Publikováno Napsat komentář

VĚDA TO ODMÍTÁ UZNAT

Kdo má nyní z a sta t roh soudce ve sporu dvou zcela protichůdných názorů?
Pro tento účel absolutně nepřipadají v ú v ah u ti, kdož zavinili – i když nevědomky
– stále hrozivější úbytek vody a kdo nemají ani ponětí o možnosti planetárního
pohybu vodních mas a kdo do každého vodního toku zabudovali
elektrické popravčí křeslo (tlakové turbíny, Peltonova kola), čímž demagnetize
vali celý svět růstu.

Tito lidé dosud nikdy nesly šeli o biologickém vakuu, působícím na atomární
úrovni, ani o opačně působícím biologickém přetlaku, jež mohou být
vytvořeny také uměle a téměř bez jakýchkoliv nákladů. Touto strojní v ý robou
mohou být řízeny biologické v y š š í síly tak, že budou plodit a oplodňovat
(zvyšovat kvantitu a kvalitu) a přemenit civilizovaný sv ě t, zničený
technikou v poměrně krátké době v opravdový ráj.

J e n nemnozí v šak mají zájem n a totálním zničení díla Stvoření. Většina lidí
chce žít i nadále. Chtějí se milovat a chtějí se množit, k čemuž p o tře b n í v pr.
vé řadě vodu, rozmnožující celý rostlin n ý svět, potřebují ji v dostatečném
množství. A aby mohli dosáhnout tohoto cíle, musí nyní začít dělat zcela obráceně
to, co se až dosud dělo pod vedením těch, kdo obraceli k rev Země – vodu
vznikající p lan e tárn ím pohybem Země – což znamená, že s ní pohybovali technickým
způsobem a tím učinili z nejlepšího přítele člověka, k te rý jej doprovází
od kolébky až do hrobu jako dárce životní síly, ¿eho nejnebezpečnějšího nepřítele.
Taková voda, kterou je podle rady na počátku zmíněných předních
evropských vědeckých vodohospodářských poradců nutno šetřit – aby se
mohlo neustále se rozmnožující lidstvo zásobovat tímto nejnebezpečnějšíxn
nositelem jedovatých látek z hlediska svého dalšího vývoje – se lidstvu
vskutku nevyplatí.
Proto by měly b ý t k Radě pro kontrolu dřev ařsk éh o průmyslu, navržené
ze s tra n y Zelené fronty, založeny je ště rad y pro vodní, půdní a energetické
hospodářství, aby přirozeně a definitivně skoncovaly s hospodářským a kultu
rn ím úpadkem, zaviněném technikou.
Nyní již není obtížné pochopit, že nezadržitelné klesání demagnetizované
k rv e Země (nadmě rným vlivem tepla a světla) bylo způsobeno archimédovskými
šroubovými systémy. Proto již nadešel nejvyšší čas říci nepříjemnou
p rav d u širokým lidovým masám, okrádaným o to nej základnější právo na
život. Lidstvo má nyní již jen dvě možnosti: Nav rátit k rvi Země její plodnou a
oplodňovací sílu přirozenými metodami jejího vedení a uchovávání – nebo necha
t sh n ít své živé tělo za nepředstavitelných a u k ru tn ý ch bolestí.
J a k řík a l již Aristoteles – člověk je nej dokonalejší zvíře, k teré, když se ponechá
jen samo sobě, dokáže se proměnit v tu nejukrutnější bestii, naplněnou
n en a sy tn o stí a žádostivostí – a v obět své umíněnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..