Publikováno Napsat komentář

Viditelné z neviditelného

 V té době jsem už měl spoustu fotografií tak zvaných ,koulí Prány’, které jsme získali v pyramidách a sarkofázích. Zpravidla byla jejich struktura složena ze čtyř kruhů s křížem uprostřed. ,Koule’ neviditelně létaly kolem nás a jen digitální fotoaparát je dokázal zachytit.
Tenkrát jsem si ještě docela neuvědomoval, že existuje de- materializovaný mnohem mocnější život, než je náš pomíjivý život v tučných nebo šlachovitých tělech. Ještě jsem si zcela neuvědomoval, že dematerializovaný život je společníkem našeho materializovaného života a že mezi těmito dvěma formami života jsou vzájemné přechody, o čemž svědčí… oh, oh… tak moc důkazů. 

 

Aby však bylo možné pochopit následující text, trochu předběhnu a chtěl bych dodat následující. Jednoho dne jsem jel saharskou pouští a v říši písku jsem uviděl háje palem. Zastavil jsem auto, došel k palmám a mezi nimi jsem uviděl díru zaplněnou vodou, v které… plavaly malé rybky, přestože k nej- bližší vodě (Středozemnímu moři) bylo asi 600 km. S předpokladem, že sem jikry rybek zanesly na nožkách kachny, jsem se na to začal ptát místních zemědělců, ale oni ani nevěděli, co je to kachna, protože… kachny se v poušti nevyskytují.

 

Zato vyprávěli, že se v té jamce s vodou, která často vysychá na několik let, rybky objevují jako mávnutím kouzelným proutkem, ačkoliv často taky nečekaně mizí. Rolníci se domnívali, že tyto rybky vznikají z písku, i když je logičtější předpokládat, že každá pozemská životní forma má svůj nehmotný (dematerializovaný) protějšek v podobě… vzpomínaných ,koulí’. Možná, že tyto ,koule’ mohou za určitých okolností materializovat tělo… například tělo rybky… v jamce s vodou opuštěné v píscích Sahary.
Rybky, které se vzaly neznámo odkud, v jamce s vodou v poušti Sahara. Materializace?

Nyní náš expediční archiv obsahuje tisíce fotografií tajemných ,koulí a desítky důkazů toho, že materializovaný (nehmotný) svět nejen že existuje, zatímco zůstává neviditelný, ale že také hraje důležitou roli v našem hmotném (materiálním) životě.

 

 

Ach, jak mnoho druhů ,koulí jsme viděli… skrze objektiv digitálního fotoaparátu, který pracuje ve zvláštním režimu! Jedna z těch ,koulí na nás zaútočila u vchodu do podzemí Velikonočního ostrova a v Mongolsku. Nalepila se na člověka a vyvolávala nevolnost a slabost! Jiné, větší, se zmocnily lidské hlavy a jako kdyby odečítaly myšlenky! Třetí obepínaly celé tělo a přemísťovaly se spolu s ním! Čtvrté byly tak obrovské, že v digitálním fotoaparátu byl vidět jen jejich okraj… a tak dále.
Ale nejpodivnější bylo to, že při bližším prohlížení digitálních fotografií se tyto ,koule velmi podobaly… duhovce lidského oka. Mimochodem, existují lidé, kteří mají schopnost vidět tyto ,koule pouhým okem. Takovou osobou je Robert Gordějev z Nábřežních člunů, který udělal mnoho kreseb jemné struktury ,koulí a rovněž dospěl k závěru o jejich podobnosti s oční duhovkou.

Poslední okolnost je zajímavá tím, že podle vědy, která se nazývá irisdiagnostika, je celá duhovka rozdělena do zón odpovídajících orgánům a částem těla. Jestliže člověka bolí noha, objeví se pigment v ,zóně nohy\ v případě bolesti jater v ,zóně jater a tak dále. Zkušení lékaři irisdiagnostici tvrdí, že je to kvůli tomu, že člověk byl kdysi velmi, velmi dávno… .člověkem-duhovkou’, tedy že měl kulovitý tvar a že se stopy tohoto ,kulovitého dávnověku’ uložily v duhovce. Jak zde nepomyslet na to, že Matrice života zpočátku stvořila nehmotného člověka, do jehož kulovitého těla byly vloženy genetické informace budoucnosti, podle nichž se za určitou dobu ze ,zóny nohy’ zhmotní skutečná tělesná noha, ze ,zóny jater’ skutečná hmotná játra… aby tak vznikl skutečný hmotný člověk?
Myslím si, že druhů ,koulí’ je tak mnoho, jak rozmanitý je hmotný pozemský svět. Rozměry ,koulí’ nejsou pravděpodobně podstatné, máme dojem, že ,koule’ mohou měnit svou velikost. Myslím si ale, že podstatnější je, že mezi těmito rozmanitými ,záhadnými koulemi’ jsou… i ,koule Nového člověka’, zatím ještě nehmotného ,Nového člověka’.
A tehdy, když jsem přemýšlel o pyramidách, jsem cítil, že život vznikl nejprve na Matricích života skutečně v nehmotné (dematerializované) variantě, aby… se jednou… proměnil materializací v tělesný život.
O tom jsem našel zmínku u Blavatské (Tajná doktrína, díl II., vyd. Minsk, 1997, str. 229):
,… první formy savců. Obři, průzrační, němí a obludní byli.’
V této větě je podle mého názoru nej zajímavější to, že první savci byli průhlední, což může svědčit o tom, že neměli hmotné tělo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..