Publikováno Napsat komentář

Slova Matky Terezy

Hymna života

Život je šance – využij ji
Život je krása – obdivuj ji
Život je blaženost – užívej ji
Život je sen – uskutečni ho
Život je výzva – přijmi ji

Život je povinnost – naplň ji
Život je hra – hrej ji
Život je bohatství – ochraňuj ho
Život je láska – potěš se s ní
Život je záhada – pronikni ji
Život je slib – splň ho
Život je smutek – překonej ho
Život je hymna – zpívej ji
Život je boj – přijmi ho
Život je štěstí – zasluž si ho
Život je život – žij ho.

Pane, když mám hlad,
sešli mi někoho, kdo potřebuje nasytit.
Když mám žízeň,
sešli mi někoho, kdo potřebuje utišit žízeň.
Když je mi zima,
sešli mi někoho, kdo potřebuje zahřát.
Když je někdo smutný,
sešli mi někoho, kdo potřebuje potěšit.
Když jsem chudý,
sešli mi někoho, kdo je chudší než já sám.
Když nemám čas,
sešli mi někoho, kdo potřebuje vyslechnout.
Když jsem potupený,
sešli mi někoho, koho bych mohl chválit.
Když ztrácím odvahu,
sešli mi někoho, kdo potřebuje povzbudit.
Když se cítím nepochopený,
sešli mi někoho, kdo potřebuje obejmout.
Když se necítím milován,
sešli mi někoho, kdo potřebuje lásku.

Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte.
Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví.
Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte.
Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní.
Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu.
Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní.
Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro.
Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál.”

Buď projevem laskavosti, měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, ve vřelém pozdravu.
Sami víme, že to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam.
Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
Když není práce protkaná láskou, je zbytečná.
Láska nežije ze slov a nelze ji slovy vysvětlit. Zvláště tu lásku, která se uskutečňuje v službě Bohu, která pramení v Bohu a každém nachází Boha a dotýká se Boha.
Musíme se dostat k lidskému srdci, a to správným způsobem: láska se dokazuje skutky.
Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce…
Mě nezajímá dav. Kdybych viděla davy ubožáků, nikdy bych nemohla svoji práci začít. Zajímá mě jen můj bližní, jednotlivec, tomu mohu pomoci, a tak pomáhám.
Musíme vědět, že jsme stvořeni k větším věcem než k tomu, abychom byli pouhým číslem na světě, že tu nejsme pro diplomy a tituly, pro tu či onu práci. Byli jsme stvořeni, abychom milovali a byli milováni.
Otec a matka mají mnoho práce a nemají na dítě čas..toto jsou věci, které ničí mír.
Utrpení je Božím darem, který těm, jež se starají o trpící, umožňuje ukázat svou lásku.
Rozsévejte kolem sebe lásku na každém kroku. Láska začíná doma – proto jí dávejte nejdříve svým dětem, manželovi či manželce. Láska žije tam, kde jsou lidé – nezapomeňte jí dát i sousedovi od vedle.
Radostné srdce se rodí ze žhavé lásky.
Jestliže lidi soudíš, nezbývá ti čas je milovat.
Víte, proč má člověk srdce? Aby měla kde bydlet dobrota a láska.
 

V naší práci není místo pro pýchu a ješitnost. Naše práce je Pánovo dílo, chudí jsou Pánovi chudí. Přenechejme se Ježíši, aby on mohl naším duchem myslit, našima rukama konat. Všecko můžeme, je-li jeho síla s námi a v nás. Jsme tu přece proto, abychom předávali Boží lásku.

Často a rádi mluvíme o dobrém, milosrdném a dobrotivém Bohu, který odpouští a chápe. Jsme pro své trpící bratry živým svědectvím nebeského Otce? Každý, kdo k tobě přijde, měl by od tebe odcházet klidnější a šťastnější. Měl by být “pozdraven” a snad uzdraven dobrotou, která září z tvého úsměvu, z tvých očí, ze slov, z gest. …
Radostnost je začátkem svatosti. Naučíš-li se být radostným, začneš se podobat Kristu, jehož srdce plné dobroty myslí vždy na jiné.

Radostnost musí být základním rysem našeho života. … Radostnost je znakem, že člověk je velkomyslný. …Naše radostnost je nejúčinnějším prostředkem k hlásání Krista a jeho poselství o radosti. …Uvidí-li lidé radost ve vašich očích, uvědomí si, že jsou Božími dětmi. Duše svatých musí časem prodělávat těžké vnitřní zkoušky a dobře vědí, co je temnota. Ale chceme-li, aby si druzí uvědomili Ježíšovu přítomnost, musíme být o ní přesvědčeni především my sami. Představte si, že by některá sestra přišla s umučenou tváří a váhavým krokem do slumu. Co by těm chudákům tam mohla přinést? Nic, snad ještě hlubší pocit beznaděje nebo zoufalství. Radostnost je nakažlivá, proto musíme překypovat radostností, kdykoliv se blížíme k chudým.

  “Myslím si, že svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je tak velice málo lásky v domovech a v rodinném životě. Nemáme čas pro své děti, nemáme čas na sebe navzájem, není čas, abychom se těšili jeden z druhého.”

“Vidím Boha v každé lidské bytosti. Když omývám rány malomocného, cítím, že se starám o samého Pána. Není to krásný zážitek?”

“Nejhorší chudobou je osamělost a pocit, že nejste milováni.”

Dnes není nejhorší nemocí malomocenství nebo tuberkulóza, ale pocit, že člověk je nechtěný.”

“Ve světe je větší hlad po lásce a ocenění než po chlebu.”

“Někdy si myslíme, že chudoba je jenom být hladový, nahý a bez domova.
Chudoba těch, kdo jsou nechtění, nemilovaní a zanedbávaní, je ta největší chudoba. Tento druh chudoby musíme léčit ve svých domovech.

“Nikdy předtím jsem ve válce nebyla, ale viděla jsem hlad a smrt. Ptala jsem se (sebe sama): “Co cítí, když tohle dělají?” Nechápu to. Všichni jsou Boží děti. Proč to dělají. Nechápu to.”

“Prosím, zvolte cestu míru. …Krátkodobě mohou být vítězové a poražení v této válce, která nás všechny děsí. Ale to nikdy nemůže ospravedlnit a nikdy neospravedlní to utrpení, bolest a ztráty životů, které způsobí vaše zbraně.”

Potrat  je “vražda v lůně matky… Dítě je Boží dar. Když ho nechcete, dejte ho mně.”

Největší ničitel míru je potrat, protože když matka může zabít své dítě, proč bych já nemohl zabít tebe a ty mě? Není v tom žádný rozdíl.”

“To je chudoba, když se rozhodneš, že dítě musí zemřít, aby sis mohla žít, jak chceš.”

“Snažím se dávat chudým lidem z lásky to, co si bohatí mohou pořídit za peníze. Ne, malomocného bych se nedotkla ani za tisíc liber, ale velmi ráda o něj pečuji z lásky k Bohu.”

“Nevím přesně , jaké to bude v nebi, vím však, že až zemřeme a přijde okamžik, kdy nás Bůh bude soudit, NEBUDE se nás ptát: Kolik dobrých věcí jsi v životě udělal?, ale zeptá se: Kolik LÁSKY jsi vložil do toho , co jsi dělal?”

– Pokaždé, když se na někoho usměješ, je to úkon lásky, dar tomu  člověku, krásná věc.

– Dobré skutky jsou články, které vytvářejí řetěz lásky.

“Buďte věrní v malých věcech, protože v nich spočívá vaše síla.”

“Každý z nich je Ježíš v převlečení.”

“Jsem malá tužka v ruce píšícího Boha,který posílá milostný dopis tomuto světu.”

“Já se nemodlím za úspěch, já prosím za věrnost.”

“Vím. Že Bůh mi nedá nic, co bych nemohla zvládnout. Jen si přeji, aby mi tolik nedůvěřoval.”

“Mnoho lidí si plete naši práci s naším povoláním. Naším povoláním je milovat Ježíše.”

“Potřebujeme nalézt Boha a jeho nelze nalézt v hluku a neklidu. Bůh je přítel ticha. Podívejte se, jak příroda – stromy, květiny, tráva – roste v tichu, podívejte se na hvězdy, měsíc a slunce, jak se pohybují v tichu…. Potřebujeme ticho, abychom se mohli dotknout duší.”

“Na konci svého života nebudeme souzeni podle toho, kolik jsme získali diplomů, kolik jsme vydělali peněz nebo kolik jsme vykonali velikých věcí. Budeme souzeni podle: “Byl jsem hladový a dali jste mi najíst. Byl jsem bez Domova a ujali jste se mě.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..