Publikováno Napsat komentář

Koloběh vody

Odtok vody
Úplný koloběh znamená vstup vody do nitra Země, vytvoření
potřebných vodních mas, zdržování jejího odtoku a tím její zadržování
respektive minimalizaci nebezpečí velké vody.
U polovičního koloběhu naopak nastane známý stav, kdy stále
znovu a znovu stoupají vodní výpary, takže atmosférické masy
dostávají další a další dodávky páry a srážky jsou častější. Velká
voda je pak součástí tohoto procesu.

Pokračování textu Koloběh vody

Publikováno Napsat komentář

Mrtvá voda, zánik civilizací?

Obecně se říká, že bájné kultury zmizely beze stopy a neexistují již

žádné známky, jež by prozrazovaly, proč na místo svobody, rovnosti a

bratrství nastoupily otroctví, kastovnictví a nepřátelství.

Toto tvrzení je obrovským omylem. Vždyť všude tam, kde voda, tento

nositel života, zmizela beze stopy, aniž bychom nacházeli pozůstatky

intenzivního pěstování potravin, nacházíme vodovodní vedení

nejrůznějšího druhu; to je známkou toho, že lidé ještě v posledním

okamžiku vyvinuli velkou snahu, aby udrželi tohoto zprostředkovatele

života na polích a nivách, hlavně však v lidských sídlištích.

 

 

Nyní bude jistě překvapením, když budeme tvrdit, že právě díky těmto

snahám, díky zakládání vodních děl a vodovodů byl zaviněn úbytek

nositele života a tím i kulturní úpadek.

Že se v dobách vysokých kultur lidem dobře žilo, to je mimo veškerou

pochybnost. Nic se nesnáší hůře, než dlouhá řada dobrých dní. Pokud se

lidem dobře daří, začnou být rozmazlení a zpohodlní, začnou se také

společensky družit. Vesnice, tržiště, město, to jsou biologické důsledky

sdružování se. Farář, řídící učitel a lékař jsou doprovodnými jevy, kterých

se houfující se člověk nechce vzdát, stejně jako řemeslníků, kteří se starají

o tu či onu příjemnost a o pohodlí lidských mas, směstnaných na malém

prostoru.

Dobře fungující domácí vodovod, anglické klozety s vodním

splachováním, kanalizace, později i horkovodní ústřední topení, to vše

patří k mnoha věcem, jež usnadňují a zpříjemňují obyvatelům města

jejich život.

Stejně si to zařídili před mnoha staletími Římané, když stáli na

vysokém kulturním stupni a když se snažili o to, aby si po těžkých bojích

a s velkou kořistí uspořádali svůj život co nejpohodlněji a nejpříjemneji.

K nejznámějším příjemným stránkám tohoto pohodlného života

patřily, když odhlédneme od Panem et Circenses, geniálně zbudované

vodovody, lázně a nezapomínejme ani na nanejvýš příjemné horkovodní

vytápění, jež bylo podle vykopávek zbudováno tak důmyslně, Ze umělé

teplo, jež jak známo stoupá, když se přirozené sluneční teplo snižuje

neboli klesá, neboť v údolích je teplo a na vrcholcích hor, které by měly být

blíže domněle rozpálené pánvi Slunce, je zatraceně chladno, zákonitě

naplnilo obývací i jiné místnosti.

Protože bylo o jakékoliv pohodlí postaráno již předem a protože

mechanickým tlakem při vytlačování vody do kopce se voda uměle

vytvořenými vodovody vracela zase zpět, místo vody začal kupodivu

stoupat nepokoj a neklid.

A jednoho dne, aniž by si toho někdo všiml, římská kulturní

konjunktura zmizela beze stopy.

 

Publikováno Napsat komentář

Západný koncept vitamínov nemá k imunite žiadny vzťah

„V chladných mesiacoch by sme si mali predovšetkým chrániť oslabenú energiu a posilňovať vnútorné teplo.

Základom je vhodná vyvážená strava a dostatok tepla a odpočinku,“ hovorí MUDr. Jozef Lucký z TCM Clinic, jeden z najväčších odborníkov na tradičnú čínsku medicínu.

 

Pokračování textu Západný koncept vitamínov nemá k imunite žiadny vzťah

Publikováno Napsat komentář

Omamné látky jako klíč k jiným světům

Při užívání některých omamných látek se nějakým způsobem mění vnímání a dostavují se zvláštní optické vjemy. Pochopitelně, ty vjemy nemusí být omezeny jen na zrakové smysly. Celkově se vjemy způsobené takovými látkami nazývají jako halucinace. Takové slovo se definuje jako něco iluzorního, klamného a zcela nereálného. Je však podivuhodné, nakolik “skutečné” a komplikované některé ty “halucinace” jsou a jak jsou celkově popisovány zážitky po požití některých omamných látek. Mohou se dostavovat obrazy velmi složitých grafických vzorů. To však nepovažuji za přirozený klamný výsledek dočasně pomatené mysli. Domnívám se, že přirozený klam by měl vypadat chaoticky a především jaksi rozmlženě, bez jasných kontur, bez složitých geometrických vzorů a bez dalších zcela zřetelných prvků. To je pro mě jedním z důvodů se domnívat, že některé halucinace skutečně nemusejí být pouhým iluzorním výplodem omámené mysli. Některé zkušenosti dokonce nesou zmínky o velmi živé a zřetelné komunikaci s nějakými inteligentními entitami. Nutno spravedlivě podotknout, že halucinogeny působí na vnímání přímo, a tak nemusí být příliš silným argumentem to, že některé zážitky jsou vnímány jako velmi živé. Přesto však vidím podstatně velký prostor k úvahám, zda některé takové látky skutečně poskytují dočasný klíč do “jiných světů”. Nechci specifikovat, co přesně myslím tím pojmem “jiné světy”. Nemyslím tím nutně cizí obydlený svět v jiné části vesmíru a ani nechci házet pojmy jako “jiná dimenze”, protože dostatečně dobře nevím, co vlastně dimenze jsou. Chápejte pojem “jiné světy” jakkoliv po svém.

 

Pokračování textu Omamné látky jako klíč k jiným světům

Publikováno Napsat komentář

Viktor Schauberger – voda, energie, les, půda, úroda, měď

Vynálezy Viktora Schaubergera – Stroj prý při startu modrozeleně zářil a při přistávání vydával stříbřitou záři. V mnichovské publikaci Das Neue Zeitalter se roku 1956 psalo, „Viktor Schauberger byl vynálezce a objevitel nové pohonné síly – imploze, která pouze s použitím vzduchu a vody je schopna vyrábět generovat světlo, teplo a hnací sílu.“Vynálezy Viktora Schaubergera

Pokračování textu Viktor Schauberger – voda, energie, les, půda, úroda, měď

Publikováno 1 komentář

Voda a Viktor Schauberger

 
 

Živá voda Viktora Schaubergera

 

 
 
Schaubergerovo jméno se dnes často spojuje s fantastickými vynálezy, které se týkají nejen využití vody, ale snaží se také řešit současný energetický problém. Pečlivé pozorování přírody vedlo k poznání, že dnešní technika působí rozkladným, ničivým způsobem…
 
Viktor Schauberger pocházel ze starého bavorského šlechtického rodu, který kolem roku 1230 ve sporu s pasovským biskupem ztratil svá privilegia i rodinné sídlo Schauburg. Kolem roku 1600 se v Rakousku vytvořila boční linie, jejíž potomci se téměř bez výjimky věnovali lesnímu hospodářství a péči o zvěř. Jejich heslo znělo: “Věrnost mlčícím lesům!”
 

Pokračování textu Voda a Viktor Schauberger

Publikováno Napsat komentář

Větrný mlýn na vodu

Australský důchodce si nechává patentovat větrem poháněný přístroj, který dokáže „vydojit“ ze vzduchu vodu. Odborníci se k zařízení staví skepticky.

Celková potřeba vody, kterou lidstvo potřebuje, je jen zlomkem toho co se jí nachází v atmosféře.

Doktor Max Whisson je penzionovaný specialista na zdravotnickou techniku. Tvrdí, že vymyslel vysoce účinnou turbínu, která je schopná pohánět chladící zařízení, které zkondenzuje vzdušnou vlhkost. Dobře se to poslouchá, protože atmosféra obsahuje velké množství vody a její zásoba je znova nahrazena každých několik hodin. To znamená, že kdyby zařízení bylo funkční, tak případné získávání vody ze vzduchu by nenarušovalo životní prostředí. Šlo by tak vodu získávat i v místech, kde je jí málo a vzdušná vlhkost je nízká.

Pokračování textu Větrný mlýn na vodu

Publikováno 1 komentář

Pyramida jako kondenzátor vody

Staré archivy ukrývají po dlouhá tisíciletí před zraky zvědavců jména architektů významných pyramidálním komplexů, roztroušených po celé Zemi. Jedni architekti projektovali a tvořili stupňovité pyramidy, druzí stavěli pyramidy rovnostěnné, třetí zase spirálovité, ale všechny měly jeden společný charakteristický znak: v pyramidě, nebo její blízkosti se obvykle nacházel okrouhlý nebo čtvercový bazén naplněný vodou. Často existoval pouze jeden a pak byl situován na západní straně. Někdy bylo bazénů několik, po jednom z každé strany pyramidy. V jiném případě pyramidu obklopovaly vodojemy ze všech stran a pak se zdálo, jako by pyramida stála uprostřed jezera.

Pokračování textu Pyramida jako kondenzátor vody

Publikováno Napsat komentář

Aj a Tija a počátek tantry

Asi tisíc let předtím (než se Lemurie potopila), tam byli dva lidé, kteří se jmenovali Aj a Tija. Tento pár prováděl věci, které nikdo jiný předtím nedělal, alespoň ne v našem evolučním cyklu. Objevili, že pokud se milujete jistým způsobem a jistým způsobem dýcháte, bude jiný výsledek, co se týče dětí. Prostřednictvím takovéhoto početí dochází k odlišnému druhu zrození – všichni tři – matka, otec a dítě – se stanou nesmrtelnými. Jinými slovy, když máte dítě za jistých okolností, tato zkušenost vás navždy změní.

Pokračování textu Aj a Tija a počátek tantry

Publikováno Napsat komentář

Sexuální energie u Egypťanů a orgasmus díl 2

 

Zde je přesný návod, jak provést „ankhování“. Cokoliv děláte sexuálně před orgasmem, je vyloženě na vás.
1. V okamžiku, kdy cítíte, že sexuální energie bude stoupat nahoru páteří, hluboce se nadechněte a naplňte svoje plíce asi do 9/10 a pak zadržte dech.
2. Dovolte, aby sexuální energie orgasmu stoupala vaší páteří, ale v momentu, kdy dosáhne páté čakry, změňte svojí vůlí tok sexuální energie o 90 stupňů do zadní části vašeho těla. Tok pak automaticky bude pokračovat v trubici ankhu. Tok se pak pomalu obrací, dokud nedosáhne osmé čakry v 90 stupních k vertikále. Pak se stáčí, dokud se nevrátí do páté čakry, kde začal. Často se zpomaluje, když se přibližuje počátečnímu bodu. Pokud dokážete vidět energii, dostane se do půlkroku. Když se přiblíží k páté čakře ze přední části těla, nastane někdy obrovský náraz, když se znovu spojí s touto čakrou. Všechno se to děje, zatímco máte zadržený dech.

 

Pokračování textu Sexuální energie u Egypťanů a orgasmus díl 2