Publikováno Napsat komentář

Jak překonat své strachy

Strach je na naší planetě čím dál bujnější. Každý den jsou ho plné zprávy. Strach je nedostatek víry v sebe samé, a kvůli tomu pak nevěříme ani Životu. Nevěříme, že je o nás postaráno na vyšší úrovni, a tak máme pocit, že musíme v úrovni fyzické všechno ovládat a na všechno dohlížet sami. Očividně se tudíž budeme i nadále pořád bát, protože ve svých životech nemůžeme mít kontrolu nad vším.

Pokračování textu Jak překonat své strachy

Publikováno Napsat komentář

19 doporučení Marie Montessori, která vám pomohou stát se perfektními rodiči

z brightside.me

Maria Montessori je jedna z mála pedagožek, které se ve 20. století postaraly o revoluci v našem přístupu k výchově dětí. Mimo jiné vešla ve známost svými stručnými „přikázáními“ pro rodiče, která formulovala velmi věcně, ale zároveň tak, aby se v nich skrývala veškerá moudrost, kterou se Montessori snažila předávat ostatním.

Pokračování textu 19 doporučení Marie Montessori, která vám pomohou stát se perfektními rodiči

Publikováno Napsat komentář

Nový “meteorologický” termín “bombogenese” je zástěrkou pro klimatické zbraně

Od roku 2014, v souvislosti s pravidelnými vánočním obdobím extrémního chladu (i jiných extrémních meteoudálosí), byla média v USA plná termínu “polární vortex” (psali jsme o něm několikrát i na Orgonetu, např. zde.)

Letos tam média při podobné (větší) povětrnostní kalamitě/kalamitách vtloukají do hlav občanů nové termíny jako “bombogenese”, “bomb cyclone”. 

Geoinženýři totiž výrazně upgradovali svá zařízení… a nové “meteorologické” termíny slouží pro zakrytí faktu, že se nejedná o jevy přírodní, nýbrž uměle vytvořené klimatickými zbraněmi. To je absolutní falešná vlajka – útoky klimateroristů jsou sváděny na Matku Přírodu…

Pokračování textu Nový “meteorologický” termín “bombogenese” je zástěrkou pro klimatické zbraně

Publikováno Napsat komentář

Geoinženýrská falešná zima. “Záhadné” ledové útvary. Chemická nukleace ledu.

 

Klimatičtí inženýři umějí chemicky zchladit teplotu na povrchu Země; stačí, když mají k dispozici dostatek atmosférické vlhkosti. To není spekulace, ale ověřený fakt, dokázaný patentovými řízeními. Jeden z příkladů patentů je níže.
 
 

Pokračování textu Geoinženýrská falešná zima. “Záhadné” ledové útvary. Chemická nukleace ledu.

Publikováno Napsat komentář

Účinky láskyplných a nenávistných myšlenek

Materialista se domnívá, že člověku po kterém hodí kámen, zajisté způsobí bolest; naproti tomu si ale myslí, že nenávistná myšlenka, kterou chová vůči svému bližnímu, neublíží. Kdo však skutečně zná svět, ví, že z nenávistné myšlenky vychází mnohem, mnohem silnější účinky, než jaké mohu způsobit, hodím-li po někom kamenem.
Všechno, co člověk myslí a cítí, má své účinky v astrálním světě a jasnozřivý člověk může velmi přesně a dopodrobna sledovat, jak působí například láskyplná myšlenka, směřující k druhému člověku, a že zcela jinak působí myšlenka nenávistná.
Jestliže vyšlete láskyplnou myšlenku, vidí jasnozřivý člověk, jak se vytvoří světelná forma, mající jakoby podobu květního kalicha, která člověka láskyplně obklopí s ohledem na jeho éterné a astrální tělo a poněkud přispívá k jeho oživení, k jeho blaženosti. Naproti tomu nenávistná myšlenka se do éterného a astrálního těla zavrtá jako zraňující šíp.“

Publikováno Napsat komentář

Kdo byl Apollonius z Tyany?

 

Apollónios z Tyany,

Ottův slovník naučný

Apollónios: A. z Tyany (I. stol. po Kr.), filosof novopythagorský, náboženský reformátor a divotvůrce. Kolem roku 220 po Kr. ku přání císařovny Julie Domny napsal rhétór Filostratos životopis jeho, vyzdobený mnohými bájemi, legendami, divy a smyšlénkami. Hieroklés ve stol. IV. použil tohoto spisu Filostratova, aby život a činy Apollóniovy postavil naproti vypravování evangelií a zvláště osobě Kristově.

Pokračování textu Kdo byl Apollonius z Tyany?

Publikováno Napsat komentář

Zakázané snění

Motto: Naše kultura nám zakazuje snít, protože snění je pro ni nebezpečné. Probuzené vědomé snění odvádí lidské bytosti od toho, čím je naše kultura zkázy, zpět do středu živoucí esence svobodného a volného bytí. Vypadá to, že právě nyní se v naší globalizované kultuře svádí neviditelný boj o naši nesmrtelnost.
 
Co společného má vyobrazení borových šišek ve vatikánských zahradách s podivným vyobrazením vlasů Buddhy? Proč má třetí oko z prastarých egyptských maleb spojitost s moderní neurovědou? Čeho se establishment bojí, že tak přehání péči o náš chrup a látku DMT, kterou běžně produkuje naše tělo, zařadil na seznam zakázaných drog? Jak moc nám mohou pomoci vizionářské rostliny na cestě poznání? To všechno jsou otázky, jež spolu souvisí víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Jejich společným jmenovatelem je epifýza, neboli šišinka mozková. Pojďme si nejdřív ale shrnout známá fakta.
 
 

Pokračování textu Zakázané snění

Publikováno Napsat komentář

Město Akakor

Nejen vědci slaví veliké úspěchy objevováním neznámého. Po ukončení studia současné historie a sociologie odjel německý novinář Karl Brugger pracovat do Jižní Ameriky a zde se dozvěděl o indiánském městě jménem Akakor. V roce 1974 se také stal dopisovatelem západoněmeckých rozhlasových a televizních stanic. Nyní je považován za odborníka na indiánské záležitosti. Karl Brugger (narozen 1942) dnes žije v Brazílii.

Pokračování textu Město Akakor