Publikováno Napsat komentář

Kaplanova turbína, vleklá katastrofa.

Patnáct miliard Zlatých korun bylo vydáno v posledních 50 letech
existence Rakousko-uherské monarchie na hydraulickou regulaci
vodních toků.
Tato cifra a tento časový úsek by nám měly ukázat rozsah a intenzitu,
od kdy a s jak nesmírným vynaložením daňových nákladů byla
zde ruinována krev Země, voda, jejíž vlastní druh pohybu byl nahrazován
pohybem umělým a nepřirozeným.

Protože si této skutečnosti dosud nikdo nevšiml a protože se především
nikdo nezabývá stále nebezpečnějším mizením vody a s ním
souvisejícím stále se rozrůstajícím hladem v celém civilizovaném světě,
měla by být nyní názorně ukázána příčina poklesu hladiny spodní
vody, jenž je pozorován již celou desítku let.
16. května 1913 mohl Viktor Kaplan informovat přední světové
výrobce turbín, že se mu podařilo dosáhnout pomocí nové konstrukce
lopatkového oběžného kola daleko překročit dosavadní hodnoty
otáček a účinnosti.
Bylo to potvrzeno 22. června 1922 odbrzděním nové turbíny profesorem
Budauem. Kaplan v tom uviděl cíl svých dlouholetých nákladných
a vzrušujících pokusů, když náhle došlo ke zpětnému rázu,
který proměnil jeho tvůrčí radost ve stav totálního nervového zhroucení.
Při aplikaci toho, co bylo dosaženo v modelových zkouškách, na
ověření ve velkém měřítku, se totiž ukázaly – poprvé – projevy destrukce
na oběžných lopatkách turbíny, jež byly vysvětlovány mechanickými
účinky vakua. Teprve dlouhodobým výzkumem legovaných
materiálů se podařilo tyto škody minimalizovat do té míry, že mohla
být zahájena další stavba tohoto druhu turbín. A pokládalo se za velký
úspěch národního hospodářství, že firmy, držící Kaplanovy licence,
se nemusely obávat materiálních ani duševních nákladů, aby zachránily
tyto domněle vysokovýkonné turbíny, které dnes běží
v nesčetném množství a v maximálním rozsahu v hydroenergetických
zařízeních.

Pozoruhodná náhoda vedla ke strašlivému poznání, že výše zmíněné
příčiny destrukce, které se projevily ve vysokootáčkové turbíně
během jejího špičkového výkonu přibližně 32000 atmosfér, lze přičísl
axiálnč-radiálnímu, odstředivému pohybu. A sice tím, že tam došlo
k bleskovému výboji energetických látek, podobně jako při bouřce,
protože okolní spodní voda byla nesprávně temperována změnou vývoje
vitamínových molekul, jež se v ní vznášely a tím vybita, přičemž
došlo k úniku vody jak do geosféry, tak i do atmosféry.
Těmito atomárními výboji, které jsou mimochodem přesně měřitelné.
viditelné a dají se i pocítit, dochází k implosím vakuového typu
nosné látky, která náhle ztratí své napětí bleskovou přeměnou vysoce
excitovaného stavu plynu na bezprostorové a beztvaré energetické
produkty. Dále je jasné, že voda, zbavená svého napětí – bez ohledu
na to, zda se tento proces odehrává v atmosféře či v geosféře – klesá.
Tím se vysvětluje i takzvaná turbulence jako biologický důsledek vedení
vody proti duchu přírody.
Ve všech strojích a zařízeních pro výrobu tepla, světla a ve všech
dopravních zařízeních se používá bez výjimky vývojově nebezpečný
axiálně-radiální princip pohybu, šíří a zintenzivňuje tento princip.
Platí to zejména pro vysokootáčkové Kaplanovy turbíny, které odstředují
vodu nesmírnou silou. Tyto stroje na výrobu neštěstí produkují
ten vývojově nejnebezpečnější kavitační proud, tuto metafyzicky a tedy
reaktivně působící energii rozkladu, která dokáže ve velmi krátké
době zničit i vysoce legované ocelové lopatky. Tato energie vyzařuje na
dálku a proniká vším, aby našla ve spodní vodě buňky života a aby
v nich pak vyvolala obrácením jejich vnitrobuněčného vlnění řetězové
reakce, jež pak slouží prostřednictvím krve Zemé k šíření zárodků
smrti veškerému okolnímu životu – k šíření rakoviny.
Když pomineme všechny hydraulické regulace vodních toků. k nejnebezpečnějším
strojům na vyrábění zárodků smrti patří Kaplanovy
turbíny, které obrovskou silou rozvlňují vodu v axiálně-radiálním
směru (odstředivě), jež jsou zabudovány do již i tak zvráceně regulovaného
toku, nebo dokonce – což je například případ Vídně – přímo
vodovodního vedení pitné vody, kde dokonale zamoří celé velkoměsto
nebo přinejmenším alespoň jeho podstatnou část. Tím se dá
vysvětlit, proč se tato děsivá nákaza ve 20. století tak nesmírné šíří.
A také to, že křivka rakoviny stoupá úměrně s délkou takto zvráceně
vedeného vodovodního potrubí s pitnou vodou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..