou chlóru, z ů s t a n e
v roztoku ještě i po dezinfekci agresivní kyslík, jenž pak po in te r a k c i
s odpovídající částicí uhlíku poskytne další podnět k tvorbě m ik ro skopického
života.
Uhlíkaté látky ve vodě mohou být považovány za negativní a kyslík

 za pozitivní elektrony, které spolu pod vlivem teploty vytvářejí protijdadné
vztahy s obrácenými zákonitostmi.
Vezměme dobrou potravu, dobrý vzduch a zdravou, což znamená
zralou vodu a vzniknou nám složité a vysoce organizované bakterie,
které dokážou spolykat ty jednodušší a méně organizované bakterie,
p o k u d eventuelně nějaké vzniknou. Vezměme špatné živiny, ať už
p r o s tř e d n ic tv ím méněhodnotné stravy nebo prostřednictvím vody
s příliš nízkým obsahem kvalitních uhlíkatých látek a v tomto prostředí
nemohou vzniknout složité a vysoce organizované bakterie,
z jednoduchých a nedostatečně organizovaných živin vznikají jednoduché
formy života, které začnou požírat tělo, jež bylo svého času
oživeno složitými a vysoce organizovanými bakteriemi. Rozhodující
význam v tomto transformačním procesu má správné či naopak nesprávné
složení krve a energií, jež v ní působí.
Rozhodnutí, zda budeme ve svém vlastním těle chovat dravce či
užitková domácí zvířata, leží tedy naprosto v našich rukou respektive
v rukou a mozcích odborníků na poli zemědělství, lesního a vodního
hospodářství.
V přírodě vládne jistá jednotnost a proto se tyto symptomy, jež
nám ukazují i jiné vegetační druhy, projevují v podstatě všude. Spáchané
chyby se tedy musí projevit na všech místech současně a musí
proto vyvolat celkový úpadek.
Vnitřní složení vody je však také činitelem, ovlivňujícím rozhodujícím
způsobem výšku hladiny spodní vody.
Jak nám ukazují kolmo stoupající horské prameny, ve zralé vodě
jsou tak mocné energie, že jsou schopny překonat vlastní hmotnost
vodní masy, pokud mají vodovodní systémy správnou konstrukci
a pokud příslušná potrubí nemají příliš velký příčný průřez.
Pokles hladiny spodní vody je především důsledkem narušení procesů
látkové výměny ve spodní vodě. Těmto projevům se podobají
teké poruchy krevního oběhu v našem těle a přirozeně i poruchy toku
mízy v těle rostlinném.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..