Publikováno Napsat komentář

TECHNIKA JE NAŠÍM NEPŘÍTELEM

Technika – jež je odvozena ze starořeckého slova „technao“ a jež znamená
v českém překladu něco jako nadměrné zvýhodňování sebe samotného = sebeklam
– n a ru šila k o n struktivní a soustředující biomagnetismus dodatečnými
tepelnými a světelnými vlivy ve všech nepřirozeně proudících médiích, a nevědomky
tím podvázala jejich přirozenou plodící a oplodňovací funkci.

Úsporná opatření nemají z tohoto pohledu žádný smysl, protože každý kultivační
zemědělský či z ah rad n í stroj demagnetizuje půdu, n arušuje biomagnetický
potenciál a bere mu možnost rů stu a vývoje. Zpětný vývoj se začíná urychlov
a t tím víc, čím větších úspěchů d o s á h lí technika, hyd rau lik a a dynamika,
Když se k tomuto vlivu p řidá ještě i používám železných (ocelových) strojů
a přístrojů, které p o d p o rn í vznik elektrických energetických látek a vytvářejí
elektromagnetické pole (viz dynamo), je b rán a , vedoucí k zániku, již otevřena
dokořán. Nebot každá látka (ztuhlá energie) vysílá a přijímá paprsky,
vznikající vibrací v jád ře každé jednotlivé buňky. Vibrace jsou vlastním pohybem,
zahájeným n a nejkratších úsecích a v těch nejkratších časových intervalech
a mohou b ý t organizovány tak , že pak vznikají převážně elektrická či
magnetická pole. Přitom se tvoří a tom árn í dopředně či zpětné síly, k teré berou
n a vlečné lano i celé vodní masy a umožňují n ap řík lad p stru h ům v navíjejících
se (plan e tá rních ) odtékajících vodách udržovat svůj stav labilní rovnováhy.
Ovhvňováním vibračních sil (a tom árn í tahové a tlakové napěťové
složky) může být tak é opět povzbuzen i k rev n í či mízní oběh a může být ovlivněn
takovým způsobem, že začne vznikat tak velké množství rev erzn í atomárn
í energie, že to umožní vyloučení fekálií (samočisticí proces organismu).
Avšak rozkladné (elektrické) síly byly vyvolány technickým způsobem pohybu
mas hmoty a oslabují původní výtlačné, nosné a vlečné síly do té míry, že
se u stav í s tav stagnace a atomární přetlak ve vodorovném směru, r o z lo ž e n é
sedimenty jsou tlačeny n a stěny k o ry ta a podmiňují tam usazování vápence,
sklerózu, zvýšený tlak mízy či k rv e a rozšíření cév, ve skutečnosti však ukaziyí
počátek onemocnění rakovinou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..